Menu Zavřít

Učitel, nebo europoslanec? Platy státních zaměstnanců se liší o stovky tisíc

6. 8. 2018
Autor: Pixabay

Není státní zaměstnanec jako státní zaměstnanec. Nástupní plat hasiče je zhruba desetinový proti nástupnímu platu europoslance. Jak jsou na tom ostatní? Kolik bere prezident, lékař, soudce nebo voják? Zjistěte, kolik si odnese domů starosta vaší obce.

Plat prezidenta

Plat prezidenta České republiky činí (k roku 2018) cca 252 tisíc Kč. Další složkou příjmu je rovněž zvláštní víceúčelová paušální náhrada, která (ke stejnému datu) činí cca 235 tisíc Kč, ta by měla sloužit jako náhrada výdajů spojených s výkonem funkce (například na pokrytí výdajů na reprezentaci, odborné a administrativní práce a odbornou literaturu). Podle zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce má bývalý prezident republiky nárok na doživotní rentu ve výši 50 tisíc Kč měsíčně. Renta je ze zákona splatná předem vždy do pěti pracovních dnů od počátku příslušného kalendářního měsíce. Dále má bývalý prezident republiky nárok na víceúčelovou paušální náhradu, která kryje zejména nájemné kanceláře a odměnu pro asistenta, v celkové výši dalších 50 tisíc Kč měsíčně. Paušální náhrada je splatná spolu s rentou.

Plat poslance

Platy poslanců, senátorů a dalších ústavních činitelů upravuje zákon číslo 236/1995 Sb. Plat člena sněmovny byl vázán na platy státních úředníků, nyní je platová základna stanovena jako pevná částka. Od ledna 2018 tato základna činí 70 195 korun. Reálný plat se získá násobením základny příslušným koeficientem podle zařazení poslance. Koeficient roste s počtem funkcí poslance, řadový poslanec částku násobí koeficientem 1,08, místopředseda podvýboru koeficientem 1,19 atd. Předsedovy sněmovny se základna vynásobí koeficientem 2,9. V roce 2018 tak předsedovi sněmovny náleží základní plat 203 566 korun.

Mají poslanci příliš vysoké platy?

Navíc má poslanec právo čerpat náhrady výdajů spojených s výkonem funkce, které se dělí do 12 kategorií. Vedle výdajů na reprezentaci či zahraniční cesty představují zásadní přilepšení pro poslance výdaje na dopravu z místa trvalého pobytu do místa sídla orgánu, v němž vykonává funkci. Je-li bydliště vzdáleno do 50 km, poslanec si k platu automaticky připisuje 28 100 korun, nad 50 km je to 31 600 korun, nad 150 km 35 100 korun a nad 250 km 42 200 korun.

Plat soudce a státního zástupce

Platová základna pro soudce obecných soudů vzrostla od začátku tohoto roku ze 77 637 Kč na 80 490 korun. V případě žalobců, jejichž plat činí 90 procent platu soudců, vzrostla ze 69 873 na 72 441 korun. Výše platů se pak vypočítává pomocí koeficientů, v závislosti na postavení a délce praxe jak soudců, tak státních zástupců. Koeficient pro výpočet platu se určí na základě platů v církvích, na vysokých školách nebo v neziskových společnostech. Tento mechanismus výpočtu koeficientu je stejný jako u politiků.

Plat europoslance

Instrument násobení platového základu koeficientem se do roku 2009 uplatňoval i v případě poslanců Evropského parlamentu. Čeští europoslanci tak základ násobili koeficientem 1,52. Od výše uvedeného roku ale berou všichni poslanci v Bruselu a Štrasburku stejně, a to na základě normy schválené vládami členských zemích. Příjem europoslance je stanoven na 38,5 procenta základního platu soudce Evropského soudního dvora. Od roku 2016 tak roční hrubý příjem poslance dosahuje 103 336 eur, což odpovídá měsíční částce 8 611,31 eur (221 733 korun). Peníze jdou z rozpočtu Evropského parlamentu. Příjem podléhá dani a po odvodu pojištění částka dosahuje 6 710,67 eur (172 782 korun). I v případě europoslanců činí nezanedbatelnou část celkového příjmu náhrady výdajů. Příspěvek na všeobecné výdaje (pronájem, telefon, IT atd.) od roku 2018 činí 4416 eur (116 712 korun) měsíčně. Zajímavým přilepšením je také denní náhrada, neboli příspěvek na pobyt. Ten činí 313 (8060) eur za každý den, kdy je poslanec přítomen v Bruselu nebo Štrasburku ze služebních důvodů. Poslanci si také na účet EP mohou vybrat své zaměstnance. V roce 2018 činila maximální měsíční částka dostupná pro úhradu všech nákladů spojených s náborem osobních asistentů 24 526 eur (631 544 korun) na poslance. K dalším náhradám patří cestovní výdaje či zdravotní náklady. Bývalí poslanci mají nárok na starobní důchod počínaje 63. rokem věku. Výše starobního důchodu činí 3,5 % platu za každý dovršený rok výkonu mandátu, úhrnem však nejvýše 70 %. Tyto důchody jsou hrazeny z rozpočtu Evropské unie.

