Stabilizovat firmu DSL food při rozsáhlé investici pomohl program Expanze - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Stabilizovat firmu DSL food při rozsáhlé investici pomohl program Expanze

, Redakce,
Stabilizovat firmu DSL food při rozsáhlé investici pomohl program Expanze
Zdroj: DSL Food

Společnost DSL food se vydala cestou vývoje a výroby kvalitních doplňků stravy a sportovní výživy. Jen v loňském roce vyrobila na 900 tisíc litrů produktů a 130 tun tablet, které dodala na 42 trhů světa. Z důvodu blížícího se naplnění výrobních i skladovacích kapacit se před několika měsíci pustila do rozsáhlé investice – rozšíření celého svého areálu, a to za využití programu Expanze od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB).

Michal Dokoupil je vystudovaným chemikem. Přestože si přál pracovat ve vývoji, jeho první kroky ještě coby studenta směřovaly k distribuci léčiv. Díky této práci ale dostal příležitost podílet se při Univerzitě Palackého v Olomouci na několika projektech souvisejících s vývojem léčiv, např. potenciálních cytostatik, a postupně začít podnikat.

„Jako jedni z prvních jsme na konci 90. let mohli využít výhod tehdy vznikajícího podnikatelského inkubátoru – dnes science parku – a vybudovat vlastní laboratoř, postupně postavit první výrobní zařízení, rozjet poloprovoz a pak i plnohodnotnou výrobu,“ popisuje své profesní začátky Michal Dokoupil, majitel společnosti DSL food.

Od vývoje léčiv k výrobě doplňků stravy

Ačkoliv se to zpočátku možná nabízelo, ve skutečnosti své podnikání na vývoj a výrobu léčiv nezaměřil. Na místo toho se totiž rozhodl pro oblast doplňků stravy. Hlavním důvodem, který ho k tomu vedl, byla změna evropské legislativy související s chemickou výrobou a „nálet“ nízkonákladových produktů z Číny. Cesta do farmaceutického průmyslu tak přestala dávat smysl. Naopak se začaly objevovat příležitosti v oblasti vývoje a výroby doplňků stravy. Směr podnikání pana Dokoupila byl tedy jasný a ještě blíže se specifikoval v době, kdy padlo rozhodnutí zaměřit se hlavně na vývoj a výrobu hotových produktů.

„Znamenalo to sice rozloučit se s některými zákazníky a klesnout zpátky na cca 30 procent obratu, ale důraz na kvalitu a tato zvolená cesta se vyplatily,“ vypráví Michal Dokoupil.

Díky programu Expanze od Českomoravské záruční a rozvojové banky mohly být nakoupeny nové technologie

Stejně důležité bylo také následující rozhodnutí k pořízení nové technologie, která by firmě vedle vývoje a výroby produktů v kapalné podobě umožnila vyrábět a vyvíjet výrobky také v jiných formách.

„Dnes jsme díky této investici, a dalším, které následovaly, schopni vyrobit produkt v jakékoliv formě od kapalin, roztoků, sirupů, koncentrátů, kapslí až po práškové směsi a tablety,“ říká majitel firmy DSL food a doplňuje: „Klientovi vše dodáváme na klíč, počínaje vývojem a výrobou, konče u speciálních balení a expedice. Vývoj je dělaný každému zákazníkovi na míru, garantujeme originalitu a kvalitu. Produkty musí být kvalitativně co nejlepší a být v souladu s metabolickými procesy v těle. Proto třeba u sportovní výživy nové výrobky vyvíjíme přímo s českými reprezentanty a využíváme data, která v souvislosti s měřením jejich výkonu mají k dispozici.“

Z inkubátoru do vlastního díky ČMZRB

Společnost DSL food do konce první dekády 21. století sídlila v science parku Univerzity Palackého v Olomouci. „Postupem času nám začaly být prostory malé a s růstem naší firmy jsme také přestali splňovat podmínky podnikatelského inkubátoru, proto jsme se začali poohlížet po novém místě, kde bychom mohli vybudovat vlastní provoz,“ vypráví Michal Dokoupil a dodává: „V té době se nám naskytla možnost koupit pozemek v průmyslové zóně u Litovle, kde jsme v průběhu roku 2011 postavili výrobní areál včetně skladu a administrativní budovy.“

Díky programu Expanze od Českomoravské záruční a rozvojové banky mohly být nakoupeny nové technologie

