Marvanová: Lidem z Horoměřic se dá pomoci, ministerstvo ale musí klienty H-Systemu odškodnit - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Marvanová: Lidem z Horoměřic se dá pomoci, ministerstvo ale musí klienty H-Systemu odškodnit

,
Marvanová: Lidem z Horoměřic se dá pomoci, ministerstvo ale musí klienty H-Systemu odškodnit
Zdroj: Archiv

Z hysterických vyjádření politiků komentujících „nespravedlivé“ rozhodnutí soudce vyčnívá to Hany Marvanové. Už od roku 1998 zastupuje zhruba stovku jiných klientů H-Systému, kteří dodnes nebyli odškodněni.

Rozsudek Nejvyššího soudu, že se lidé z Horoměřic musí vystěhovat ze svých domů, po letech zase rozvířil kauzu H-System. Firma Petra Smetky v devadesátých letech nabízela splnění snu o levném bydlení za Prahou. Nachytala se tisícovka lidí, která v podvodu utopila miliardu korun. Asi šedesát rodin si své domy dostavělo a po nekonečných letech soudních sporů je má teď podle rozsudku opustit. Kauza má kromě lidského i politický rozměr, přímé či nepřímo jsou s ní neblaze spojeni dva prezidenti – ten současný, i ten minulý.

S advokátkou a bývalou političkou Hanou Marvanovou jsme si povídali o tom, co by měl stát udělat, aby křivdy všech, nejen těch z Horoměřic, konečně napravil.

Jak hodnotíte rozhodnutí Nejvyššího soudu, že nemovitosti členů bytového družstva Svatopluk náleží do konkursní podstaty H-Systemu a oni se mají do měsíce vystěhovat?

O tom, že nemovitosti patří do konkursní podstaty bylo rozhodnuto už dávno. Nejvyšší soud teď vyhověl žalobě konkursního správce a uložil vyklizení nemovitostí lidem, kteří v nich bydlí. Toto rozhodnutí mě překvapilo, protože nižší stupeň tuto žalobu zamítl s odkazem na dobré mravy. Rozhodnutí Nejvyššího soudu je sice podle litery konkursního zákona zřejmě správné, ale jeho dopady jsou pro lidi bydlící v Horoměřicích dramatické a nespravedlivé.

Jak rozsudek vnímají vaši klienti sdružení ve sdružení Maják, které jste zastupovala od roku 1998?

Maják sdružuje asi sto klientů H-Systemu, kteří byli připraveni o celoživotní úspory, a navíc ani nedostali možnost si jako členové Svatopluku dům nebo byt dostavět. Tito klienti vnímají jako nespravedlivé, že doposud drtivou většinu peněz nedostali zpátky a o jejich situaci se nikdo nezajímá. Nechtějí, aby lidé z domů v Horoměřicích byli vystěhováni, ovšem trvají na tom, že mají být nějakým způsobem odškodněni.

Říkáte, že jich je sto, poškozených klientů H-Systemu bylo tisíc. Kdo hájí ten zbytek?

Z tisíce klientů 600 vstoupilo do družstva Svatopluk, takže ty zastupuje družstvo. Ovšem jenom malá část z těchto klientů dostala možnost si domy dostavět. Zbytek klientů pravděpodobně nikdo nehájí. Ale i o tyto klienty zde jde. Všichni čekají, že alespoň nějakou částku na úhradu své ztráty ještě dostanou. Mimochodem tehdejší premiér Miloš Zeman slíbil, že klienti většinu vložených peněz dostanou zpátky. To se nestalo i proto, že většina peněz složených klienty do H-Systemu zmizela, policie je nevypátrala.

O kolik peněz lidé z družstva Maják přišli a dočkali už se alespoň nějakého odškodnění?

V Majáku jsou lidé, kteří do H-Systemu vložili několik set, ale i několik miliónů korun. Celkem všech tisíc klientů přišlo o jednu miliardu korun, takže je to v průměru jeden milion na každého klienta. To jsou tak obrovské částky, že pro rodiny byly likvidační. Proto také tato kauza měla tak silný vliv na životy lidí. Některé rodiny se kvůli tomu rozpadly, lidé onemocněli, někteří spáchali sebevraždu. Zkrátka tento případ způsobil mnoho životních tragédií. Je ostuda, že se klienti dodneška nedočkali satisfakce.

