Menu Zavřít

Změna trvalého bydliště: hodně úřadování a nové doklady

27. 3. 2021
Doba čtení: 10 minut
Autor: Tomáš Kubelka, Mladá fronta

Změna trvalého bydliště je záludná v tom, že ji nesmíte zapomenout nahlásit všem důležitým institucím. Kolika to bude, záleží na moha faktorech, jako je místo, kam se stěhujete, profese nebo skutečnost, zda jste živnostník. Čas strávený na úřadech vám ušetří online propojení základních registrů, fyzické návštěvě úřadu se však nevyhnete. Co všechno musíte udělat?

Každý občan ČR může mít pouze jedno místo trvalého pobytu, tedy adresu, která je směrodatná pro všechny úřady, ale i pro doručování veškerých poštovních zásilek. Dané místo se přitom musí nacházet v objektu určeném přímo pro bydlení, ubytování nebo rekreaci a musí být označeno popisným nebo evidenčním číslem.Rozhodnete-li se přestěhovat a zažádat o změnu trvalého bydliště (nebo přesněji trvalého pobytu, což je správné označení dle zákona, viz rozlišení pojmů níže), mějte na paměti, že s tímto krokem souvisí také výměna osobních dokladů. Kromě návštěvy úřadu tak musíte absolvovat i celou řadu dalších pochůzek.

Jaký je rozdíl mezi pojmy trvalý pobyt a trvalé bydliště?

Místo trvalého pobytu je adresa pobytu občana v České republice, kterou si zvolí (nebo je mu přidělena po narození) zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Běžně se ovšem místo pojmu trvalý pobyt používá pojem trvalé bydliště. Bydliště je správně ta adresa, na které se člověk skutečně zdržuje (může být i doručovací adresou), a která se nemusí shodovat s adresou trvalého pobytu. Často se tak také nepřesně označuje jako přechodné bydliště.

Co je přechodné bydliště? Zákon nic jako přechodné bydliště ve skutečnosti nezná. Jedná se o pozůstatek minulého režimu, kdy se přechodný pobyt přihlašoval a byl spojen s povinností občana hlásit svůj pobyt. Taková povinnost by dnes byla v rozporu se svobodou pohybu, a proto neexistuje. Hlásit své přechodné bydliště tedy nikde nemusíte.

Jak již bylo zmíněné výše, občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to ve k tomu způsobilé nemovitosti. Pozor – z přihlášení občana k trvalému pobytu ovšem nevyplývají žádná majetková ani užívací práva k objektu nebo vůči jeho vlastníku. Právní úprava místa trvalého pobytu je obsažena v § 10–12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel.

Aby toho nebylo málo, trvalý pobyt je možné mít i na obecních úřadech. Je to často případ lidí bez domova nebo osob, kterým odmítne pronajímatel bytu zapsat trvalý pobyt v místě bydliště, často je ale tento institut také zneužíván pro vyhnutí se různým úředním, soudním a jiným povinnostem.

Jak na změnu trvalého bydliště?

Pokud jste se přestěhovali a na novém místě chcete mít trvalé bydliště, přinášíme postup krok za krokem. Nejprve musíte v rámci vyřízení potřebné agendy navštívit místní obecní úřad, úřad městské části, úřad městského obvodu nebo magistrát města. Zde, na takzvané ohlašovně, si vyzvednete a vyplníte Přihlašovací lístek k trvalému pobytu a současně zaplatíte správní poplatek. Pokud jste mladší 15 let, neplatíte nic.

Pokud se vám tento postup, jak se přihlásit k trvalému pobytu, zdá příliš složitý a chcete vše urychlit, můžete si formulář přihlášení k trvalému pobytu stáhnout v elektronické formě ze stránek MVČR a doma si ho vytisknout. Verzi ke stažení najdete ZDE.

