Péče o osobu blízkou – podmínky a příspěvek 2019 - Euro.cz

Předplatné

 • 49x týdeník Euro
 • 30x Speciál
 • Přístup k premium článkům
 • Web bez reklam
 • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Maximální výše příspěvku na péči se v roce 2019 zvýší až na 19 200 korun

, Tereza Tancerová,

Situace, kdy člověk není kvůli špatnému zdravotnímu stavu schopen samostatně vykonávat základní životní potřeby, vyžaduje péči druhých osob. Ty pak mají za svou pomoc nárok na takzvaný příspěvek na péči, jehož výše závisí na stupni závislosti osoby, o níž je třeba se postarat. Pečující osoby mohou starost o blízkou osobu i upřednostnit před zaměstnáním, o roky potřebné pro přiznání důchodu však nepřijdou.

Péče o osobu blízkou se nejčastěji týká takzvané sendvičové generace, konkrétně lidí, kteří ještě nepřestali pečovat o nezaopatřené děti a zároveň jim přibyla starost o stárnoucí a stále méně samostatné rodiče.

Kdo je osoba blízká?

Za osobu blízkou se v zásadě považuje rodinný příslušník. Toho zákon o důchodovém pojištění vymezuje jako:

 • Manžela nebo manželku
 • Dítě vlastní, osvojené i převzaté do trvalé péče
 • Sourozence
 • Zetě a snachu

Společnou domácnost však mohou tvořit také lidé, kteří spolu prokazatelně trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby a domácnost. V tomto případě nehraje příbuzenský vztah žádnou roli.

Příspěvek na péči o osobu blízkou

Pokud se lidé rozhodnou pečovat o osobu, která se kvůli svému zdravotnímu stavu stala nesamostatnou, měli by se obrátit na Úřad práce a zažádat o příspěvek na péči. Úřad následně posoudí zdravotní stav osoby a určí stupeň závislosti, kterému odpovídá.

Příspěvek na péči o osobu blízkou je suma, která je určena k úhradě za pomoc, kterou může poskytovat příbuzný, osoba blízká nebo poskytovatel sociálních služeb. Částka může pokrýt výdaje také za využívání služeb dětského domova či speciálního lůžkového zdravotnického zařízení hospicového typu.

Tento příspěvek je určen těm lidem, kteří se v důsledku svého zdravotního stavu neobejdou bez pomoci jiné osoby. Nezvládají totiž plnit základní životní potřeby, konkrétně se jedná o:

 • Mobilitu – vstávání a ulehání do postele, usedání a chůzi
 • Orientaci – pomocí zraku a sluchu
 • Komunikaci – pomocí řeči a písma
 • Stravování – schopnost se najíst a napít, dodržovat dietní režim
 • Oblékání a obouvání – samostatnost při činnosti, vybírání vhodného oblečení a obuvi
 • Tělesnou hygienu – vykonávání základní osobní hygieny (mytí rukou, čištění zubů, sprchování…)
 • Výkon fyziologické potřeby – docházení na toaletu, vyprazdňování se, hygienu s touto činností spojenou
 • Péči o zdraví – braní léků, píchání inzulinu, měření tlaku
 • Osobní aktivity – sociální kontakty, hraní si s dětmi…
 • Péči o domácnost – nakupování jídla a základních domácích potřeb, nakládání s penězi apod.

Příspěvek na péči podle stupně závislosti

Příspěvek na péči se pohybuje v rozmezí od 800 do 13 200 korun. Jeho výše je závislá na stupni závislosti dané osoby. Ty jsou definovány celkem čtyři:

 • I. Lehká – týká se dospělých osob, které nedokáží vykonat 3 až 4 životní potřeby, nebo děti, které nezvládají plnění 3 životních potřeb
 • II. Středně těžká – jedná se o dospělé osoby, které samostatně neplní 5 až 6 potřeb, a děti, které jich nejsou schopné provádět 4 až 5
 • III. Těžká – dospělí, kteří potřebují pomoci se 7 až 8 každodenními potřebami, a děti, které jich samostatně neprovádí 6 až 7
 • IV. Úplná – osoby starší 18 let, které sami nezvládají vykonávat 9 až 10 každodenních potřeb, a děti, které jich nezvládají 8 až 10. Vesměs se jedná o mentálně či fyzicky postižené jedince.

