Nahlížení do katastru: mapa, návod a plný přístup - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Návod na nahlížení do katastru nemovitostí: abyste zjistili veškeré dostupné informace, musíte se přihlásit, nebo překonat test

,
Návod na nahlížení do katastru nemovitostí: abyste zjistili veškeré dostupné informace, musíte se přihlásit, nebo překonat test
Zdroj: Depositphotos

Pokud se chystáte ke koupi domu či bytu, můžete si o dané nemovitosti předem obstarat veškeré dostupné informace prostřednictvím nahlížení do katastru nemovitostí. V tomto systému naleznete nejen popis a geologickou polohu samotné nemovitosti, ale také údaje o vlastníkovi. A jak na nahlížení do katastru? Připravili jsme pro vás stručný návod krok po kroku.

Katastr nemovitostí České republiky je veřejným souborem, který obsahuje údaje o nemovitostech na území České republiky. V katastru je vždy uveden popis, soupis, geometrické a polohové určení a zápis práv k dané nemovitosti. V tomto informačním systému si tak můžete vyhledat jakoukoliv nemovitost, která vás zajímá (nebo ji třeba plánujete i koupit), a zjistit o ní více. Stačí znát jen polohu pozemku.

K čemu slouží nahlížení do katastru?

Nahlížení do katastru využívají při své práci například realitní kanceláře. Nemusíte se ale profesně zabývat realitami, abyste mohli nahlížet do katastru nemovitostí. Tuto možnost má v dnešní době každý. Navíc je nahlížení do katastru nemovitostí zdarma. Můžete tak třeba zjistit, kdo je vlastníkem sousedící zahrady nebo na koho je psaná chata, kterou byste chtěli koupit.

Nahlížení do katastru vám umožní získat tyto informace:

 • údaje o vlastníku nemovitosti (jméno, příjmení a trvalé bydliště),
 • detailní specifikace nemovitosti, parcelního čísla, čísla popisného (nebo čísla jednotky) a výměry,
 • omezení vlastnických práv (věcná břemena či zástavní práva, která omezují prodej a nákup nemovitosti).

Tímto způsobem se tak můžete ujistit, že nemovitost skutečně kupujete od oprávněného vlastníka. Důležité je i ověření, že se k dané nemovitosti nevztahují žádná omezení vlastnického práva. Můžete se tak vyvarovat nepříjemným překvapením a nákup nemovitosti si usnadnit.

Katastr je spravován Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním (ČÚZK), na jehož stránkách si lze prohlížet informace o nemovitostech.

Plný přístup pro nahlížení do katastru nemovitostí

Od června 2021 se možnosti a podmínky nahlížení do katastru lehce změnily. V anonymním módu si bez přepsání kódu CAPTCHA nemůžete zobrazit:

 • vlastníky nemovitostí,
 • účastníky řízení.

Pokud vás zajímají konkrétně tyto informace, můžete vyplněním kódu CAPTCHA potvrdit, že nejste robot, a pokračovat v nahlížení do katastru v anonymitě. Podrobnější informace a hlavně možnost kupování listin (listy vlastnictví a jiné) pak lze získat pouze při zachování plného přístupu. Člověk si může zřídit dálkový přístup do Katastru nemovitostí nebo využít elektronickou identitu.

Dle vyjádření Katastrálního úřadu bylo toto opatření nezbytné z toho důvodu, že byl systém pro nahlížení do katastru extrémně přetížený z důvodu nezákonného vytěžování softwarovými roboty a odezva aplikace se zhoršila. ČÚZK dále uvedl, že omezení přístupu anonymním uživatelům k informacím o vlastnících nemovitostí je i určitým způsobem ochrany osobních údajů uvedených v katastru.

Původní plán ČÚZK ovšem počítal s tím, že informace o vlastnících nemovitostí budou poskytovány výhradně přihlášeným uživatelům. Řada jednotlivců, spolků i firem se vyjádřila negativně, proto byl projekt nakonec změněn a do hry vstoupila CAPTCHA.

Co při nahlížení do katastru nemovitostí nezjistíte?

Počítejte s tím, že z katastru nemovitostí nevyčtete úplně všechny informace, které by se vám mohly při nákupu nemovitosti hodit. Nezjistíte například to, zda bylo některému z vlastníků odejmuto právo nakládat s nemovitostmi.

Dále nezjistíte, zda má vlastník při prodeji svého podílu povinnost nabídnout předkupní právo ostatním spoluvlastníkům nemovitosti. Dalším problémem může být situace, kdy je nemovitost v katastru napsaná pouze na jednoho z manželů, ačkoliv nemovitost nabyli během manželského svazku, a spadá tak do společného jmění manželů. Manžel (manželka), který není uveden v katastru jako vlastník, musí s prodejem nemovitosti vždy výslovně souhlasit.

Katastr nemovitostí: nahlížení krok po kroku

Jak jsme již zmínili, při hledání v katastru se můžete vydat dvěma cestami. Lze využít:

 • anonymní přístup,
 • plný přístup.

Anonymní nahlížení do katastru

Jako anonymní uživatel můžete prozkoumat specifika pozemku (výměru, popis atd.) a po ověření Turingovým testem (CAPTCHA) se podívat i na vlastníka. Samotné nahlížení do katastru je vcelku rychlé. Potřebujete pouze připojení k internetu a polohu pozemku, který chcete vyhledat.

