Průměrný plat v ČR i zahraničí, platy dle profesí - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Průměrný plat v ČR na první pohled stoupá. Z důvodu vysoké inflace je ale reálně nižší o dvě procenta

,
Průměrný plat v ČR na první pohled stoupá. Z důvodu vysoké inflace je ale reálně nižší o dvě procenta
Zdroj: Depositphotos

Průměrný plat zaměstnanců pracujících v České republice se odvíjí od pracovní pozice, bonusů i celkové ekonomické situace. Přihlédneme-li k poslednímu čtvrtletí loňského roku, průměrná mzda v Česku se poprvé vyhoupla nad 40 tisíc korun. Na první pohled to možná vypadá optimisticky, nicméně po odečtení inflace člověk zjistí, že naopak klesla o dvě procenta.

Co je průměrný plat?

Pojmem průměrný hrubý měsíční plat rozumíme podíl mzdových prostředků připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Započítávají se do něj také odměny, náhrady mzdy a příplatky za přesčasy. Nezahrnují se ovšem náhrady platu za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény placené zaměstnavatelem. Průměrný plat tudíž nevypovídá nic specifického o výdělku jednoho konkrétního zaměstnance.

Rozpětí, ve kterém jsou zaměstnancům v České republice vypláceny mzdy, je poměrně široké. Podle údajů ČSÚ (Českého statistického úřadu) pobírají až dvě třetiny zaměstnanců plat pod celostátním průměrem. Je potřeba vzít v potaz, že z hrubé mzdy ještě zaměstnavatel odvádí za zaměstnance zálohy na daň z příjmů, zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Čistá mzda, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplácí, je tudíž ještě o pár tisíc korun nižší.

Průměrný plat podle mediánu

Medián je hodnota mzdy zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení. V praxi si to můžeme představit tak, že polovina hodnot mezd je nižší a druhá polovina je vyšší než medián. Medián nám tak ukáže, kolik bychom si vydělali, kdybychom mzdy seřadili podle výše výdělku.

Oproti klasickému průměru medián nepodléhá tak výraznému zkreslení extrémně vysokými hodnotami, se kterými se při výpočtu průměrného platu počítá. Medián mezd vzrostl v posledním čtvrtletí oproti předchozímu roku o 4,9 procenta na 34 360 korun.

Průměrný plat v ČR

V České republice se do mzdové statistiky vedené v posledním čtvrtletí započítávají také vyplácené bonusy a prémie. Bývá tudíž zákonitě vyšší v porovnání s průměrnými platy z předchozích tří čtvrtletí. Jak vypadala průměrná hrubá měsíční mzda v minulých letech a jak se budou podle odhadů vyvíjet platy v roce 2022?

Hrubá měsíční mzda Rok
37 839 Kč 2021
35 662 Kč 2020
34 578 Kč 2019
32 051 Kč 2018
29 638 Kč 2017
27 764 Kč 2016
26 591 Kč 2015
25 768 Kč 2014
25 035 Kč 2013
25 067 Kč 2012
24 455 Kč 2011

 

Průměrný plat 2022

V posledním čtvrtletí roku 2021 překonal průměrný plat v ČR poprvé hranici 40 tisíc korun. Konkrétně šlo o 40 135 korun. Pokud nahlédneme do údajů ČSÚ z roku 2020, zjistíme, že oproti poslednímu čtvrtletí roku 2020 jde o rozdíl ve výši 1551 korun.

Na první pohled se tedy zdá, že mzdy narostly průměrně o čtyři procenta. Po odečtení inflace ale zjistíme, že reálně průměrná mzda naopak klesla. Dokonce o celá dvě procenta, což není zanedbatelná částka.

V současné situaci lze navíc očekávat další růst cen pohonných hmot a energií, což se promítne do vyšších nákladů na chod podniků a firem. Zároveň se zvyšuje tlak ze strany zaměstnanců, kteří budou potřebovat vyšší platy, aby si dokázali udržet svůj životní standard. I přes zvyšování průměrné mzdy se ale nejspíš nepodaří dohnat raketové tempo, kterým roste inflace.

