Vízum do Kanady - kdy o něj musíte zažádat? - Euro.cz

Přihlášení

Chystáte se do Kanady na déle než půl roku? Pak potřebujete vízum

, Tomáš Bohuslav,

Zatímco ještě před deseti patnácti lety mohla o vycestování do této nádherné a zároveň vzdálené země většina našinců pouze a jen snít, dnes by se již s trochou nadsázky dalo klidně říct, že kdo nebyl v Kanadě, není Čech. Turisté z České republiky ji berou v poslední době doslova útokem. A pakliže se tam v brzké budoucnosti chystáte i vy, následující řádky jsou určené právě vám. Dozvíte se na nich totiž odpověď na zcela zásadní otázku, a sice kdy je potřeba zažádat o vízum a kdy naopak nikoliv.

Podle oficiálních údajů ministerstva zahraničí žilo v Kanadě v roce 2016 na 21 tisíc lidí pocházejících z ČR, potažmo Československa. Na základě neoficiálních statistik se však hovoří až o 150 tisících krajanů, díky čemuž se jedná o druhou největší českou menšinu ve světě.

Nejvíce z nich žije v Torontu ležícím v provincii Ontario na východě země. Poměrně hodně byste jich ale nalezli například i ve Vancouveru, Ottawě, Montrealu či Edmontonu.

Velká zásluha na tom, že zejména mladí lidé mají o vycestování do Kanady zájem, bývá připisována programu Working Holiday. V jeho rámci můžete v zemi, jež dala světu hokej, strávit celý jeden rok, přičemž kromě cestování a objevování jejích přírodních a kulturních krás máte i možnost, jak už název sám napovídá, si zde vydělat nějaké peníze, neboť vám současně s vízem bude uděleno rovněž pracovní povolení. O tom ale až později, nejprve je potřeba objasnit, kdy vízová povinnost vzniká a kdy nikoliv.

Místo víza eTA

Pakliže se občan České republiky rozhodne navštívit Kanadu, přičemž se bude jednat o pobyt ryze turistický, obchodní, studijní nebo za účelem návštěvy rodiny a přátel, který nepřekročí celkovou délku šesti měsíců, vízum jako takové nepotřebuje. Bez čeho se nicméně neobejde, je takzvané eTA (Electronic Travel Authorization) neboli elektronické cestovní povolení.

Toto povolení Ottawa v minulosti zavedla za účelem zvýšení bezpečnosti a prověření osob vstupujících, respektive přilétávajících na území Kanady v rámci bezvízového styku. Týká se tedy pouze a jen těch lidí, kteří sem cestují letadlem, přičemž jeho vystavení jsou povinni doložit ještě před nástupem na palubu. Pokud tak neučiní, letištní personál je do letadla jednoduše nepustí.

Abyste o toto povolení mohli zažádat, je pochopitelně potřeba mít platný biometrický cestovní pas, kreditní či debetní kartu (Visa, MasterCard nebo American Express) a vlastní emailovou adresu. Poplatek spojený s podáním této žádosti činí sedm kanadský dolarů (zhruba 120 korun), a jak doporučuje ministerstvo zahraničí, nejlepší je o povolení požádat přímo na oficiálních stránkách kanadské vlády. Pokud byste tak učinili prostřednictvím nějaké agentury, celý tento proces by se vám mohl významně prodražit.

Schválení vaší žádosti zpravidla proběhne během několika minut, oficiálně na něj ale příslušný úřad má až 72 hodin, a proto se čistě z praktických důvodů doporučuje nenechávat vyplnění tohoto formuláře až na poslední chvíli před letem. Pokud se ovšem do Kanady plánujete dostat po zemi či po moři, pak toto povolení nepotřebujete.

Fenomén jménem pracovní prázdniny

Dalším způsobem, jak legálně strávit nějaký čas v Kanadě, je již zmínění Working Holiday vízum. To spadá do programu Zažijte Kanadu (International Experience Canada) a v České republice se těší obrovskému zájmu, ačkoliv jeho samotné získání je již o poznání komplikovanější než v prvním případě.

Aby vám totiž mohlo být potenciálně přiděleno, musíte splňovat následující podmínky:

 • být občanem ČR,
 • mít v ČR adresu trvalého bydliště,
 • musí vám být v okamžiků podání žádosti mezi 18 až 35 roky včetně,
 • musíte disponovat finančními prostředky ve výši 2 500 kanadských dolarů (cca 42 600 Kč),
 • váš pas musí zůstat v platnosti po celou dobu plánovaného pobytu,

současně musíte po celou dobu pobytu mít uzavřeno cestovní pojištění,

 • mít zabookovanou zpáteční letenku, případně prokázat, že máte dostatečné množství peněz na její zakoupení,
 • zaplatit příslušné poplatky ve výši 335 kanadský dolarů (přibližně 5 700 Kč),
 • musíte se programu Working Holiday účastnit zcela poprvé,
 • podat žádost ve stanoveném termínu.

Ani poté nicméně nemáte záruku, že vám toto vízum bude uděleno, neboť na celou Českou republiku připadá pouze jeden tisíc volných míst ročně. Žádat můžete zde.

