Vízum do USA? Za účelem krátkodobé návštěvy není potřeba - Euro.cz

Přihlášení

Jak je to s vízem do Ameriky? K poznání země neomezených možností ho nejspíš potřebovat nebudete

, Tomáš Bohuslav,

Pokud si k návštěvě New Yorku, Los Angeles, dech beroucího Grand Canyonu či překrásného Yosemitského národního parku a dalších turisticky vyhledávaných míst nacházejících se na území USA vyčleníte tři měsíce, smíte do tohoto koutu světa vycestovat i bez víza. V případě, že byste se však ve Spojených státech amerických chtěli nakonec zdržet o něco déle, je potřeba si o něj včas a řádně zažádat.

Navštívit Spojené státy americké nebylo nikdy snazší. V naprosté většině případů stačí pouze vyplnit jeden elektronický formulář. Již dlouhých jedenáct let je totiž Česká republika součástí programu, jenž jejím občanům nabízí možnost vycestovat do USA v rámci bezvízového styku (Visa Waiver Program – VWP). Má to však jisté podmínky.

Vízum do Ameriky nepotřebujete tehdy, byla-li vám schválena žádost o povolení vycestovat sem na základě ESTA neboli Electronic System for Travel Authorization, tedy Elektronického systému cestovní registrace. Co vše se pod těmito čtyřmi písmeny ukrývá?

 • ESTA je určen pro turistické a obchodní cesty, jejichž délka trvání nepřesáhne dobu 90 dní,
 • žadatel o ESTA musí mít platný biometrický cestovní pas,
 • platí po dobu dvou let, případně po dobu platnosti vašeho cestovního pasu, je-li menší než dva roky,
 • lze díky němu do USA cestovat opakovaně, vždy však na dobu maximálně 90 dní,
 • pobyt v USA na základě ESTA není možné prodloužit,
 • před odletem je potřeba na stránkách tamního ministerstva vnitřní bezpečnosti vyplnit registrační formulář,
 • za jeho vyřízení je nutné uhradit poplatek ve výši 14 dolarů (cca 320 korun),
 • pozbývá platnosti tehdy, dojde-li ke změně údajů v cestovním pasu (například příjmení),
 • opravňuje pouze k vycestování do země, tedy ne k automatickému vstupu na americkou půdu – o tom rozhodne až imigrační úředník na místě (k jeho zamítnutí však dochází spíše jen ve výjimečných případech),
 • nelze na jeho základě do USA vycestovat tehdy, navštívil-li před tím žadatel od roku 2011 Irák, Irán, Jemen, Libyi, Somálsko, Sýrii nebo Súdán,
 • vyplnění žádosti netrvá déle než půl hodiny.

V jiných případech to bez víza nejde

Chystáte-li se v Americe především cestovat, objevovat její krásu a navštěvovat zajímavá místa nebo třeba navštívit příbuzné, případně se zde zúčastnit nějakého obchodního jednání, pak by vám na to čas vymezený systémem ESTA měl pohodlně stačit. Pokud se však plánujete z nějakého důvodu zdržet déle, budete si muset zažádat o klasické vízum. Těch je přitom celá řada.

Víza se dělí do jednotlivých tříd, respektive typů v závislosti na tom, jaký je pravý účel návštěvy a koho dotyčná osoba představuje:

Víza typu A: jsou určena velvyslancům a ostatním akreditovaným zaměstnancům cizích států a jejich nejbližším příbuzným.

Víza typu B: jsou pro ty, kteří cestují do USA za turistikou či na obchodní cestu, přičemž platnost těchto víz je celých deset let a jejich držitel smí do USA vstupovat opakovaně.

Víza typu D: tato víza se týkají osádek letadel a lodí, žádá o ně jejich zaměstnavatel.

Víza typu E: o tento typ žádají osoby, kteří chtějí v USA vykonávat činnost na základě mezinárodních smluv, nebo podnikatelé, jež zde hodlají investovat alespoň jeden milion dolarů (cca 22,5 milionu korun), díky čemuž bude vytvořeno minimálně 10 pracovních míst pro tamní obyvatele.

Víza typu F: tato víza jsou určena studentům přijatým ke studiu na americké vysoké škole a jejich přímým příbuzným.

Víza typu G: určena pracovníkům mezinárodních organizací vyslaných do USA vládami jiných států a jejich přímým rodinným příslušníkům, stejně tak jako funkcionářům a jejich přímým příbuzným, potažmo pomocnému personálu.

Víza typu H: disponuje-li dotyčný vízem typu H, pak je oprávněn na území USA pracovat pro svého zaměstnavatele – konkrétně se pak toto vízum uděluje lidem s mimořádnými schopnostmi získanými během vysokoškolského studia či několikaleté praxe, jiným vysoce kvalifikovaným osobám, modelkám a modelům atp.

Víza typu I: slouží novinářům a zpravodajcům cizích sdělovacích médií a jejich přímým příbuzným.

Víza typu J: využijí je ti, kteří se do USA chystají na základě programu pro výměnu studentů či pracovních sil, a jejich přímí příbuzní.

