Solidární daň v roce 2019 - Euro.cz

Přihlášení

Solidární daň nemusí vždy platit jen bohatí. Limit pro její platbu se v roce 2019 zvýší

,

Solidární daň platí osoby s vysokými příjmy nad stanovený limit. Pro rok 2018 platí hranice 1 438 992 korun, v roce 2019 bude zvýšena na 1 569 552 korun. Během roku 2018 se ale mohlo stát, že v některém měsíci museli solidární daň z příjmu zaplatit i lidé s průměrnými příjmy. Přečtěte si podrobnosti o úhradě a vypořádání solidární daně.

Co je solidární daň

Solidární daň byla zavedena jako krátkodobá daň v reakci na ekonomickou krizi na začátku roku 2013. Je to daň, kterou platí lidé s vysokými příjmy. Hranice rozhodného příjmu se každoročně zvyšuje, pro rok 2018 činí 1 438 992 korun, v roce 2019 bude 1 569 552 korun. Nad tento příjem musí poplatník zaplatit nejen 15procentní daň z příjmu (ze superhrubé mzdy), ale také sedmiprocentní solidární daň.

Platbě sedmiprocentní solidární daně podléhají pouze příjmy ze závislé činnosti, tedy zaměstnání, a samostatné výdělečné činnosti nad limit, který pro rok 2018 činí 1 438 992 korun.

Solidární daň se počítá z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně ze závislé činnosti a dílčího základu daně ze samostatné výdělečné činnosti a 48násobkem průměrné mzdy.

Měla by být solidární daň státem zrušena?

„Solidární daň ale neplatí lidé s nadstandardními příjmy z kapitálového majetku, z pronájmu nebo z prodeje nemovitosti, neboť pasivní příjmy solidární dani nepodléhají,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Solidární daň v roce 2018

Při výpočtu měsíční čisté mzdy v roce 2018 podléhají solidární dani hrubé mzdy nad 119 916 korun.

V praxi tedy občas může dojít k situaci, že zaměstnanec, který v jednom měsíci obdržel mimořádně vysokou mzdu například z důvodu obdržení mimořádné prémie nebo odstupného, musí za daný měsíc zaplatit solidární daň, a to i přesto, že jeho roční příjmy ze závislé činnosti za rok 2018 budou nižší než 1 438 992 korun.

Zapamatujte si: Pokud jste v některém měsíci museli v zaměstnaneckém poměru jednorázově zaplatit solidární daň kvůli mimořádným nadstandardním příjmům, zpětně vám za rok 2018 vznikne nárok na vrácení odvedené solidární daně.

Daňové přiznání kvůli solidární dani

Všichni daňoví poplatníci, kteří budou mít za rok 2018 rozhodné příjmy vyšší než 1 438 992 korun, si musejí sami podat daňové přiznání a za rok 2018 jim vzniká povinnost platit solidární daň.

Pro osoby samostatně výdělečně činné se jedná o samozřejmost, naopak pro zaměstnance s nadstandardními příjmy vyplnění daňového přiznání představuje administrativní povinnost navíc, protože nemohou požádat mzdovou účetní provedení o roční zúčtování daně.

K vyplnění daňového přiznání je potřeba vyžádat si od zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2018.


TIP: Jak vyplnit přehled o příjmech a výdajích? Vyhněte se těmto chybám


Kdo může žádat o zúčtování daně

O roční zúčtování daně však mohou svého zaměstnavatele požádat ti zaměstnanci, kteří solidární daň zaplatili v roce 2018 pouze v některých měsících a jejichž celoroční rozhodné příjmy limit nepřekročí.

Daňovou vratku ze zaplacené solidární daně pak obdrží ve výplatě po provedeném ročním zúčtování daně.

„Podmínkou ovšem je, aby zaměstnanec neměl za rok 2018 současně zdanitelné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, kapitálového majetku, pronájmu nebo z ostatních příjmů vyšší než 6000 korun,“ upřesňuje Ivanco.

Solidární daň v roce 2019
Pro rok 2019 se zvyšuje limit pro rozhodné příjmy podléhající solidární dani na 1 569 552 korun. Sazba solidární daně se ale nemění a nadále zůstává ve výši sedm procent.
Nadále platí také to, že z příjmů podléhajících solidární dani se neplatí sociální pojištění. Pro placení sociálního pojištění je totiž maximální vyměřovací základ stanoven na stejné částce jako limit pro placení solidární daně.
Pozor: příjmy, ze kterých se neplatí sociální pojištění, neovlivňují starobní důchod.

Zdravotní a sociální pojištění při vysokých příjmech

Při vysokých příjmech musíte počítat s odpovídajícími vyššími odvody do veřejného zdravotního pojištění. Pro platbu zdravotního pojištění totiž není maximální vyměřovací základ stanoven, zdravotní pojištění se odvádí z jakkoliv vysokého příjmu. Pozor, pravidlo platí pro zaměstnance i osoby samostatně výdělečně činné.

Odlišná situace je u sociálního pojištění, které se odvádí pouze do stanoveného limitu. Pro rok 2018 je tímto limitem výše uvedená částka 1 438 992 korun.

Z rozhodného příjmu nad limit se již sociální pojištění neplatí. Z hrubé mzdy nad limit neplatí sociální pojištění zaměstnanec ani zaměstnavatel.

Kdy skončí solidární daň?

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v dubnu 2018 řekla, že vládní návrh ke zrušení superhrubé mzdy a solidární přirážky předloží až v roce 2019. Platit by měl začít od roku 2020.

Návrh ODS na zrušení superhrubé mzdy a solidární daňové přirážky pro lidi s vyššími příjmy koaliční vláda ANO a ODS v září 2018 nepodpořila.