Plat starosty

Výše platu starostů, primátorů, hejtmanů, jejich náměstků, členů rady a zastupitelstev se odvíjí od toho, zda jde o uvolněné členy zastupitelstva, nebo neuvolněné členy zastupitelstva. Výši odměn stanovuje nařízení vlády č. 318/2017 Sb. Podívejte se, kolik bere starosta, primátor nebo hejtman Výše odměn členů zastupitelstev Uvolněný člen Dlouhodobě uvolněným pro výkon funkce je člen zastupitelstva, který vedle výkonu této funkce neplní povinnosti vyplývající z pracovního poměru. K nim se řadí i členové zastupitelstva, kteří před svým zvolením nebyli v pracovním poměru. Uvolněný člen ale není zaměstnancem obce a nemá pracovní dobu. Funkci vykonává neustále. Neuvolněný člen Neuvolněný člen vykonává funkci primárně mimo pracovní dobu. Pokud to není možné zaměstnavatel poskytne svému zaměstnanci pracovní volno pro výkon funkce, nejvýše však 20 pracovních dnů v roce. O tom, kteří členové zastupitelstva budou uvolněni a kteří nikoli, rozhoduje zastupitelstvo.

Platy učitelů

Průměrný plat učitelů v Česku v roce 2017 činil 31 632 korun, a byl tak jen o 7 procent vyšší než průměrná mzda v zemi. Plánem vlády je, aby v roce 2021 plat učitelů dosahoval 46 tisíc korun, v ideálním případě 150 procent průměrné mzdy.  Tabulkové tarify pro pedagogy Platy učitelů v roce 2018 se odvíjejí od Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., které vešlo v platnost 1. 11. 2017. Pedagogové jsou odměňováni na základě stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů.
Obvyklé zařazení v platové třídě
MŠ učitelka 9
MŠ ředitelka 10
ZŠ a SŠ učitel 12
ZŠ a SŠ ředitel 13
Odborný výcvik 9
Vychovatelka 9
Asistent pedagoga 7

Plat lékaře

Průměrný plat lékaře ve státní nemocnici v roce 2017 přesáhl 69 tisíc korun, skoro o 8000 více, než byla průměrná mzda lékaře v nestátní (krajské, městské, soukromé či církevní) nemocnici. Téměř polovinu platu však činí peníze za odvedené přesčasy. Platy lékařů ve veřejném zdravotnictví v Česku se odvíjejí od platových tarifů podle platových tříd a stupňů. K jejich zvyšování dochází v posledních letech ve dvou vlnách, v listopadu a v lednu následujícího roku. Lékařů se vesměs týká zvyšování ve druhé vlně, protože jejich plat je navázán na zdravotní pojištění a souvisí tak s úhradovou vyhláškou pro daný rok. Platy lékařů jsou tak v roce 2018 vyšší díky zvýšení tarifů 1. ledna. Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4 (v Kč měsíčně)  Tabulkové tarify pro lékaře a zubní lékaře od 1. 1. 2018

Plat policisty

Průměrný plat příslušníků Policie České republiky v roce 2017 dosáhla 37 400 korun. Odměňování policistů je upravené zákonem o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů č. 361/2003 Sb. Tarify pro příslušníky bezpečnostních sborů byly nařízením vlády naposledy zvýšeny s účinností od 1. 11. 2017.

Platy vojáků

Odměna pro profesionálního vojáka v Česku se skládá z několika částí: - služební tarif (výše tarifu je spjata s hodností) - výkonnostní příplatek (stanoví se na základě ročního služebního hodnocení) - zvláštní příplatek (za službu v mimořádně náročných podmínkách) - příspěvek na bydlení - stabilizační příplatek (pravidelný měsíční příplatek)  Platy vojáků podle hodnosti Zdroj: army.cz

Plat v aktivní záloze

Záložákům náleží finanční odměna, která se může skládat z několika částí. Patří mezi ně služné, příplatek za službu v zahraničí, zvláštní příplatek, odměna, motivační odměna a náhrady. Výše jednotlivých částí se odvíjí od délky nasazení, účasti na cvičení, doby zařazení v aktivních zálohách. Služné vojáků v aktivní záloze se určí podle hodnosti pro služební místo, na které je voják v záloze zařazen – ve výši odpovídající tarifu vojáka z povolání pro tuto hodnost.

Plat hasiče

Také platy hasičů určují tabulkové tarify. Nástupní plat hasiče bez praxe se v Česku pohybuje kolem 20 tisíc korun, průměrný plat příslušníků HZS přesahuje 30 tisíc korun. Podle aktuálního vyjednávání mezi odboráři a vládou Andreje Babiše by na platy hasičů mělo jít o šest procent peněz více než dosud. Tarify by se měly zvýšit o dvě procenta, zbytek by šel na odměny.
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).