 • Do hledáčku zadejte adresu cuzk.cz,
 • klikněte na políčko „Nahlížení do katastru nemovitostí“,
 • nyní se zobrazí možnosti, co můžete vyhledat.

Jako příklad si zvolíme vyhledání stavby (domu, bytu atd.). Vyberte tedy možnost „Vyhledání stavby“. Objeví se řádek, do kterého napíšete přesnou adresu stavby. Zobrazí se vám:

 • informace o pozemku,
 • informace o stavbě, jež je součástí pozemku,
 • čísla popisná sousedících parcel,
 • způsob ochrany nemovitosti,
 • seznam BPEJ (Bonitovaná půdně ekologická jednotka).

Po vyhledání nemovitosti (pozemku) se vám objeví v horní části stránky obrázek s kódem a pole pro jeho opsání. Překonáním testu CAPTCHA si tak mohou anonymní uživatelé zobrazit informace o tom, kdo nemovitost vlastní, a účastníky řízení. Vyplnění pole zabere pár vteřin.

Plný přístup pro nahlížení do katastru

Nechcete stále dokola opisovat kód CAPTCHA? Pak si musíte zajistit plný přístup. Existují dva způsoby, jak na to:

 • přihlášení prostřednictvím zákaznického účtu Dálkového přístupu do katastru nemovitostí,
 • přihlášení prostřednictvím Identity občana.

První možností je zřízení dálkového přístupu. Ten má jednu velkou výhodu – můžete snadno získávat listy vlastnictví a kopie listin jako nabývací tituly, listiny uvedené v omezení vlastnického práva a další užitečné dokumenty. Tato služba je placená, proto si ji pořizují uživatelé, kteří potřebují často získávat podobné listiny (realitní kanceláře, developeři, právníci).

Pro zřízení přístupu musíte na katastrální úřad odeslat vyplněnou žádost:

 • poštou nebo osobně (s úředně ověřeným podpisem),
 • datovou schránkou,
 • emailem (žádost musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem).

Pro osoby, které nepotřebují využívat placených služeb ČÚZK, je ideální možností přihlášení pomocí Identity občana. Elektronická identita slouží ke komunikaci občana se státní správou a úřady, katastr tudíž není výjimkou. Po zakliknutí této možnosti můžete provést ověření identity několika způsoby:

 • bankovní identita – ověření identity pomocí přihlašovacích údajů do elektronického bankovnictví,
 • mobilní klíč eGovernmentu – mobilní klíč k elektronickým službám se využívá pomocí aplikace, klíč je nutné aktivovat v datové schránce,
 • NIA ID – národní identifikační prostředek pro komunikaci se státní správou, opět se musí aktivovat prostřednictvím datové schránky,
 • eObčanka – občanský průkaz s aktivovaným kontaktním elektronickým čipem vydaným po 1. 7. 2018, potřebujete ovšem čtečku občanských průkazů, proto se příliš nevyužívá,
 • MojeID nebo placený certifikát – další možnosti, které jsou trochu složitější v porovnání s oblíbenou bankovní identitou.

Nahlížení do katastru: mapa

Chcete, aby se vám zobrazila při nahlížení do katastru mapa? Zvolte při nahlížení do katastru políčko „Zobrazení mapy“. Poté vyplňte řádek s názvem (kódem) katastrálního území. Na katastrální mapě najdete pozice nemovitostí i katastrální území. Zobrazují se zde také hranice pozemků, komunikací či vodních ploch.

K čemu se hodí nahlížení do katastru nemovitostí?

Katastr nemovitostí obsahuje souhrnná elektronická data o všech nemovitostech na území České republiky. Nahlížením do katastru můžete zjistit, kdo daný pozemek (nemovitost) vlastní, údaje o parcelách, stavbách, jednotkách (bytech nebo nebytových prostorech) a právech stavby, které jsou evidované v katastru nemovitostí, a také informace o stavu řízení.

Proč nelze v anonymním módu zobrazit jména vlastníků a jiné údaje bez vyplnění kódu CAPTCHA?

Toto omezení platné od 12. 6. 2021 má zamezit nadměrnému automatickému vytěžování dat. Na začátku roku 2021 došlo k problémům s aplikací z důvodu extrémního nárůstu přístupů, který byl z velké části tvořen softwarovými roboty.

Jak získat plný přístup pro nahlížení do katastru?

Pro zobrazení kompletních dat v katastru existují dvě možnosti: zřízení dálkového přístupu do aplikace nebo potvrzení pomocí Identity občana. Pokud chcete zůstat v anonymitě a pouze zjistit jméno vlastníka, stačí opsat kód CAPTCHA.

Jak získat z nahlížení do katastru list vlastnictví?

Pro zisk listu vlastnictví v elektronické podobě lze využít aplikaci Dálkový přístup pro neregistrované uživatele. Služba je placená a je určena výhradně k nákupu elektronických listin. Pro získání některých druhů listin musíte navíc využít i ověření Identity občana. Právnické osoby volí spíše variantu aplikace s registrací.