Průměrné platy podle profesí

Výše průměrné mzdy se navíc výrazně liší podle vykonávané profese. Na vrcholu pomyslného žebříčku stojí nejvýše postavení představitelé společnosti (vrcholoví politici), řídící pracovníci v oblasti financí, vrcholoví manažeři, lékaři a IT specialisté.

Nejvíce si za poslední dva roky polepšili zaměstnanci v realitních službách a učitelé. V tabulce najdete přehled průměrných hrubých platů podle profesí za rok 2021.

Profese Průměrný plat 2021
Průměrný plat učitele 47 590 Kč
Průměrný plat zdravotní sestry 45 648 Kč
Průměrný plat hasiče 35 347 Kč
Průměrný plat policisty 50 000 Kč
Průměrný plat elektrikáře 32 532 Kč
Průměrný plat řidiče kamionu 37 382 Kč
Průměrný plat lékaře 95 670 Kč
Průměrný plat účetní 34 167 Kč
Průměrný plat programátora 69 080 Kč

 

Důležité je ale i to, kolik let má zaměstnanec odpracováno (podle toho rostou tabulkové platy ve státní sféře) a na jaké konkrétní pozici pracuje. Je logické, že například primář neurologického oddělení ve fakultní nemocnici bude mít výrazně vyšší plat v porovnání s lékařem v interní ambulanci.

Průměrné mzdy podle profesí ovlivňuje mimo jiné i to, v jakém kraji zaměstnanec pracuje. Dlouhodobě je nejvyšší průměrný plat v Praze a Středočeském kraji. Nejnižší platy pobírají zaměstnanci v Moravskoslezském a Karlovarském kraji.

Průměrná mzda v zahraničí

V porovnání s jinými evropskými zeměmi si nevedeme úplně nejlépe, alespoň co se týče výše průměrného platu. Například průměrný plat v Německu činil za rok 2020 přibližně 4342 eur, po přepočtu na koruny tedy 110 500 Kč. Tehdy nedosahovala průměrná česká mzda ani jedné třetiny průměrné německé mzdy (32 procent).

Podobně si vede i Rakousko, kam za prací dojíždí velké množství Čechů. Průměrný plat v Rakousku v roce 2020 činil 4055 eur, tedy 103 200 Kč. Tehdejší průměrný plat v České republice odpovídal zhruba 34 procent průměrných mezd vyplácených v Rakousku.

Oproti některým sousedním státům jsou na tom Češi lépe. Například průměrný plat na Slovensku činil v prvním čtvrtletí roku 2021 přesně 1124 eur (28 610 Kč). Průměrný plat v našich končinách byl tehdy vyšší o 23 procent.

Co je průměrný plat?

Hrubý průměrný plat je podíl mzdových prostředků připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Zahrnují se do něj i odměny, náhrady mzdy a příplatky za přesčasy.

Jaký je průměrný plat v ČR?

V posledním čtvrtletí roku 2021 dosáhl průměrný plat ČR hodnoty 40 135 korun. Poprvé tak přesáhl hranici 40 tisíc korun. Na první pohled to vypadá, že si průměrný Čech výrazně polepší. Reálně ale došlo k poklesu. Po odečtení inflace zjistíme, že průměrný plat v ČR klesl o 2 %.

Jaký je rozdíl mezi platem a mzdou?

Plat pobírají zaměstnanci státu, obcí a příspěvkových organizací. Mzda náleží pracovníkům zaměstnaným v soukromém sektoru.

Jaký je po navýšení průměrný plat učitelů?

Průměrný hrubý plat učitelů během loňského roku vzrostl na 47 590 korun. Nejvíce vydělávali učitelé na vyšších odborných školách, nejméně pak učitelé v mateřských školách.