Menu Zavřít

Dotace na fotovoltaiku je určená pro rodinné i bytové domy. Výše příspěvku závisí na výkonu systému

7. 8. 2023
Doba čtení: 5 minut
Autor: Depositphotos.com

Cena elektřiny se za poslední rok vyšplhala na částky, které jsou pro mnohé domácnosti z dlouhodobého hlediska neudržitelné. Ačkoliv došlo na začátku roku 2023 k jejímu zastropování, čímž se situace na nějakou dobu ustálila, pro spoustu lidí jsou dané sazby stále příliš vysoké. Hledají proto jiné alternativy, jak si zajistit dostupnější elektřinu. Jednou z možností je využití dotace na fotovoltaiku.

Co je dotace na fotovoltaiku

Dotace na fotovoltaiku představuje peněžitý příspěvek, který je poskytován občanům České republiky Ministerstvem životního prostředí v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám. Cílem tohoto programu je mimo jiné snížení produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů a podpora trvale udržitelného rozvoje v Česku. Od září roku 2023 bude nově hlavním zdrojem financování projektu takzvaný Modernizační fond, který čerpá prostředky z výnosů z emisních povolenek.

Kdo může žádat o dotace na fotovoltaické elektrárny

Příspěvek na fotovoltaický systém se vztahuje zejména na stávající rodinné nebo bytové domy. Lze jej však uplatnit také na novostavby, leč pouze za předpokladu, že žádost o fotovoltaiku už není zahrnuta v podpoře výstavby nízkoenergetického nebo pasivního domu. O dotaci na fotovoltaiku tedy mohou žádat následující osoby:

  • vlastníci stávajících rodinných domů,
  • vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek,
  • příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.

Nová úprava pravidel čerpání dotace na fotovoltaickou elektrárnu umožňuje využít příspěvek také pro rekreační objekty, které mají přidělené číslo popisné nebo číslo evidenční. Zároveň ale musí být splněna podmínka, že je takový objekt využíván minimálně 24 po sobě jdoucích měsíců k trvalému bydlení.

Jak vysoký příspěvek lze získat

Na fotovoltaické panely dotace uvolňuje Státní fond životního prostředí v rozmezí od 40 do 200 tisíc korun. Celková výše poskytnutého příspěvku pak závisí na výkonu systému, přičemž jeho hodnota se zvyšuje s každým instalovaným kilowattpeakem (kWp) fotovoltaiky a také s každou kilowatthodinou (kWh) elektrického akumulačního systému. Dotace se přitom poskytuje pouze na nové systémy, nikoliv na úpravy nebo rozšíření stávající fotovoltaiky.

Výše podpory podle typu instalovaného systému
Instalovaný systém Výše dotace
Základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem 40 000 Kč
Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem 60 000 Kč
Základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla 100 000 Kč
Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu 10 000 Kč
Za 1 kWh elektrického akumulačního systému 10 000 Kč

Zdroj: https://novazelenausporam.cz

Financování fotovoltaické elektrárny

Úhrada výdajů na instalaci fotovoltaického systému probíhá obvykle ve třech fázích, ale samozřejmě záleží na klientovi a firmě, která má realizaci projektu na starost. První záloha se většinou platí po podpisu smlouvy se společností, jež bude fotovoltaiku instalovat. Její výše se pohybuje v rozmezí od 10 do 40 procent z celkové ceny za provedené služby.

Druhá záloha poté činí zhruba 50 až 70 procent stanovené ceny a hradí se, jakmile je zahájena montáž a podepsána smlouva o připojení k síti. Zbývající částku celkové ceny pak klient doplácí po předání hotového díla, to znamená po převzetí předávacího protokolu a revizní zprávy. Můžete se přitom setkat také se společnostmi, které jsou ochotny za vás vyřídit i žádost o dotaci.

Je-li žadateli schválena žádost o dotaci na fotovoltaiku, vyplácí se daná podpora až po doložení proplacení celkové ceny za dodávku, instalaci elektrárny a potvrzení o připojení k síti. Je tedy potřeba počítat s tím, že nejprve budete muset realizaci projektu uhradit z vlastních zdrojů, neboť příspěvek je vyplácen až zpětně.