Víza typu K: osoby, které hodlají v Americe uzavřít sňatek s občanem USA, zažádají o toto vízum – do takového svazku musejí přitom vstoupit nejdéle do dvou měsíců po svém příjezdu do země.

Víza typu L: slouží pro manažery firem a klíčové zaměstnance se specifickými znalostmi, kteří na své funkci působili v rozmezí posledních tří let alespoň jeden celý rok, a jejich přímé příbuzné.

Víza typu M: určena neakademickým studentům jiných než jazykových škol a jejich přímým rodinným příslušníkům, stejně jako dětem speciálních imigrantů.

Víza typu O: je-li uchazeč nadaný mimořádnými schopnostmi zejména v oblasti vědy, umění, obchodu či sportu, pak jsou pro něj a pro jeho přímé příbuzné určena tato víza.

Víza typu P: vztahují se na sportovce a umělce přijíždějící do USA na význačné sportovní akce, případně umělecká představení, jež jsou uznávána tamní vládou, jejich rodinné příslušníky a členy přímé podpory.

Víza typu Q: o ně musí žádat všichni pracovníci, kteří míří do Ameriky v rámci výměnných pobytů pro kulturní zaměstnance a účinkující, a jejich přímí rodinní příslušníci.

Víza typu R: týká se kněží, církevních hodnostářů, kteří pro takovou organizaci pracují na plný úvazek, a jejich přímých příbuzných.

Víza typu S: o poslední typ víza žádají osoby, jejichž účel cesty do USA spočívá v předání důležitých vojenských informací, případně informací sloužících k zajištění obranyschopnosti USA, ale i takových, které pomohou k objasnění trestných činů, k nimž došlo právě na území Spojených států amerických, a jejich přímí rodinní příslušníci.


Čtěte také:

Chystáte se do Kanady? Pak potřebujete vízum. I když vlastně jak kdy

Bez víza se do zemí jihovýchodní Asie nedostanete. Tedy většinou

Rusko si své hranice střeží pečlivě, bez platného víza vám bude vstup odepřen


O všechny výše uvedené typy víz lze zažádat na velvyslanectví USA. Jedno takové sídlí i v České republice, konkrétně pak v Praze na Malé Straně.

Žadatel musí pamatovat na to, že je potřeba se ještě před samotnou návštěvou registrovat na těchto internetových stránkách, a to nejpozději o den dříve do 12:00. Teprve až poté mu bude udělen termín.

Ceny se pohybují v řádů tisíců

Co se cen jednotlivých víz týče, ty jsou značně odlišné. Typy B, D, F a I vyjdou na 160 dolarů, tedy přibližně 3 650 korun. Kategorie H, L, O, Q a R stojí 190 dolarů (4 340 Kč), zatímco K 240 (5 350) a E 270 dolarů (6 020 korun). Poplatek je přitom nutné uhradit ještě před samotným pohovorem na velvyslanectví.

V závislosti na tom, o které z uvedených víz má žadatel zájem, musí na internetových stránkách vyplnit i patřičný formulář. Konkrétně se pak jedná o verzi DS-160, respektive DS-156.

Před cestou na pohovor na ambasádě se ujistěte, že s sebou máte i platný cestovní pas, vytisknutý příslušný formulář, dokad o uhrazení poplatku a vaši fotku ve specifickém formátu – její přesné rozměry a další náležitosti jsou uvedeny zde.

Nejste imigrant, ale pouze návštěvník

Mějte na paměti, že na velvyslanectví budou předpokládat, že míříte do Ameriky za tím účelem, abyste se tam natrvalo přestěhovali, a proto je na vás, abyste jim zde v rámci své žádosti o nepřistěhovatelské vízum toto jejich domnění úspěšně vyvrátili. Hodit by se tak mohl například itinerář vašeho pobytu v USA, zvací dopis, doklad potvrzující trvalé bydliště v ČR, daňové přiznání, výpis z rejstříku trestů apod.

O tom, zda vám bylo vízum uděleno, či nikoliv, budete vyrozuměni poštou během několika následujících dní. Ovšem ani v případě, že tomu tak je, ještě nemáte zcela vyhráno.

Před samotným vstupem na americké území vás ještě čeká pohovor s tamním imigračním úředníkem. Tomu přinesete vyplněnou celní deklaraci a formulář I-94. Oba tyto dokumenty vám budou předloženy během vaší cesty letadlem, potažmo lodí.

Aby tento poslední krok dopadl dobře, musíte uspokojivě zodpovědět několik základních otázek. Ty se týkají především účelu vaší návštěvy USA, po kolikáté sem již míříte, kde budete bydlet, zda máte s sebou dostatek financí i zpáteční letenku, potažmo čím se doma živíte.

Je-li vám vstup umožněn, podrobíte se ještě na letišti vyfotografování a necháte si sejmout otisky prstů. Následně dostanete potvrzující razítko, a poté již nic nebrání tomu, abyste si mohli naplno užít tuto zemi neomezených možností.