Kdy musíte vyplnit konstantní symbol? - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Konstantní symbol identifikuje platbu. Není povinný, ale příjemce ho může vyžadovat

,
Konstantní symbol identifikuje platbu. Není povinný, ale příjemce ho může vyžadovat
Zdroj: Profimedia.cz

Konstantní symbol je zpravidla čtyřmístné číslo, které slouží jako identifikátor platby. Užívání konstantního symbolu není povinné, příjemce platby však jeho uvedení může vyžadovat. Vyplňuje se u plateb, které jsou příjmem nebo výdajem státního rozpočtu, nebo u nichž to stanoví zvláštní předpis. například tedy při placení daní. Nepovinnými údaji v platebním styku jsou i další identifikátory plateb – variabilní a specifické symboly.

Konstantní symbol při platbě daní

Povinnost používání konstantních symbolů byla zrušena v roce 2011, v současnosti už žádný právní předpis neukládá povinnost používání konstantních symbolů při realizaci plateb.

Záleží tedy pouze na příjemci platby, zda bude požadovat jeho uvedení v platebním příkazu. Nejčastěji u běžných plateb to bude při placení různých daní do státního rozpočtu.

Vyplnit konstantní symbol se musí i tehdy, pokud to stanoví zvláštní právní předpis – vyhláška č. 514/2002 Sb., kterou se stanoví podmínky pro označování účelu peněžních úhrad, potřebných pro sestavování platební bilance České republiky.

Konstantní symboly jsou rozděleny do deseti základních tříd, podle jejich předposlední číslice. Třídy jedna a čtyři spravuje Ministerstvo financí ČR. Výjimku tvoří speciální konstantní symboly, které upravuje vyhláška ČNB.

Pro běžnou platební praxi stačí vědět, že konstantní symbol se skládá ze čtyř numerických znaků XXXx, kdy číslice XXX identifikují charakter platby (druh platby, důvod a za co platíte) a poslední číslice x (0 -9) určuje způsob platby, případně zúčtování.

Co znamená číslice na čtvrtém místě konstantního symbolu
0 = platby podle zvláštních dispozic bank
1 = platby na podkladě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí příslušného orgánu (platí pro banky)
2 = úvěrovatelné přepravné a úvěrovatelné platby dodavatelům
3 = skládání a vybírání hotovostí u jiné banky
4 = přednostní platby
5 = opravné zúčtování (platí pro banky)
6 = dobropisy (vratky) na platby běžného roku
7 = dobropisy (vratky) na platby minulého roku
8 = ostatní bezhotovostní platby
9 = hotovostní platby

V platebním styku se nejvíce používají u konstatního symbolu jako poslední čísla 8 (bezhotovostní platby) a 9 (hotovostní platby).


NAŠE RADA: Kontokorent je vhodná finanční rezerva. Je však třeba dodržovat platební morálku

 Kontokorent


Přehled v platební praxi nejčastěji užívaných konstantních symbolů
konstantní symbol 0308 – pro platby za služby
konstantní symbol 1148 – pro běžné platby daní, poplatků, odvodů a cel, včetně záloh a splátek při bezhotovostní platbě převodem z účtu
konstantní symbol 1149 – pro běžné platby daní, poplatků, odvodů a cel, včetně záloh a splátek při hotovostní platbě běžnou poštovní poukázkou
konstantní symbol 3558 – pro bezhotovostní platby pojistného pojišťovnám
konstantní symbol 3559 – pro hotovostní platby pojistného pojišťovnám
konstantní symbol 0558 – pro finanční platby ostatní
konstantní symbol 0379 – pro ostatní příjmy
konstantní symbol 0001 – pro hotovostní platbu daňovou složenkou

Zakázané konstantní symboly

Některé konstantní symboly jsou určeny pouze pro použití bankami a jsou zakázány pro uvádění v běžném platebním styku mezi klienty.

Pokud do kolonky pro konstantní symboly vyplníte jeden ze zakázaných konstantních symbolů, tak platba nebude vůbec zpracována.

Jako běžný plátce tak nesmíte používat tato čísla jako konstantní symbol: 5, 6, 51, 1178, 2178, 3178.


TIP: Podrobnosti o všech konstantních symbolech si přečtěte zde


Variabilní symbol

Variabilní symbol je dalším nepovinným údajem na platebním příkazu. Sestavení variabilního symbolu nemá žádná závazná pravidla, jeho maximální délka může být 10 znaků.

Používá se v situaci, kdy příjemce potřebuje příchozí platbu nějakým způsobem odlišit. Nejčastěji se odesílatel platby rozlišuje přes rodné číslo, IČO, číslo faktury, číslo objednávky nebo číslo smlouvy.

Zapamatujte si: Pokud odesílatel při vyplňování platebního příkazu požadovaný variabilní symbol neuvede, mohou být s identifikací platby problémy. Pokud se tak stane, a příjemce není schopen platbu najít či správně přiřadit, odesílatel příjemci musí sdělit datum odeslání, jméno majitele a číslo účtu, ze kterého byla platba odeslána.

Máte rádi komfortní placení? Zkuste Twisto, ale pozor, pořád jde o finanční službu s povahou úvěru

 Online platby


Specifický symbol

Specifický symbol se v platebním styku opět používá pro jednoznačnou identifikaci plátce. Jde o číselný kód s maximálním počtem deseti znaků.

Používání specifického symbolu opět není povinné. Záleží vždy na příjemci platby a jeho způsobu zpracování příchozích plateb, zda specifický symbol bude vyžadovat.

Jako specifický symbol se nejčastěji uvádí rodné číslo plátce, číslo faktury, IČO či DIČ.

Čtěte také:

SEPA platba do zahraničí ušetří peníze a dává jistotu data doručení

 Platba do zahraničí

Jak na nebankovní půjčku: skryté poplatky stále existují

Co obnáší půjčka na směnku

Jak se zdaňují příjmy ze zahraničí

Ohodnoťte tento článek
Diskuze