Jak získat spolehlivý titul MBA? - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Jak získat spolehlivý titul MBA?

,
Jak získat spolehlivý titul MBA?
Zdroj: European Business School

Pokud se rozhodujete studovat MBA, budete chtít zvolit program, který nejlépe odpovídá vašim profesním cílům, zkušenostem a množství času, který chcete studiu věnovat. Školy nabízí různé programy MBA, které zohledňují úroveň pracovních zkušeností a specializace jednotlivých zájemců o studium.

Studium MBA nevyžaduje, aby zájemci přerušili nebo dokonce ukončili svou práci a věnovali se pouze studiu. Právě naopak. Profesní studium MBA je určeno pro studenty, kteří prohloubí svoje znalosti, které obratem využijí ve stávajícím nebo novém zaměstnání či podnikání.

Studium MBA je zaměřeno na široký okruh profesionálů, kteří již mají profesní zkušenosti. Může se jednat o liniové manažery, ale i specialisty, kteří se na manažerskou roli teprve připravují. Významnou skupinu zájemců o studium představují podnikatelé nebo statutární zástupci firem s přímou odpovědností za finance a celkový úspěšný rozvoj organizací.

Program studia zahrnuje několik lektorských seminářů za semestr plus studijní úkoly v podobě vypracování seminárních prací. Výuka probíhá v češtině, u vybraných programů v angličtině. Studium lze zvládnout a úspěšně dokončit za 12 až 14 měsíců.

Výhodou studia MBA na pražské European Business School je individuální přístup k výuce. Studium probíhá buď v malých skupinkách nebo 100% online z pohodlí domova či kanceláře.

European Business School nabízí široký výběr specializací MBA

Online studium MBA

On-line MBA je alternativou pro studenty, kteří potřebují flexibilitu, pokud jde o dojíždění a rozvrh výuky. Studium MBA online představuje rovnocenné studium a diplomy studentů obvykle neuvádějí, že studovali online. MBA online umožňuje studentům plnit požadavky na dálku dle svých časových možností a rozvrhnout si zcela individuálně studijní tempo.

„Idea on-line vzdělávání je postavená na svobodě studenta. Ten si může materiály ke studiu najít, kdykoliv chce, nemusí kvůli tomu opustit kancelář nebo domov. Může si zvolit i vlastní tempo studia,“ podotýká Mgr. Patrik Spannbauer, statutární ředitel European Business School, která umožňuje studovat online všechny programy a specializace ze studijní nabídky. Na uvedené škole využívají k plnění studijních požadavků osvědčenou metodu by publication, kdy student za jednotlivé předměty zpracovává seminární práce.

Statutárním ředitelem European Business School je Mgr. Patrik Spannbauer

Studium MBA v angličtině

„Mezinárodní MBA“ není oficiální samostatnou kategorií, ale pro programy MBA v angličtině je běžným označením. Tyto programy mají tendenci přilákat vyšší procento zahraničních studentů a také nezaměřují své diskuse na manažerské praktiky pouze jedné země. Programy jsou zaměřeny na studenty, kteří se věnují mezinárodnímu managementu a podnikání. I když je již zcela běžné studium MBA v češtině, každá kvalitní škola má v nabídce alespoň jeden program v anglickém výukovém jazyce. European Business School poskytuje programy MBA Business Development a LL.M. International Commercial Law.

Studium MBA trvá jeden rok

Jaké jsou nejžádanější specializace MBA?

MBA Finanční management podnikání:Specializace připravuje připravit studenty na pozice v oblasti financování a správy podniku. Specializace může být také užitečná pro ty, kteří se chtějí dostat do souvisejících oblastí, jako je například risk management.

MBA Psychologie managementu: Důkladná znalost psychologických aspektů vedení je dnes nezbytnou výbavou manažerů především v oblasti personálního řízení. Program je zaměřen na hlavní faktory úspěšného vedení, motivace a zvládání interpersonálních konfliktů.

MBA Public relations a Marketing:Specializace pomáhá studentům vybudovat kariéru marketingového manažera ve firemní sféře nebo ve specializované agentuře. Marketingoví profesionálové jsou dnes poptáváni víc, než kdy jindy díky zvýšené konkurenci vytvořené internetem, sociálními sítěmi a globalizací.

MBA Mezinárodní vztahy:Specializace připravuje studenty na působení v mezinárodním managementu či diplomacii tím. Studium je zaměřeno na mezinárodní obchodní prostředí a roli, kterou v podnikání hraje vláda a mezinárodní organizace.

MBA Strategický management:Soustředění na strategii pomáhá studentům pomoci najít špičkové uplatnění jako strategičtí manažeři v konkrétních průmyslových odvětvích nebo jim pomáhá stát se obecnými strategickými konzultanty.

MBA Commercial Law:Studenti se naučí, jak založit společnost nebo jak zvládnout veškeré právní aspekty v oblasti podnikání. Studium zahrnuje problematiku obchodního práva, smluvního a insolvenčního práva, obchodních korporací a statutárních orgánů. Studovat lze rovněž obsahově příbuzný program LL.M. Korporátní právo.

Studium MBA je zakončeno zpracováním závěrečné práce.

Jak vybrat tu správnou školu?

Specializace nejsou v nabídce škol v českých podmínkách úplně běžné. Přesto jsou zájemci o studium velmi vyhledávané. Nabízí je pouze omezený počet škol, které se mohou pochlubit tradicí a různorodým týmem odborníků, bez kterých se výuka neobejde.

Existuje několik způsobů, jak lze zvolit tu správnou studijní specializaci. Je možno si promluvit se zástupci školy na Dni otevřených dveří, nebo v rámci individuálně sjednané schůzky. Určitě se vyplatí určit si seznam kritérií dle dosavadních zaměstnání a určit průnik s obsahem studijních programů. Finálně je možno se rozhodnout mezi obecněji zaměřeným manažerským programem nebo specializací, která odráží nároky na znalosti ve specifické oblasti.

Slavnostní promoce absolventů MBA se konají v Rudolfinu

Další informace najdete na www.ebschool.cz.

Jak získat spolehlivý titul MBA?
5 (100%) 2 hlasování
Diskuze