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu vypadá následovně:

přihlašovací lístek k trvalému pobytu
Jakmile vyřídíte toto přihlášení k pobytu (někdy označované také jako přihlášení k trvalému bydlišti), máte žádost o změnu trvalého bydliště téměř vyřešenou. Na úřadě budou ovšem následovat ještě dva důležité kroky. Bude vám odstřižen roh občanského průkazu a dostanete prozatímní doklad v podobě žluté kartičky, která nese název Potvrzení o změně trvalého pobytu, kde bude uvedena vaše nová i stará adresa.

Doklady o změně trvalého pobytu

Kromě výše zmíněných kroků budete muset ještě doložit změnu bydliště a potvrdit současné místo trvalého pobytu. Zde přitom úřady akceptují několik různých dokumentů. Při koupi nemovitosti to může být výpis z katastru nemovitostí nebo kupní smlouva orazítkovaná tímto katastrem. Pokud v novém trvalém bydlišti budete v nájmu, předložíte originál nájemní smlouvy.Může se ovšem stát, že nepatříte do žádné z výše zmíněných kategorií. Nemáte-li jak nové trvalé bydliště doložit, vezměte s sebou alespoň písemné a úředně ověřené potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu nebo přijďte přímo s touto oprávněnou osobou, která souhlas potvrdí na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Co tedy musíte pro změnu trvalého pobytu udělat?

  • vyplnit Přihlašovací lístek k trvalému pobytu,
  • předložit na ohlašovně svůj platný občanský průkaz,
  • doložit vlastnictví domu či bytu nebo jeho užívání.
Ohlašovna je pak povinná provést zápis o změně adresy místa trvalého pobytu do agendového informačního systému evidence obyvatel, a to bez jakýchkoliv zbytečných odkladů. Nejzazším termínem jsou 3 pracovní dny.

Změna trvalého pobytu dítěte

Jestliže jste vlastníkem nebo nájemcem konkrétní nemovitosti, můžete na její adresu přihlásit další osoby, kam patří například manžel, manželky nebo třeba dítě. Také v tomto případě ovšem následuje výměna osobních dokladů, přičemž je zároveň nutné vyplnit souhlas s tím, že ve vaší nemovitosti budou bydlet další lidé.

Nezletilí obvykle mívají přidělené místo trvalého pobytu jako jejich matka nebo otec. Za dítě mladší 15 let přitom musí změnu trvalého pobytu ohlásit její zákonný zástupce nebo případně fyzická osoba, které bylo dítě rozhodnutím soudu svěřeno do péče. Zletilí občané si pak mohou místo trvalého pobytu vybrat sami.

Žádost o nový občanský průkaz

Ohlášením změny místa trvalého bydliště vaše povinnosti zdaleka nekončí. Sice máte na přechodnou dobu Potvrzení o změně trvalého pobytu, ale do 15 pracovních dnů musíte zažádat o vydání nového občanského průkazu. Novou občanku si budete moci vyzvednout do 30 dnů a dobrá zpráva je, že při tom nemusíte vůbec nic platit.

O novou e-občanku je možné zažádat na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud na tento doklad spěcháte a 30denní čekací doba se vám zdá příliš dlouhá, můžete požádat o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě, která činí buď 24 hodin, nebo 5 pracovních dnů. To je ovšem spojeno se správním poplatkem.

Měnili jste již někdy své trvalé bydliště?

Co musí udělat řidiči

Jestliže jste se rozhodli změnit adresu trvalého pobytu a patříte mezi vlastníky řidičského průkazu, o nový doklad žádat nemusíte, protože tato povinnost skončila v roce 2018. Dnes se totiž vydávají pouze taková řidičská oprávnění, která údaj o místě pobytu vůbec neobsahují. Zároveň platí, že i majitelé starších dokladů si mohou své průkazy ponechat.Cestu na úřad si však musíte udělat v případě, že vlastníte motorové vozidlo. Do deseti pracovních dnů je totiž nutné provést změnu v registru vozidel. Abyste o ni mohli zažádat, budete potřebovat osvědčení o registraci vozidla (ORV, malý techničák). To vám na úřadě vymění za doklad s novou adresou. Dále je pak nutné vzít s sebou technický průkaz, kam bude doplněn údaj o změně bydliště. Registrační značka vozidla se nicméně nemění.

