Kontrola na neschopence: kdy může přijít a co vám hrozí? - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Neschopenky se stále kontrolují, můžete přijít i o práci

,

Kontroly dodržování režimu v pracovní neschopnosti stále probíhají. Mohou vás připravit o hodně peněz, v nejhorším případě i o práci. Letos za čtvrt roku přistihli pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení už tisícovku podvodníků.

Zaměstnanci, jimž lékař vystavil neschopenku a pobírají nemocenskou, mají povinnost dodržovat režim dočasně práce neschopného pojištěnce a umožnit kontrolu jeho dodržování.

Co musí dodržovat lidé na nemocenské
Lidé na nemocenské jsou povinni sdělit ošetřujícímu lékaři platnou adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti.
Označit byt a zvonek jmenovkou.
Prokázat se při kontrole průkazem totožnosti.
Předložit rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti.
Dodržovat vycházky určené ošetřujícím lékařem. Ty mohou být povoleny zpravidla nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 do 19 hodin.

Jak a kdy kontroly probíhají?

Kontroly dodržování režimu lidí na neschopence, jejichž smyslem je zajistit, aby čerpání nemocenské nebylo zneužíváno a byla dodržována zákonná pravidla, provádějí pověření zaměstnanci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ).

Člověk na nemocenské nemůže o tom, kdy přijde kontrola, nijak dopředu spekulovat. Pracovníci OSSZ je provádějí na základě plánu kontrol podle vlastního výběru, z podnětu ošetřujícího lékaře nebo zaměstnavatele.

Zaměstnanci OSSZ mají při návštěvě zaměstnance na nemocenské povinnost prokázat se průkazem kontrolora a do předložené neschopenky zaznamenat údaje o kontrole.

V případě, že práce neschopného pojištěnce nezastihnou na uvedené adrese, vyzvou ho písemným oznámením, aby kontaktoval OSSZ.

Pokud se prokáže porušení režimu, zahájí OSSZ správní řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského.

Navštívil vás někdy kontrolor v době nemocenské?

Pozor, kontrola může být provedena opakovaně, případně i v pozdních hodinách, včetně víkendu či svátku.

V současnosti během prvních 14 dnů pracovní neschopnosti má právo kontrolovat své zaměstnance na neschopence zaměstnavatel, který jim vyplácí náhradu mzdy.

Zákoník práce ukládá zaměstnanci povinnost umožnit zaměstnavateli kontrolu. Osoba pověřená zaměstnavatelem ke kontrole pracovníka na neschopence musí respektovat zejména ústavní práva na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života a nedotknutelnosti obydlí.

To znamená, že do bytu či domu nemůže vstoupit bez souhlasu zaměstnance. Kontrolor by se měl prokázat pověřením od zaměstnavatele, výjimkou může být situace, kdy se oba ze své firmy bezpečně znají.

Zaměstnanec na neschopence se zase naopak musí prokázat občanským nebo jiným průkazem totožnosti, a to v případě, že se oba neznají.

Co může kontrolovat zaměstnavatel
Jest-li se zaměstnanci na nemocenské zdržují v místě pobytu, které předem uvedli.
Dodržování doby povolených vycházek.

Pokud kontrola zaměstnance v místě pobytu nezastihne, musí mu o tom zanechat oznámení. Nejčastěji se užívá poštovní schránka, může to být ale i SMS či e-mail.

Nedostižený zaměstnanec je pak povinen oznámit zaměstnavateli důvody své nepřítomnosti. Musí tak učinit nejpozději v pracovní den následující po dni „neúspěšné“ kontroly.

Jaké postihy hrozí

Zaměstnavatel má v možnostech sankcí proti podvádějícímu zaměstnanci na nemocenské poměrně široký výběr.
Může snížit či neposkytnout náhradu mzdy poskytovanou při dočasné pracovní neschopnosti.

V případě porušení povinností zvlášť hrubým způsobem, například kdyby se potvrdilo, že se „nemocný“ místo léčby rekreoval na dovolené, může dát zaměstnanci i výpověď.

Je na místě připomenout, že firmy mohou přijímat svá vlastní pravidla pro posouzení závažnosti porušení pravidel při nemocenské. Musí to být však formou vnitřního předpisu či nařízení, se kterým musí být každý zaměstnanec seznámen.
Výrok zaměstnavatele je v každém případě konečný, neexistují proti němu opravné prostředky.

Pokud „postižený“ zaměstnanec se sankcí nesouhlasí, může dát ke svému případu podnět inspekci práce, nebo se svých práv domáhat soudně.

Kontroly dodržování režimu práceneschopných za 1. čtvrtletí 2018

Neschopenky 2018
Pramen: ČSSZ

Jak kontroluje správa sociálního zabezpečení

Po uplynutí prvních 14 kalendářních dnů nemocenské provádějí kontroly dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance OSSZ. Ty mohou oproti zaměstnavateli kontrolovat celý režim nemocenské, tedy i ten léčebný.

OSSZ může dočasně odejmout či krátit nemocenskou, a to na dobu nejdéle 100 kalendářních dnů ode dne porušení tohoto režimu, ne však déle než do skončení dočasné pracovní neschopnosti.

Orgán nemocenského pojištění nemůže nemocenské krátit zpětně. V případě porušení léčebného režimu zvlášť hrubým způsobem však může být jednání posouzeno jako přestupek s možností uložení pokuty až do 20 tisíc.

Kolik dostanu peněz, když jsem na nemocenské?

V současnosti nedostávají zaměstnanci v prvních třech dnech nemoci nic. Náhradu mzdy poskytuje od čtvrtého do 14. dne nemoci za pracovní dny zaměstnavatel, a to tři pětiny průměrného denního výdělku.

Od 15. dne se dávky poskytují z nemocenského pojištění. Od 31. dne nemoci 66 procent a od 61. dne nemoci 72 procent.

Základem pro výpočet nemocenské je denní vyměřovací základ, který se odvíjí od dosaženého příjmu v předcházejících 12 kalendářních měsících.

Denní vyměřovací základ je hrubý příjem v 12 předcházejících kalendářních měsících připadající na jeden den.

Jaké se v nemocenské chystají změny
Poslanecká sněmovna dala koncem května šanci návrhu ČSSD na obnovu proplácení prvních tří dnů nemoci. Novelu zákoníku práce začal posuzovat sociální a hospodářský výbor.
Předloha se týká nejen zaměstnanců, ale také například vojáků, policistů, hasičů a příslušníků dalších bezpečnostních sborů.
Zaměstnanci by podle novely ČSSD dostávali i v prvních třech dnech 60 procent platu, náklady by nesl zaměstnavatel.
Zaměstnavatelům i osobám samostatně výdělečně činným by se podle návrhu snížily o 0,2 procentního bodu odvody na nemocenské pojištění.
Pokud by předloha platila, zaměstnanec například s průměrným měsíčním příjmem 20 000 korun by si při měsíční nemocenské polepšil o 1000 korun.

Neschopenky se stále kontrolují, můžete přijít i o práci
3.9 (77.5%) 8 hlasování
Diskuze