Jak jste dospěla k částce 250 tisíc, kterou by mělo ministerstvo spravedlnosti podle vás vašim klientům vyplatit za soudní tahanice trvající 13 let?

V lednu 2013 vyhlásil Václav Klaus amnestii, která se týkala tří ze čtyř odsouzených manažerů H-Systemu. Tehdy to prezident Klaus zdůvodnil tím, že trestní řízení nesmí trvat déle než osm let. Proto jsem se rozhodla požádat ministerstvo spravedlnosti o náhradu nemajetkové újmy za průtahy v řízení. V této kauze jen trestní řízení trvalo 13 let a jeho výsledek byl, že kromě jednoho pachatele Petra Smetky nikdo nebyl potrestán. Majetek zajištěný v trestním řízení byl protiprávně vyveden mimo dosah klientů a doposud z něj nebyla poškozeným klientům uhrazena škoda, ač k tomu měl majetek sloužit. Ministerstvo spravedlnosti vyplatilo klientům pouze 2 300 korun, což je absurdní. Proto jsem podala 60 žalob na ministerstvo spravedlnosti, aby zaplatilo každému klientovi částku 250 tisíc korun. Tato částka je vypočítána podle judikatury Evropského soudu pro lidská práva a Ústavního soudu, kdy náleží za porušení práva na spravedlivý proces v důsledku průtahů v řízení 15 až 20 tisíc korun za rok.

Jaké částky už vaši klienti dostali? Pokud se s ministerstvem už soudíte o náhrady za dlouhý proces čtyři a půl roku, pomalu byste měli mít nárok na další odškodnění za průtahy…

Z konkursu mí klienti dostali deset procent. Na základě žalob podaných na ministerstvo spravedlnosti již někteří dostali několik desítek tisíc, pár jich dostalo přes 100 tisíc korun. Jiní nedostali vůbec nic. Navíc tyto žaloby jsou podle novely zákona nově zpoplatněny, takže soud po obětech trestné činnosti požaduje vysoké soudní poplatky, aby se vůbec mohli o odškodnění soudit. To je naprosto nemravné. Většina těchto sporů dále probíhá a soudy opět provozují tzv. soudní ping-pong, který probíhá mezi obvodním, městským, Nejvyšším a Ústavním soudem. V řízení o odškodnění za průtahy jsou opět průtahy. To všechno je absurdní. Přitom ministerstvo spravedlnosti mělo a mohlo žádostem klientů o odškodnění dávno vyhovět. Nejpozději poté, kdy loni Ústavní soud prohlásil, že soudní ping-pong svědčí o dysfunkčnosti soudní soustavy a stát za to musí nést odpovědnost.


Přečtěte si komentář: Nesmrtelný H-systém

 Páral


Jako jediná z povětšinou hysterických komentářů navrhuje nějaké řešení, ostatní působí, že žádné řešení nemají. Můžete to řešení popsat?

Jako řešení navrhuji tři body: Za prvé by měla vzniknout dohoda se správcem a věřitelským výborem, že lidé z domů v Horoměřicích v nich budou moct dále bydlet a správce jim domy převede za rozumných podmínek do vlastnictví. Za druhé by měli všichni klienti H-Systemu dostat od státu odškodnění alespoň za průtahy v řízení, tedy za porušení práva na spravedlivý proces. To by mohlo odblokovat možnou dohodu ve věřitelském výboru. Za třetí by měl soud o majetku zajištěném v trestním řízení rozhodnout tak, aby z něj mohly být uspokojeny nároky na náhradu škody poškozených klientů, což uložil pachateli Petru Smetkovi trestní soud.

Takže kdyby ministerstvo spravedlnosti vaše klienty spravedlivě odškodnilo, oni by ve věřitelského výboru souhlasili s tím, aby konkurzní správce H-Systemu prodal za slušnou cenu domy členům Svatopluku?

