Výpočet hrubé mzdy 2019 - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Jak na výpočet hrubé mzdy? Nejprve oprašte své matematické dovednosti

, Tomáš Bohuslav,
Jak na výpočet hrubé mzdy? Nejprve oprašte své matematické dovednosti
Zdroj: Public Domain Pictures

Přestože by měl být každý zaměstnanec schopen svoji hrubou mzdu dohledat ve vlastní pracovní smlouvě, tu a tam se stane, že je potřeba se k ní na základě znalosti jiné veličiny teprve dopočítat. Jak na to? Dobrou zprávou je to, že výpočet hrubé mzdy není zas až tak komplikovanou záležitostí, jak by se mohlo na první pohled zdát. Stačí si vzpomenout na to, jak se počítají rovnice o jedné neznámé.

O tom, jak ze svého hrubého výdělku vypočítat, kolik vám každý měsíc skutečně přijde na váš bankovní účet, bylo napsáno již hodně. Protože je ale opakování matkou moudrosti, není od věci si výpočet čisté mzdy alespoň ve zkratce připomenout.

Výpočet čisté mzdy

V prvním kroku je potřeba navýšit tuto hrubou mzdu na takzvanou mzdu superhrubou. To uděláte jednoduše tak, že ji vynásobíte koeficientem 1,34. Proč zrovna 1,34? Inu, zkrátka proto, že superhrubá mzda není nic jiného než vaše hrubá mzda navýšená o odvody na sociální a zdravotní pojištění, které za vás státu, potažmo zdravotním pojišťovnám odvádí zaměstnavatel.

První jmenované činí 25 procent z vašeho hrubého výdělku, druhé procent devět, což v součtu dá právě 34. Jakmile tedy svoji hrubou mzdu navýšíte o těchto 34 procent, dostanete mzdu superhrubou.

Abyste vypočítali patnáctiprocentní zálohu na daň z příjmu, je potřeba tuto částku vydělit koeficientem 0,15. Vypočtená záloha nicméně ještě s největší pravděpodobností nebude konečná. Pakliže jste totiž podepsali v práci prohlášení poplatníka k dani z přijmu (růžový formulář), náleží vám základní sleva 2 070 korun měsíčně. Tu si poté od vypočtené zálohy můžete odečíst.

V případě, že využíváte ještě další slevy, které lze uplatnit měsíčně (například sleva na vyživované dítě, studenta, osobu ZTP/P apod.), pak je pochopitelně potřeba je do výpočtu taktéž zahrnout a ponížit o ně zmíněnou zálohu.

Mějte nicméně na paměti, že zálohu na daň z příjmu neodečítáte ze své superhrubé, nýbrž hrubé mzdy. A to samé učiníte ještě s platbami na sociální a zdravotní pojištění, které tentokrát namísto zaměstnavatele hradíte vy. Obě tato pojištění se totiž ze zákona musejí platit nadvakrát, respektive jak firma, tak pracovník se na ně skládají, a proto jsou jednou stržena z výplaty vám, podruhé jdou na vrub vaší firmě.

V případě zaměstnance tyto platby představují 6,5 a 4,5 procenta. Vypočítávají se z hrubé mzdy a následně se od ní rovněž odečtou.

Ve výsledku tak tedy svůj hrubý výdělek ponížíte o platby na sociální a zdravotní pojištění a zálohu na daň z příjmu (sníženou o případné slevy na dani). To, co vám zbyde, představuje vaši čistou mzdu.

Výpočet hrubé mzdy

Abyste se nicméně na základě znalosti své čisté mzdy dopočítali mzdy hrubé, je potřeba postupovat trochu odlišněji, a sice pomocí rovnice o jedné neznámé. Ta bude mít následující tvar:

HM-0,065*HM-0,045*HM-1,34*0,15*HM+2070=ČM, kde:

  • HM značí hrubou mzdu,
  • ČM mzdu čistou,
  • koeficient 0,065 úhradu platby na sociální pojištění,
  • 0,045 pro změnu úhradu platby pojištění zdravotního,
  • kdežto 1,34 značí navýšení v podobě superhrubé mzdy
  • a 0,15 patnáctiprocentní sazbu daně z příjmu,

zatímco částka 2 070 je v rovnici zahrnuta z důvodu základní slevy na poplatníka, přičemž pokud je těchto měsíčních slev víc, je potřeba je sem pochopitelně rovněž zahrnout.

Pokud je tedy vaše čistá mzda například 22 740 korun, bude rovnice vypadat následovně:

HM-0,065*HM-0,045*HM-1,34*0,15*HM+2070=22740

HM-0,065*HM-0,045*HM-0,201*HM=22740-2070

0,689*HM=20670

HM=30000

Tato rovnice o jedné neznámé je vcelku snadný a velice spolehlivý způsob, jak se dopočítat hrubé mzdy v případě, že znáte pouze mzdu čistou. Zobecňovat výpočet tak, že postačí čistý výdělek vynásobit jedním konkrétním koeficientem, se nedoporučuje, neboť takový postup rozhodně nebude z kategorie nejpřesnějších.

Nelze jej aplikovat především proto, že zatímco hrubá mzda může být pokaždé jiná, daňové slevy zůstávají konstantní. Nemění se v závislosti na výši hrubého výdělku, a proto by bylo potřeba pokaždé uvažovat s jiným koeficientem.

Jestliže by tedy například vaše čistá mzda činila již uvedených 22 740 korun, museli byste ji ve snaze dopočítat se mzdy hrubé vynásobit číslem 1,32 (22740*1,32=30000 cca). Pokud byste však pobírali až 43 410 Kč čistého, v hrubém by vaše výplata byla rovných 60 tisíc, a v takovém případě byste museli uvažovat s koeficientem přibližně 1,38.

Nechcete-li si každopádně lámat hlavu jakýmikoliv výpočty, zdaleka nejjednodušším řešením je podívat se do své pracovní smlouvy, kterou jste se zaměstnavatelem uzavřeli. Vaše hrubá mzda by v ní totiž měla být uvedena.