Státní svátky Německo 2019 - Euro.cz

Přihlášení

Chystáte se do Německa? Pozor na svátky, slaví se jindy než v Česku

, tre,
Chystáte se do Německa? Pozor na svátky, slaví se jindy než v Česku
Zdroj: čtk

Státní svátek v zahraničí, s nímž nepočítáme, může nepříznivě ovlivnit naši pracovní cestu či soukromý výlet. Zavřené brány turistického cíle, změněné jízdní řády či zamčené kancelářské dveře určitě nejsou tím, kvůli čemu jsme se do ciziny vydali. Jak jsou v roce 2019 státní svátky rozloženy u našich západních sousedů?

Německo je nejvýznačnějším obchodním partnerem České republiky a také častým turistickým cílem. Proto je dobré mít povědomí o tom, kdy lze počítat například se zavřenými obchody, které mohou nemile zaskočit třeba i při přeshraničním výšlapu na Šumavě. Německé státní svátky totiž nejsou zcela totéž, co státní svátky v Česku.

Prvním svátkem je hned první den v roce 1. ledna. Nový rok je v Německu stejně jako v Česku státním svátkem první kategorie a je držen na celém území spolkové republiky.

Dalším svátkem v kalendáři je Svátek tříkrálový 6. ledna, který však neplatí na celém území Německa, ale jen v Bádensko-Württembersku, Bavorsku a Sasku-Anthaltsku. Letos tento den připadl na neděli, takže neměl dopad na pracovní týden.

Pouze Berlín, který má status spolkové země, si jako významný den připomíná 8. března Mezinárodní den žen. Dopad na běžný provoz města to má zanedbatelný.

Státní svátky v Německu kamiony
Mít přehled o tom, kdy jsou v Německu státní svátky, se vyplatí spedičním firmám a řidičům nákladních aut. Ve svátek platí stejný režim jako v neděli, to znamená, že zákaz jízdy kamionů v Německu platí celý den až do 22. hodiny.

V období Velikonoc Němci drží svátky stejně jako Češi. Velký pátek letos připadá na 19. duben a slaví se v celém Německu, stejně jako Velikonoční pondělí 22. dubna.

Na středu letos připadá 1. květen, tedy Svátek práce. Volný den je to na celém území SRN, stejně jako další nejbližší svátek – Nanebevstoupení Ježíše Krista. Ten letos připadá na čtvrtek 30. května.

Svatodušní pondělí (též Letnice), tedy svátek, který připomíná seslání Ducha svatého mezi apoštoly, připadá na sedmý týden po Velikonocích. Stejně jako v případě Velikonoc jde tedy o svátek pohyblivý. Letos se slaví 10. června ve všech spolkových zemích.

O deset dní později, tedy 20. června (čtvrtek), si Němci připomenou Svátek Božího těla. Ne však všichni. Volno budou mít obyvatelé Bádenska-Württemberska, Bavorska, Hesenska, Severního Porýní-Vestfálska, Porýní-Falce, Sárska a některých obcí Saska a Durynska. Při cestě do těchto spolkových zemí je třeba na to pamatovat.


Přečtěte si:

Obchody zůstanou o svátcích i nadále zavřené

 Velké obchody zůstanou o svátcích i nadále zavřeny


Červenec je v Německu bez svátků, další příležitostí k zahálce je až 15. srpen (čtvrtek) u příležitosti svátku Nanebevzetí Panny Marie, a to jen pro obyvatele Sárska a katolických oblastí Bavorska.

V Den německé jednoty, neboli Den sjednocení, si Němci připomínají spojení Spolkové republiky s Německou demokratickou republikou, které se uskutečnilo 3. října 1990. Letos výročí připadá na čtvrtek.

Tak jako katolíci mají své Boží tělo, v historicky spíše protestantských zemích Braniborsku, Meklenbursku-Předním Pomořansku, Sasku, Sasku-Anthaltsku, Durynsku, Šlesvicku-Holštýnsku, Hamburku, Brémách a Dolním Sasku si 31. října (čtvrtek) připomínají Den reformace. Právě v tento den roku 1517 Martin Luther zveřejnil svých 95 tezí.

Slavnost všech svatých připadající na 1. listopad (pátek) je oficiálním svátkem v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Severním Porýní-Vestfálsku, Sársku a Porýní-Falci.

Pouze Sasko drží Den pokání a modliteb. Pohyblivý svátek letos vychází na 20. listopad, což je středa.

Dalším mimořádným volnem bude také středa, půjde ale až o První svátek vánoční 25. prosince. Svátkem je (na rozdíl od Štědrého dne) také Druhý svátek vánoční 26. prosince (čtvrtek). Oba svátky platí na celém území SRN.

Dále čtěte:

Rohlíky s vůní benzínu. Na zákazu prodeje o svátcích profitují pumpaři

Dálniční známky na Slovensku fungují pouze elektronicky. Stojí od 10 do 50 eur

Zdravý rozum žije. Německá vláda odmítá zrušení neomezené rychlosti na dálnicích