Podmínky dotace na fotovoltaiku

Dotace je poskytována na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému určeného pro výrobu elektrické energie, který je propojen s vnitřními rozvody elektrické energie a distribuční soustavou. Základními podmínkami pro čerpání dotace je dodržení tří zásad, a to efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti. Pokud si chcete ověřit, zda tyto zásady splňujete, můžete k tomu použít kalkulátor na webových stránkách dotačního programu.

Maximální podporovaný výkon fotovoltaického systému je 10 kilowattpeaků. Systém přitom musí být vybaven buď měničem s Euro účinností min. 95 procent (v případě systémů bez podpory akumulace), hybridním měničem s Euro účinností minimálně 95 procent nebo kombinací více komponent (například solární regulátor + měnič DC/AC).

Kotlíkové dotace cílí na nízkopříjmové domácnosti. Důvodem je zpřísnění limitů produkce emisí
Přečtěte si také:

Kotlíkové dotace cílí na nízkopříjmové domácnosti. Důvodem je zpřísnění limitů produkce emisí

Zároveň musí být součástí systému také sledovač bodu maximálního výkonu. Navrhované měniče pak musí vyhovovat požadavkům Nařízení Komise EU nebo požadavkům normy EN 50549–1:2019. Podrobnější požadavky na instalovanou fotovoltaiku jsou dostupné na webu dotačního programu Nová zelená úsporám.

Jak podat žádost o dotaci na fotovoltaiku

Příjem žádostí o dotace bude opět spuštěn v září 2023. Podat ji je přitom možné elektronicky prostřednictvím online formuláře dostupného na webu Státního fondu životního prostředí ČR přes Agendový informační systém (AIS). Do tohoto systému se přihlásíte pomocí identity občana nebo přes své bank ID.

Odeslaná žádost s potřebnými přílohami poté projde kontrolou ze strany Státního fondu životního prostředí. Pokud je žádost v pořádku po formální stránce, ověřuje se dále, zda jsou splněny všechny technické požadavky. V případě, že splníte veškeré podmínky, přijde vám na zadanou emailovou adresu akceptační dopis a poté máte 24 až 36 měsíců na realizaci projektu a jeho doložení fondu. S pracemi je přitom možné začít ještě před odesláním žádosti, při čekání na její schválení nebo až po obdržení akceptačního dopisu.

BRAND24

Fotovoltaika a dotace pro firmy

Modernizační fond poskytuje dotace nejen fyzickým osobám, ale také podnikatelským subjektům, státním podnikům, školám, církvi, neziskovým organizacím a tak dále. Do března roku 2023 tak firmy mohly podávat žádost o dotaci na fotovoltaiku prostřednictvím programu RES+, v rámci kterého bylo mezi jednotlivé subjekty alokováno 11 miliard korun.

Podnikatelé mohli o příspěvek žádat ve dvou výzvách, a to na fotovoltaické elektrárny do jednoho megawattpeaku, kdy byl příjem žádostí ukončen 15. března 2023, a na fotovoltaické elektrárny nad jeden megawattpeak s příjmem žádostí do 31. října 2022. V obou případech platily pro čerpání podpory stejné podmínky, kam patřilo zajištění udržitelnosti projektu na pět let, jeho realizace do tří let a nepostavení systému FVE na zemědělském půdním fondu.

Kdo má nárok na dotaci na fotovoltaiku?
O dotaci na fotovoltaickou elektrárnu může žádat vlastník stávajícího rodinného nebo bytového domu. V případě novostaveb lze dotaci čerpat pouze za předpokladu, že žádost o fotovoltaiku již není zahrnuta v podpoře výstavby nízkoenergetického nebo pasivního domu. Na podporu mají nárok také příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.
Kolik lze získat z dotace na fotovoltaiku?
V rámci dotace na fotovoltaiku je možné získat 40 až 200 tisíc korun. Celková výše příspěvku je přitom závislá na výkonu daného systému, přičemž za každý další kilowattpeak instalovaného výkonu se zvyšuje hodnota dotace o 10 tisíc korun. Stejně tak se připočítává 10 tisíc za každou dodatečnou kilowatthodinu baterie.
Kde podat žádost o dotaci na fotovoltaiku?
Žádost o dotaci se podává elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému, který je dostupný na webových stránkách Státního fondu životního prostředí. Do systému se přihlásíte pomocí identity občana nebo přes své bank ID. Po odeslání žádosti proběhne kontrola ze strany fondu. Pokud budete splňovat všechny podmínky dotace, obdržíte akceptační dopis na emailovou adresu, kterou jste zadali ve formuláři.
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).