Klienti H-Systemu mají zastoupení ve věřitelském výboru, a pokud by byli odškodněni částečně státem, mohli by souhlasit s tím, že domy v Horoměřicích budou lidem z družstva Svatopluk prodány za nižší částku. Odškodnění klientů státem by to pomohlo vykompenzovat a navíc by šlo o důležité gesto státu, který by uznal své selhání v této kauze a alespoň částečně by poskytl lidem za toto selhání satisfakci.

Konzultovala jste tohle s někým?

Návrh jsem konzultovala jak s některými klienty z Majáku, tak i se zvláštní správkyní z kanceláře konkursního správce. Reakce byly pozitivní, ale samozřejmě vyžaduje to ochotu k součinnosti všech stran a ze všeho nejvíc také zájem státu konečně klientům H-Systemu pomoct.

Nemůžu se nezeptat, jak hodnotíte kritiku rozhodnutí soudu od prezidenta Zemana, který byl s H-Systemem a panem Smetkou spojen minimálně skrze svého poradce Šloufa? A vlastně se do příběhu zapletl i Václav Klaus svou amnestií, ten je ale alespoň zticha…

Vyjádření Miloše Zemana, který odsoudil soudy, jak rozhodují, jsem vnímala jako pokrytecké. Miloš Zeman byl předsedou ČSSD v době, kdy z H-Systemu část peněz klientů šla ve prospěch lidí z Lidového domu. Prostředníkem byl tehdy jeho poradce Miroslav Šlouf, který s odsouzeným Petrem Smetkou úzce spolupracoval. Policejní odposlechy ukazují těsné vazby mezi lidmi z H-Systemu a poradci Miloše Zemana v době, kdy byl premiérem. Klienti z Majáku tehdy s Milošem Zemanem jednali a žádali pomoc, ale žádné se nedočkali. Stát dokonce odmítl řešit odškodnění klientů za pomoci pohledávky po Komerční bance, kterou chtěli klienti odkoupit a zvýšit šanci na vyplacení peněz zpátky. Místo toho Konsolidační agentura prodala hluboko pod cenou tuto pohledávku soukromé firmě a ta pak dostala z konkursu značné uspokojení na úkor klientů. Václav Klaus těžce zasáhl do této kauzy amnestií, takže pachatelé nebyli potrestáni. Lidé z okolí Václava Klause navíc se Smetkou podnikali a pomáhali mu.

Jak hodnotíte postup pana Babiše, který chce moderovat jednání členů družstva Svatopluk s konkurzním správcem?

Považuji za nespravedlivé, aby se řešila situace jen členů družstva Svatopluk. Nejvyšší soud správně poukázal na to, že nelze opomíjet nároky ostatních klientů. Proto je nezbytné, aby bylo jednáno se všemi klienty a nikoli jen s vybranou skupinou. Návrh, který jsem předložila, by umožnil najít cestu dohody tak, aby lidé v Horoměřicích zůstali bydlet a zároveň ostatní klienti dostali finanční odškodnění.

Moc nerozumím tomu, jak to že policie zabavila Smetkovi nemovitosti v hodnotě zhruba sto milionů a poškození lidé nedostali nic.

To je další nezákonnost v tomto případu. Majetek byl zajištěn již v roce 2000 státním zástupcem. Přesto byl v roce 2005 vydražen v nezákonné exekuci, kterou povolil soud. Tuto dražbu vlastního majetku si zařídil za pomoci dalších osob odsouzený Petr Smetka. Policie naše trestní oznámení šetřila tak dlouho, až se případ vůči Smetkovi a exekutorovi promlčel. Dalším osobám nebyl prokázán úmysl. Faktem je, že tento majetek je dnes podle katastru napsán na jinou osobu. Již dvanáct let probíhá spor o tom, zda se z tohoto majetku podaří odškodnit oběti.

O kauze H-System čtěte:

Zeman si kvůli H-Systemu pozval Rychetského a Šámala. Ti ale vzkazují, že o kauze mluvit nemohou

Soudce H-Systemu: Obyvatel domů je mi líto, ale zavinili si to sami

Pomoc pro klienty H-Systemu: od státu mohou dostat 50 tisíc

Hamáček nabízí pomoc klientům H-Systemu. Vnitro jim poskytne 17 bytů

Klienti H-Systemu definitivně prohráli, 60 rodin musí vyklidit své domy


Ohodnoťte tento článek
Diskuze