Studovat i pracovat zároveň

Víte, že chcete v Kanadě pobývat déle než půl roku, ale v rámci Working Holiday víza se na vás jednoduše nedostalo? Pak můžete zkusit studentské vízum. Díky němu zde budete mít možnost nejen dlouhodobě žít, ale zároveň i studovat, a to jak angličtinu či francouzštinu, tak jakékoliv jiné odborné předměty.

Potenciální nárok na něj mají všichni ti, kteří se rozhodnou přihlásit na odbornou školu mající příslušné povolení ze strany tamních úřadů – prostá „jazykovka“ tedy v tomto ohledu přijatelná není. Zajímavostí přitom je, že současně se studentským vízem vám může být uděleno rovněž pracovní povolení. Během školního roku smíte pracovat až 20 hodin týdně. O prázdninách pak standardních 40 i více.

Abyste mohli o studentské vízum zažádat, musíte:

 • být přijati ke studiu,
 • přiložit kopii vašeho cestovního pasu,
 • přiložit vlastní strukturovaný životopis a motivační dopis,
 • přiložit výpis z rejstříku trestů,
 • být zdravotně způsobilý,
 • vyplnit vízový formulář,
 • zaplatit poplatek 150 kanadských dolarů (2 550 Kč),
 • mít dostatek peněz na celou délku plánovaného studentského pobytu (1 000 kanadských dolarů na každý měsíc studia – tedy zhruba 17 000 Kč), které by měly pokrýt životní náklady a školné,
 • mít zařízené ubytování,
 • mít koupenou zpáteční letenku, potažmo disponovat dostatečným množstvím peněžních prostředků na její zakoupení (cca 2 000 kanadských dolarů – cca 34 000 korun).

Na posouzení žádosti o studentské vízum si kanadská ambasáda vyhrazuje celý jeden měsíc, přičemž žádost uchazeč podává online.


Čtěte také:

Kanadský pivovar uvařil speciální várku piva inspirovanou českou tradicí

Kde se kouří nejvíc marihuany? Kanadští statistici to zjišťovali z výkalů

Kanada po legalizaci marihuany: firmy řeší, co se zkouřenými zaměstnanci

Bez víza se do zemí jihovýchodní Asie nedostanete. Tedy většinou

Rusko si své hranice střeží pečlivě. Bez platného víza vám bude vstup odepřen


Za prací sem smějí jen „vyvolení“

Pakliže tím hlavním důvodem, který dotyčného táhne do Kanady, je práce, musí si zažádat o udělení víza pracovního. Získat jej je však poměrně komplikované, neboť celý proces má spoustu formalit. Mezi základní podmínky pro udělení pracovního víza patří, aby byl uchazeč v produktivním věku, disponoval vysokou úrovní znalosti anglického jazyka a měl patřičné vzdělání a praxi v oboru. I tak nemá ovšem ani zdaleka vyhrálo. Aby se své šance o něco zvýšil, měl by ideálně obdržet pracovní nabídku přímo od kanadského zaměstnavatele. Ostatně, v naprosté většině případů je to prakticky i jediný možný způsob, jak se svou žádostí uspět.

Pokud bude dotyčnému tato nabídka učiněna, lze o pracovní povolení zažádat online přímo na stránkách kanadského imigračního úřadu, a to v rámci Express Entry programu. Ten dělí potenciální uchazeče o práci do šesti rozdílných kategorií.
Součástí schvalovacího procesu je nicméně i posouzení toho, zda nabídnutou pozici není možné obsadit kanadským občanem – i to je jeden z důvodů, proč je získání pracovního víza pro Čechy natolik obtížné.

Jistý kompromis proto představuje International Co-op Internship neboli pracovní stáž při studiu. Tato varianta je součástí programu Zažijte Kanadu a je určena těm, kteří:

 • jsou v Česku registrováni coby studenti,
 • dosahují věku od 18 do 35 let,
 • jsou občany ČR,
 • mají dostatečné množství peněz (alespoň 2 500 kanadských dolarů – 42 600 Kč),
 • mají sjednané zdravotní pojištění na celou délku plánovaného pobytu,
 • mají koupenou zpáteční letenku, případně finance na její zabookování,
 • obdrželi od kanadského zaměstnavatel zvací dopis, případně s ním podepsali pracovní smlouvu, to vše za předpokladu, že pracovní náplň souvisí s oborem, jemuž se v rámci svého studia věnují,
 • uhradili příslušný poplatek.

Nevýhodou celého programu je skutečnost, že pro Českou republiku byla v jeho rámci stanovena roční kvóta 30 uchazečů, a tudíž i v tomto případě je udělení pracovního víza velice nejisté.

Peníze až na prvním místě

Z výše uvedeného vyplývá, že způsobů, jak se v dnešní době dostat do Kanady a dosyta si užít tento jedinečný kus světa, mají Češi celou řadu. Některé jsou relativně snadné, u jiných musí mít i pořádný kus štěstí. Všechny mají nicméně jedno společné – před cestou samotnou je potřeba se ujistit, že máte k dispozici dostatečné množství finančních prostředků, neboť co se životních nákladů týče, patří Kanady mezi ty nejdražší státy vůbec.