Inovace: podniky se pořád bojí - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Inovace: podniky se pořád bojí

, Jakub Procházka,
Inovace: podniky se pořád bojí
Zdroj: čtk

Investic do výzkumu a vývoje přibývá. Brzdí je ale zmatky ve státní a veřejné podpoře Vyplývá to z průzkumu společnosti Deloitte a Technologické agentury ČR, do kterého se zapojilo 109 respondentů z řad českých podniků.

České firmy se například dlouhodobě obávají využívat daňové odpočty na výzkum a vývoj, protože se bojí postihů ze strany státu.

Zákon teoreticky umožňuje odečítat od daňového základu až 100 procent nákladů na vývojové a inovativní projekty. Jenže podniky, které této podpory využily, častokrát narazily na odlišný výklad finančního úřadu. Výsledek? Namísto úlevy zpětné vyměření daně a penále či úrok z prodlení.

Podle Kristíny Šumichrastové, ředitelky poradenské společnosti Ayming ČR, je to zásadní problém. „Legislativa je dost obecná, takže umožňuje širokou interpretaci.

Dnes je řada podniků, kde vám řeknou, že raději nic uspořit nechtějí, než aby riskovaly, že k nim přijde finanční úřad a vyměří jim penále.“ Do výzkumu a vývoje pak firmy investují méně, než samy potřebují.

Kolik firmy vynakládají na výzkum a vývoj (v %)

rok 2015 rok 2018
Žádné výdaje 27 Žádné výdaje 2
Do 5 procent výdajů 26 Do 5 procent výdajů 47
5–10 procent výdajů 19 5–10 procent výdajů 17
Více než 10 procent 26 Více než 10 procent 31

Zdroj: Deloitte a Technologická agentura ČR

Počet sporných případů v uplynulých letech rostl. A kauzy často končily u soudu. „Jak má kontrolorka z finančního úřadu s ekonomickým vzděláním ve firmě posuzovat, jaký projekt patří do kategorie výzkumu, vývoje či inovace?“ ptá se Šumichrastová.

„Finanční úřady jednoduše nedisponují pracovníky, kteří by po technické stránce uměli oprávněnost odpočtu na výzkum a vývoj posoudit,“ upřesňuje.

Bez výzkumu to nepůjde

Výše zmíněné obavy potvrdil i průzkum Deloitte. Šedesát procent firem totiž vnímá jako největší problém nejistotu při posuzování dotací nebo daňových odpočtů finančními úřady či jinými kontrolními orgány. Dalším problémem, který tuzemské podniky brzdí, je nedostatek kvalifikovaných výzkumných pracovníků.

Přesto přibývá podniků, které investují do výzkumu a vývoje stále více prostředků. Téměř třetina respondentů uvedla, že v roce 2017 investovala do výzkumu a vývoje více než deset procent svých příjmů.

Pouze dvě procenta dotazovaných společností nevynaložila na výzkum a vývoj žádné výdaje. Pro srovnání – o dva roky dříve to bylo celých 27 procent podniků.

Obecně ovlivňují rozhodnutí firem o investicích do výzkumu především tři faktory: dostupnost kvalifikovaných a zkušených pracovníků (66 procent), možnost využití více druhů podpory (58 procent) a stabilita a transparentnost regulatorního prostředí (54 procent).

Článek vyšel v magazínu Profit

Přečtěte si:

Pokus o optimistického průvodce českou budoucností

Velký průzkum týdeníku Euro: Jak platí české podniky?

Výroba v závodě Škoda Auto v Kvasinách

Ohodnoťte tento článek
Diskuze