Tehdy přišla společnost DSL food poprvé do styku s ČMZRB. „Potřebovali jsme větší halu, než na kterou jsme měli peníze. Půjčit si od banky ale nebylo vůbec jednoduché, protože ručit samotnou stavbou, jež byla navrhována na míru našim potřebám, nestačilo a pokrylo jen minimum částky, kterou jsme si potřebovali půjčit. Tehdy se nám ale podařilo až do výše 80 procent jistiny úvěru získat záruku od ČMZRB. Byla to pro nás obrovská pomoc, bez ní bychom tady dnes nebyli,“ pokračuje ve vyprávění Michal Dokoupil s tím, že dnes už je společnost vůči bankám v úplně jiné pozici. Přesunout se do vlastního jí pomohlo dále rozšířit výrobu a tím pádem i navýšit obrat a vyrůst ve středně velkou firmu.

Rozšíření výrobních prostor i skladu

Dnes společnost finalizuje projekt přístavby svého areálu, tj. nejen výrobní haly, ale také skladu a administrativní budovy tak, aby mohlo dojít k zefektivnění výroby a aby jednotlivé procesy na sebe navazovaly.

„Naše výrobní prostory budou čtyřikrát tak velké. V poslední době nám už výrobní i skladovací kapacity nedostačují, navíc chceme rozšířit sortiment i náročnost vyráběných produktů, instalovat nové stroje, takže rozšíření našeho areálu bylo nevyhnutelné,“ vysvětluje důvody realizace další rozsáhlé investice Michal Dokoupil.

Projekt se společnost rozhodla zafinancovat programem Expanze od ČMZRB. „V okamžiku, kdy stavíte a investujete nemalé prostředky do svého rozvoje, firmu to na trhu oslabí. ČMZRB poskytuje až 45procentní financování bezúročně, u zbývající části, kterou financujeme úvěrem od České spořitelny, proplácí úroky, což je velká pomoc, firmu to pomůže stabilizovat,“ vysvětluje důvody volby této formy financování majitel společnosti DSL food.

Díky programu Expanze od Českomoravské záruční a rozvojové banky mohly být rovněž rozšířeny i skladové kapacity společnosti DSL Food

„Z minulosti máme zkušenost i s dotacemi, ale dnes už bych o ně nežádal. Jednak je to administrativně hodně náročný proces a jednak je s nimi spojena řada nesmyslných termínů a podmínek. Program Expanze je ale o něčem jiném. Pomáhá podnikateli eliminovat riziko a překlenout období, kdy investuje a jeho pozice na trhu je oslabena. Navíc míra zneužitelnosti této formy podpory, tzn., že by vznikl nějaký nesmyslný projekt, je minimální. Takže program vnímám velmi pozitivně, protože podnikateli pomáhá tím správným způsobem.“

Budoucností je automatizace výroby

Po dokončení tohoto projektu bude ještě následovat rekonstrukce původní části areálu a investice do pořízení nových technologií.

„Rád bych se nyní zaměřil na speciální typy granulátorů, které v ČR nikdo nedělá a jež nám nahradí nedostupnost některých materiálů na trhu. Samozřejmě se chceme vydat také cestou automatizace a investic do co nejmodernějších strojů. Průmysl 4.0 pomalu přichází i do našeho oboru, a protože dané technologie jsou cenově dostupné, vidím to jako způsob, jak zvýšit efektivitu výroby, zajistit vyšší bezpečnost a držet krok s dobou. Z tohoto důvodu také neustále sledujeme nové trendy, které se snažíme okamžitě aplikovat. Člověk nikdy neví, co se bude dít příští rok, a proto musíme být předem připraveni, pokud chceme být dobří a udržet se na vrcholu. A to my chceme,“ uzavírá Michal Dokoupil, který se nejen stará o své klienty, ale také stále podstatnou část svého času tráví ve vývoji a při zavádění nových technologií.

O programu EXPANZE

Cílem programu EXPANZE, který ČMZRB ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu spustila 1. června 2017, je usnadnit rozvoj malých a středních podniků, a to prostřednictvím bezúročných úvěrů. Ty lze využít např. na nákup nových strojů, zařízení, technologií, nemovitostí, programů, licencí, software apod. Protože jde o státní program podpory, který je financován ze strukturálních fondů EU (v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost), je vyžadováno spolufinancování úvěru komerční bankou nebo leasingovou společností. ČMZRB k tomuto úvěru poskytuje finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše 4 milionů korun. Program dále nabízí splatnost úvěru až na 10 let včetně odkladu splátek jistiny až na 4 roky.

Stabilizovat firmu DSL food při rozsáhlé investici pomohl program Expanze
2.3 (46.67%) 3 hlasování
Diskuze