Další místa, kde změnu nahlásit

Změnu trvalého bydliště musíte do 30 dnů nahlásit i své zdravotní pojišťovně, a to i v případě, že tato pojišťovna již provedla změnu sama. Nezáleží ovšem na tom, jakým způsobem tento krok provedete, takže můžete změnu ohlásit telefonicky, osobně, písemně, ale i prostřednictvím e-mailu.

Pokud patříte mezi uchazeče o zaměstnání evidované na úřadu práce, pobíráte podporu v nezaměstnanosti nebo vám náleží dávky pomoci v hmotné nouzi, je nutné změny trvalého pobytu nahlásit na příslušném oddělení úřadu práce, a to konkrétně do 8 dnů.

Jestliže pobíráte důchod, nahlášení změny trvalého pobytu je pro vás povinné. Pokud vám důchod chodí prostřednictvím složenky, stačí na jakékoliv poště vyplnit příslušný tiskopis a výplata důchodu poté bude převedena na nové pracoviště dle místa trvalého bydliště. Patříte-li mezi osoby, kterým je důchod posílán na účet, musíte změnu trvalého pobytu ohlásit přímo na ČSSZ. To můžete učinit pomocí dopisu s vlastnoručním podpisem nebo prostřednictvím speciálního formuláře.

Co se týče finančního úřadu, individuálně se změna bydliště hlásit nemusí, jelikož jsou tato pracoviště napojena na základní registry. Dále pak záleží na tom, zda patříte mezi registrované daňové subjekty. Pokud to tak není, po přestěhování mimo územní působnost stávajícího úřadu dostanete oznámení o změně, kde zjistíte, u jakého územního pracoviště bude nově uložen váš daňový spis.

Jste-li registrovaným daňovým subjektem, který má daňové identifikační číslo, vydá vám finanční úřad rozhodnutí o stanovení data konce místní příslušnosti. Od té doby pak přechází místní příslušnost na finanční úřad stanovený dle vaší nové adresy.
Komu ještě musíte hlásit změnu trvalého bydliště
bankám a dalším finančním institucím
pojišťovnám
poště (SIPO, TV a rozhlasové poplatky)
ošetřujícímu lékaři
zaměstnavateli
škole
dodavatelům energií (elektřina, plyn)
telefonním operátorům
sportovním či jiným klubům

Povinnosti podnikatele

Další postup se bude odvíjet od toho, v jakém jste profesním postavení, zda se jedná o zaměstnanecký poměr, či zda podnikáte. Pokud jste podnikatelem a sídlo firmy zůstává na staré původní adrese, nemusíte změnu adresy trvalého pobytu živnostenskému úřadu hlásit. Údaj si změní živnostenské úřady v rejstříku živnostenského podnikání samy.

Pokud však se změnou trvalého pobytu měníte i adresu sídla své firmy, musíte novou adresu firmy nahlásit do 15 dnů, a to na jakémkoli živnostenském úřadě. Výjimkou pak bude pouze situace, kdy jste již dříve uvedli, že má být sídlo podnikání vždy shodné s místem trvalého pobytu. V takovém případě úřad zanese údaj o změně bydliště do rejstříku sám.


Zapamatujte si: Velkým pomocníkem s kompletní servisem v případě změn bydliště jsou webové stránky Správy základních registrů.

ebf 24 - tip duben


 

Zrušení a odhlášení trvalého pobytu

Změnit místo trvalého pobytu nemusíte jen z vlastní vůle, ale může vám být změněno i z moci úřední či z vůle druhé osoby. Děje se tak například v případech, kdy pronajímatel odmítne zapsání místa trvalého pobytu nájemci ve své nemovitosti nebo když z nějakých důvodů chcete zrušit trvalý pobyt někomu, kdo s vámi bydlí.

