Strašák jménem volatilita - Euro.cz

Přihlášení

Strašák jménem volatilita

, Miroslav Novák,
Strašák jménem volatilita
Zdroj: AKCENTA CZ

Pohyby kurzu na jednotlivých měnových párech dokáží přidělat vrásky nejednomu exportérovi nebo importérovi. Každému z nich přitom samozřejmě vyhovuje jiný trend, kterým se například koruna vůči euru vydá. Ten, kdo obchoduje se zahraničními partnery a platí nebo přijímá zahraniční platby, je téměř vždy vystaven riziku budoucího vývoje devizových kurzů.

Na jedné straně mohou obchodníci profitovat z případného pozitivního vývoje, na straně druhé, pokud je trend nepříznivý, mohou přijít o výraznou část svého zisku. Rozdíl mezi nejsilnější a nejslabší pozicí koruny vůči euru v loňském roce byl bezmála korunu, vůči dolaru dokonce téměř tři koruny. Obrana proti tomu přitom existuje.

Hrát loterii, nebo mít klidné spaní?

To je otázka, na kterou je potřeba si vždy odpovědět. Rizika spojená s pohybem měnového kurzu mohou mít na chod firmy poměrně zásadní dopady. Kurzová rizika totiž ovlivňují hodnotu aktiv a pasiv společnosti, firemní cash flow, ziskovost, a tím i samotnou hodnotu firmy. Je proto důležité, aby míra devizové expozice byla firmou sledována a také aktivně řízena.

Stále více společností si též uvědomuje, že si zajištěním výrazně omezí nejen kurzová rizika, ale získají i další výhody v podobě fixace marže a následně efektivnějšího řízení peněžních toků. Tyto benefity mohou ve výsledku firmám výrazně pomoci prosadit se ve vysoce konkurenčním prostředí globalizovaného trhu!

Kurzové zajištění? To už není jen výsada velkých firem

Také malé a středně velké firmy mají možnost zajistit se proti kurzovým rizikům. Termínové obchody byly dříve nástroji, které byly poskytovány především velkým společnostem. Například AKCENTA CZ ale tyto produkty nabízí i menším hráčům na trhu.

Jak uvádí Aleš Dubský, obchodní ředitel pro český trh AKCENTY, firmy toho využívají stále víc. „Našimi klienty jsou v naprosté většině firmy ze segmentu SME a u nich jednoznačně pozorujeme poptávku po těchto produktech a nárůst objemu zajištění, meziročně o výrazných 23 %. Firmy zkrátka raději nespekulují na pohyb kurzu a volí jistotu. V roce 2018 si u nás zajistili téměř 7 mld. korun.“

AKCENTA CZ nabízí několik modifikací forwardových obchodů a také sofistikovanější opce, navíc bez poplatků za uzavření či vedení těchto obchodů. Samozřejmostí je možnost zcela nezávazné konzultace, v rámci které je navrženo nejoptimálnější řešení pro danou společnost.