Za jakých okolností máte nárok na odškodnění při dopravní nehodě? - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Stali jste se obětí dopravní nehody? Přečtete si, kdy máte ze zákona nárok na odškodné

, Tomáš Bohuslav,
Stali jste se obětí dopravní nehody? Přečtete si, kdy máte ze zákona nárok na odškodné
Zdroj: Shutterstock

Být účastníkem dopravní nehody patří mezi takové zážitky, jež si budete pamatovat až do konce svého života. Tím spíš, pokud jste při ní bez vlastního přičinění utrpěli nějakou zdravotní či psychickou újmu. Nastane-li takový případ, můžete se po viníkovi, respektive jeho pojišťovně domáhat odškodného. V jakých konkrétních situacích je zákon na vaší straně?

Výčet případů, v rámci nichž se může poškozený domáhat finanční kompenzace, lze najít v občanském zákoníku. Dojde-li k ublížení na zdraví druhé osoby, má tento člověk nárok na odškodnění za:

  • vytrpěnou bolest,
  • ztížení společenského uplatnění (trvalé následky),
  • léčebné výlohy a další náklady spojené s péčí o zdraví,
  • případnou další nemajetkovou újmu,
  • ušlý výdělek po dobu pracovní neschopnosti,
  • ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti,
  • bezplatně poskytovanou práci.

Jak ovšem upozorňuje web Autobible.cz, tyto náhrady nemůže poškozený požadovat zcela automaticky. Každá nehoda je jiná, a přesně v tomto duchu je potřeba přistupovat i k samotnému posudku jeho zdravotního stavu.

Využijte služeb soudního znalce

Bolestné, respektive odškodné se vyplatí řešit rovnou s pojistitelem vozidla, jehož řidič dopravní nehodu způsobil. Je to o poznání rychlejší a efektivnější cesta, než kdybyste se snažili vymáhat kompenzaci přímo u viníka kolize. Mějte se však na pozoru. Dotčená pojišťovna se totiž bude snažit hájit především své vlastní zájmy, a proto se může stát, že vaše odškodné značně pokrátí.

Abyste tomu předešli, je dobré nespoléhat se výhradně na posudek smluvního lékaře pojišťovny. Obraťte se rovněž na soudního znalce, který bude vycházet z takzvané Metodiky Nejvyššího soudu, což je všeobecně uznávaný mechanismus sloužící k vypočtení odškodnění v důsledku bolesti a ztížení společenského uplatnění. Náhrady vypočtené prostřednictvím tohoto postupu bývají zpravidla o poznání vyšší, než jak by je vyčíslil lékař pracující pro pojišťovnu.

Pakliže by byl v důsledku dopravní nehody zahájen soudní spor, buďte v tomto trestním řízení aktivní (dovoluje-li vám to váš zdravotní stav). I tímto svým přístupem totiž předejdete tomu, aby došlo k jakémukoliv krácení odškodného.

Kdy máte na finanční kompenzaci právo?

Existuje celá řada zdánlivě nepravděpodobných případů, při nichž máte coby poškozený nárok na vyplacení odškodného. Zcela určitě o něj nepřijdete v situaci, pokud jste jakožto spolucestující seděli ve voze, jehož řidič celou kolizi zavinil. Stejně tak se s ním ale nemusíte loučit ani tehdy, jestliže auto, které nehodu způsobilo, nemělo platné povinné ručení. V takovém případě se nicméně nemůžete svého práva domáhat u viníka, nýbrž u České kanceláře pojistitelů. Finanční kompenzace vám navíc může být přiznána, i pokud usednete do vozu s opilým řidičem. Protože jste však v podstatě šli takovémuto neštěstí sami naproti, bude odškodné částečně zkráceno.

O tom, že člověk může v důsledku autonehody doznat újmy nejen zdravotní, ale také psychické, asi není potřeba polemizovat. I s touto variantou naštěstí zákoník počítá a přiznává obětem kompenzaci.

Odškodné po dopravní nehodě se navíc nemusí týkat bezprostředně osoby, která byla jejím účastníkem, nýbrž i jejích blízkých. Zejména tehdy, jedná-li se například o hlavního živitele rodiny, jenž se v důsledku havárie ocitl v dočasné pracovní neschopnosti nebo byl třeba upoután na nemocniční lůžko. Nečekaný výpadek příjmů i náklady na cesty za zraněnou osobou do špitálu jsou proto dostatečným důvodem k tomu, aby byla rodině vyplacena finanční kompenzace. Stejně tak je tomu pochopitelně i v případě úmrtí.

Čtěte také:

Jak postupovat při dopravní nehodě? Zachovejte klid a buďte duchapřítomní

Volat ji nechcete, přesto její pomoc oceníte. Takový je úděl asistenční služby

Bez zelené karty ani kilometr. Kdo ji při kontrole nepředloží, dostane pokutu