Zde je ale nutné připomenout, že z trvalého pobytu nelze nikoho odhlásit ani ho zrušit, lze pouze změnit adresu pobytu. Pokud by totiž bylo možné někoho odhlásit, nemusel by se už nikde k novém trvalému pobytu přihlásit, a to je v rozporu se zákonem, neboť každý občan musí mít uveden údaj o místě, kde pobývá. Zároveň pokud se dotyčná osoba nevystěhuje dobrovolně, je nutné nejprve podat k soudu žalobu na vyklizení.

Jestliže ale na úřadě doložíte, že vám zaniklo užívací právo k nemovitosti, na původní adrese nebydlíte a dále objekt nevyužíváte (a nenahlásíte adresu novou), obecní úřad změní údaj o vašem trvalém pobytu na adresu ohlašovny – tedy obecního úřadu.

Aplikace na řešení životních situací

Usnadnit život občanům v různých složitých životních situacích se prostřednictvím IT technologii rozhodlo i ministerstvo vnitra. Spustilo proto aplikaci „Co dělat, když“, která má lidem pomoci při řešení důležitých životních situací. Obsahuje návody, jaké instituce musejí lidé navštívit pro vyřízení různých dokladů, navigaci k nejbližším úřadu či na služebnu policie. Zároveň radí, co lidé musí udělat, když mění trvalé bydliště nebo převádí nemovitost, ztratí doklady, narodí se jim dítě či zemře někdo z rodiny. Program si lidé mohou zadarmo stáhnout do mobilních telefonů.
Co je trvalý pobyt a trvalé bydliště?
Místo trvalého pobytu představuje adresu pobytu v České republice, kterou si občan zvolí (nebo je mu případně přidělena po narození), a to většinou na místě, kde má rodiče, byt či zaměstnání. Lidé ovšem často používají termín trvalé bydliště, což je ta adresa, na které se daný člověk skutečně zdržuje. Nemusí se tedy shodovat s adresou trvalého pobytu, ale může být adresou doručovací.
Co musíte pro změnu trvalého pobytu udělat?
Pokud jste se přestěhovali na nové místo a chcete zde mít trvalý pobyt, je nejprve nutné navštívit místní obecní úřad, úřad městské části, úřad městského obvodu nebo magistrát města. Na příslušné ohlašovně pak vyplníte Přihlašovací lístek k trvalému pobytu, jako občan starší 15 let zaplatíte správní poplatek, bude vám ustřižen roh občanského průkazu a dostanete žlutou kartičku s názvem Potvrzení o změně trvalého pobytu, kde bude uvedena nová i stará adresa. Kromě toho musíte na ohlašovně doložit vlastnictví domu či bytu nebo případně jeho užívání.
Kde všude je nutné změnu trvalého pobytu hlásit?
Nejprve je nutné zažádat o vydání nového občanského průkazu, a pokud vlastníte motorové vozidlo, provést také změnu v registru vozidel. Změnu trvalého pobytu pak musíte ohlásit zdravotní pojišťovně, finančnímu úřadu (jste-li registrovaným daňovým subjektem), úřadu práce (jste-li registrovaní), zaměstnavateli, škole, pojišťovnám, dodavatelům energií, bance, poště, ošetřujícímu lékaři a telefonnímu operátorovi.
Jak postupují při změně trvalého pobytu podnikatelé?
Pokud jste podnikatelem a sídlo vaší firmy zůstává na původní adrese, nemusíte změnu adresy trvalého pobytu živnostenskému úřadu hlásit. Tento údaj si živnostenský úřad v rejstříku změní sám. Jestliže se změnou trvalého pobytu měníte i adresu sídla firmy, je nutné novou adresu firmy nahlásit do 15 dnů, a to na jakémkoliv živnostenském úřadě.

  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).