Menu Zavřít

Zrušení živnosti se provádí pomocí Změnového listu. Důležité je vše včas ohlásit a vypořádat se se zaměstnanci

7. 7. 2023
Doba čtení: 5 minut
Autor: Depositphotos.com

Nedaří se vám v podnikání tak, jak byste si přáli? Pokud jste dlouhodobě ve ztrátě a situaci nedokážete nijak změnit, jedním z možných řešení je zrušení živnosti. Co vše je pro to potřeba udělat a jaké povinnosti před definitivním zánikem živnostenského oprávnění musíte ještě splnit? To se dozvíte o pár řádků níže.

Jak zrušit živnost

Zrušení živnosti je poměrně snadný proces, který lze provést vzdáleně bez nutnosti osobní návštěvy úřadu. Pokud jste se rozhodli živnost definitivně ukončit, prvním krokem, který byste měli učinit, je podat žádost o zrušení živnostenského oprávnění na živnostenský úřad. Živnost je přitom možné ukončit ke dni vyplnění a odeslání žádosti, ale i k pozdějšímu datu. Nelze tak ovšem učinit zpětně.

Kromě podání žádosti na živnostenský úřad vás navíc ještě čekají další ohlašovací povinnosti. O zrušení živnostenského oprávnění musíte totiž také informovat správce daní, tedy příslušný finanční úřad, a dále pak vaši zdravotní pojišťovnu a příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). Lhůta pro oznámení této skutečnosti finančnímu úřadu činí 15 dní.

Zdravotní pojišťovně a OSSZ je pak potřeba ohlásit ukončení živnosti do osmi dnů od jejího zrušení. Tyto povinnosti vám však odpadají ve chvíli, kdy jste pro zrušení živnosti využili takzvaný Změnový list JRF, prostřednictvím kterého je možné danou skutečnost nahlásit všem zmíněným institucím.

Žádost o zrušení živnosti

Chcete-li provést zrušení živnosti online, využijete k tomu speciální formulář. Ten, jak bylo výše uvedeno, nese název Změnový list JRF. Jedná se o stejný dokument, který se vyplňuje také v případě, kdy dochází ke změně některých údajů, jako je například adresa sídla nebo jméno podnikatele. Online podání žádosti lze učinit prostřednictvím datové schránky nebo emailem za předpokladu, že vlastníte certifikovaný elektronický podpis.

Pro ty z vás, kteří upřednostňují spíše osobní kontakt, je možné odevzdat uvedený formulář na centrálním registračním místě (CRM), to znamená na kterémkoliv pracovišti živnostenského úřadu na území České republiky nebo na některé z poboček sítě Czech POINT. Poslední možností, jak doručit úřadu žádost o zrušení živnosti, je prostřednictvím České pošty.

Formulář zrušení živnosti

Pokud využijete pro ukončení živnosti formulář, tedy Změnový list JRF, není již potřeba k němu podávat žádné další přílohy. Jedná se o dvoustránkový dokument, kterým se řeší veškeré změny týkající se podnikatelské činnosti. Tento formulář je dostupný ke stažení ve formátu PDF na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

V uvedeném dokumentu je nutné vyplnit základní údaje o podnikateli, to znamená jméno, příjmení, datum narození a adresu. Dále je možné vyplnit také datum, k jakému chcete živnost ukončit. Tato položka však není povinná, takže nevadí, když ji necháte prázdnou. K zániku živnosti pak dojde automaticky v zákonem stanovené lhůtě.

Kdy živnostenské oprávnění zaniká

Než dojde k oficiálnímu zrušení živnosti, má podnikatel stále povinnost platit odvody a případně vést účetnictví nebo daňovou evidenci. Živnostenský úřad má na vyřízení žádosti o zrušení živnostenského oprávnění zákonem stanovenou lhůtu, která činí 30 dnů. Pokud sami ve změnovém listu neuvedete datum, k němuž živnost rušíte, k zániku oprávnění doje 16. den po obdržení rozhodnutí od úřadu. Prvních 15 dní od doručení rozhodnutí slouží k případnému odvolání.