Výše příspěvku

Osoby starší osmnácti let mají v současné době nárok na měsíční sumu podle jejich stupně závislosti:

 • Dospělé osoby s prvním stupněm závislosti – 880 korun
 • Dospělé osoby s druhým stupněm závislosti – 4 400 korun
 • Dospělé osoby s třetím stupněm závislosti – 8 800 korun
 • Dospělé osoby se čtvrtým stupněm závislosti – 13 200 korun

V případě osob mladších 18 let se výše měsíčního příspěvku liší:

 • Osoby mladší 18 let s prvním stupněm závislosti – 3 300 korun
 • Osoby mladší 18 let s druhým stupněm závislosti – 6 600 korun
 • Osoby mladší 18 let s třetím stupněm závislosti – 9 900 korun
 • Osoby mladší 18 let se čtvrtým stupněm závislosti – 13 200 korun

Příspěvek může být navýšen o další 2 000 korun měsíčně v případě, že má posuzovaná osoba a osoby, které jsou posuzovány společně s ní, nízký příjem. Na vyšší sumu má nárok i nezaopatřené dítě ve věku 4 až 7 let, jehož závislost se pohybuje v rozmezí třetího a čtvrtého stupně.

Změny pro rok 2019

Začátkem prosince odsouhlasila Poslanecká sněmovna návrh senátorů na zvýšení příspěvku na péči. Tento návrh v únoru 2019 podepsal také prezident. Změnu přinese novela zákona o sociálních službách.

Vzhledem k tomu, že míra postižení může být u osob ve dvou nejvyšších stupních velmi podobná, peníze určené na péči o ně se také nebudou příliš lišit. Příspěvek na domácí péči pro lidi ve čtvrtém stupni postižení se zvýší od počátku dubna. Příspěvek na těžce postižené, kteří spadají do třetí kategorie, stoupne v červenci. Výše dávky bude následující:

Osoby mladší 18 let:

 • III. stupeň závislosti – 13 900 korun
 • IV. stupeň závislosti – 19 200 korun

Osoby starší 18 let:

 • III. stupeň závislosti – 12 800 korun
 • IV. stupeň závislosti – 19 200 korun

Navýšení příspěvku se ovšem týká pouze osob, které nevyužívají pobytové sociální služby. Zároveň se také zruší možnost navýšení příspěvku o 2 000 korun pro rodiče nezaopatřených dětí ve věku 4 až 7 let v rozmezí třetího a čtvrtého stupně závislosti. Na toto navýšení tak dosáhnout pouze rodiče dětí, které jsou mladší osmnácti let, jejichž příjem (a příjem společně posuzovaných osob) je menší než dvojnásobek životního minima.

Podmínky pro přiznání příspěvku na péči

Abyste na příspěvek měli nárok, musí osoba, která pomoc vyžaduje, splňovat alespoň dvě podmínky, a sice:

 • Musí být starší jednoho roku
 • V důsledku svého zdravotního stavu nesmí být schopna zvládat minimálně 3 základní životní potřeby

Péče o osobu blízkou a zaměstnání

V některých případech jsou osoby, které pečují o blízkou osobu, nuceni opustit své stávající zaměstnání. V takovýchto případech vymezuje zákon o důchodovém pojištění takzvanou náhradní dobu pojištění. To zjednodušeně znamená že lidem pečujícím o osobu blízkou je toto období započítáváno do doby pojištění, které je potřebné k přiznání důchodu. A to i přesto že tato osoba není po dobu péče výdělečně činná a zálohy na pojištění si neplatí.

Maximální výše příspěvku na péči se v roce 2019 zvýší až na 19 200 korun
3.8 (76%) 10 hlasování
Diskuze