Ke dni zániku živnosti se podává účetní závěrka. Na jaře následujícího roku je pak nezbytné odevzdat také daňové přiznání a přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Tyto dokumenty je potřeba podat i v případě, že už jste řádným zaměstnancem nebo vás evidují jako uchazeče o zaměstnání na úřadu práce.

Jak se vypořádat se zaměstnanci

Pakliže jste v rámci své podnikatelské činnosti zaměstnávali nějaké pracovníky, je potřeba jim informaci o zrušení živnosti včas předat a řádně se s nimi vypořádat. Ačkoliv se jedná o zákonný důvod pro výpověď, k ukončení pracovních poměrů se váží určité povinnosti, jako je dvouměsíční výpovědní lhůta a zaplacení odstupného.

Výpovědní lhůta v zaměstnání nemusí vždy trvat dva měsíce. Co ovlivňuje její délku
Přečtěte si také:

Výpovědní lhůta v zaměstnání nemusí vždy trvat dva měsíce. Co ovlivňuje její délku

Dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, je jedním z důvodů pro poskytnutí odstupného zaměstnancům ukončení činnosti zaměstnavatele nebo zrušení pobočky. Nárok na finanční kompenzaci se pak odvíjí od toho, jak dlouho pro vás dotyčný zaměstnanec pracoval. Výše odstupného se na základě odpracovaných let stanovuje následovně:

CONTENT24

  • u zaměstnanců, kteří pro vás pracovali méně než jeden rok, bude činit odstupné jeden průměrný plat,
  • u zaměstnanců, kteří pro vás pracovali jeden až dva roky, bude činit odstupné dva průměrné platy,
  • u zaměstnanců, kteří pro vás pracovali více než dva roky, bude činit odstupné tři průměrné platy.

Ukončení živnosti živnostenským úřadem

Ke zrušení živnosti může v krajním případě dojít i z úřední moci. To se však děje spíše ve výjimečných případech za předpokladu, že živnostník porušuje živnostenský zákon. V tomto legislativním dokumentu jsou mimo jiné popsány také důvody, kdy úřad může činnost daného podnikatele ukončit. Jedná se o následující prohřešky:

  • podnikatel již nesplňuje podmínky, jako je plná svéprávnost a bezúhonnost,
  • nastanou překážky podle § 8 živnostenského zákona,
  • podnikatel neprokáže právní důvod užívání prostor.

Oprávnění vám může být zrušeno ale také například ve chvíli, kdy česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) eviduje vysoké nedoplatky na sociálním pojištění. Stejně tak může požadovat pozastavení nebo zrušení živnosti kvůli neuhrazenému pojistnému i zdravotní pojišťovna. Proto si musí každý živnostník dobře hlídat, zda pravidelně a řádně odvádí všechny povinné platby.

Komu se ohlašuje zrušení živnosti?
Zrušení živnosti je potřeba ohlásit příslušným institucím. Nejjednodušším způsobem je vyplnění Změnového listu JRF, který se odešle na živnostenský úřad. V rámci tohoto formuláře je pak informace o zrušení živnosti doručena také příslušnému finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) a zdravotní pojišťovně.
Jak se vypořádat se zaměstnanci při ukončení živnosti?
Zrušení živnosti je jedním ze zákonných důvodu pro rozvázání pracovního poměru se zaměstnanci. Zaměstnavatel tak může svým pracovníkům dát výpověď, avšak musí jim poskytnout patřičné odstupné. Výše odstupného je přitom stanovena na základě toho, jak dlouho dotyčný zaměstnanec pro daného zaměstnavatele pracoval.
Kdy oficiálně dojde k zániku živnosti?
Živnost zaniká buď ke dni, který podnikatel uvedl do Změnového listu JRF nebo 16. den od doručení rozhodnutí o zrušení živnosti podnikateli. Živnostenský úřad má přitom ze zákona 30 dnů na posouzení podané žádosti. Podnikatel má možnost ještě do 15 dnů od obdržení rozhodnutí od úřadu podat odvolání.
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).