Nebezpečný Gore-Tex? Outdoorové oblečení může škodit zdraví i přírodě - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Nebezpečný Gore-Tex? Outdoorové oblečení může škodit zdraví i přírodě

, Jana Nováková,

Aby se docílilo efektu nepromokavosti, používají výrobci obuvi i oblečení do přírody například goretexovou membránu. Ta sice zabrání prosakování tekutiny, obsahuje ale nežádoucí sloučeniny fluoru, které zvyšují riziko vzniku nejrůznějších zdravotních potíží a neprospívají ani životnímu prostředí.

Kromě toho, zda člověku outdoorová obuv či oblečení dobře sedí, bývá hlavním kritériem pro jeho pořízení odolnost vůči vodě. Asi jen málokdo by se chtěl dobrovolně vystavovat riziku, že se z jedno či vícedenního výletu vrátí promáčený jen proto, že podcenil přípravu a vybavení.

Výrobci vybavení do přírody vědí, že právě po nepromokavých površích je poptávka, a tak je v současné době najdete na většině oděvů i bot určených pro venkovní aktivity.

Populární Gore-Tex

Oblíbenou membránou zajišťující nepromokavost u turistického a sportovního vybavení je Gore-Tex. Ten ale obsahuje sloučeniny fluoru, které mohou nepříznivě ovlivňovat zdraví a navíc se i hromadit v přírodě.

Součástí Gore-Texu je fluorovaný polymer polytetrafluorethylen (PTFE), který známe také jako teflon. Sám o sobě se z membrány neuvolňuje, bývají v něm však příměsi dalších fluorových látek, které mohou být rizikové. A povrch obuvi či oděvů bývá navíc pro dosažení lepší nepromokavosti ošetřován fluorovými sloučeninami. Ty jsou škodlivé jak ze zdravotního, tak ekologického hlediska.

Máte obavy z možné škodlivosti výrobků s goretexovou membránou?

„V Gore-Texu se používají perfluorované sloučeniny. Jedná se o organické látky vyrobené člověkem. Mají unikátní vlastnosti, ovšem jejich výroba i ony samy mohou mít nepříznivé environmentální dopady,“ uvedl Vladimír Kočí, děkan Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze. Dodal, že při výrobě těchto sloučenin je třeba dbát zákonných limitů pro ochranu životního prostředí. „Jedná se o látky přírodě cizí a tudíž o látky, se kterými příroda neumí nakládat,“ uzavřel expert.

Navíc podle dánských odborníků mohou sloučeniny fluoru zvyšovat riziko vzniku rakoviny a u těhotných i potratu, ohrožují zdravou porodní váhu dítěte, narušují imunitní systém i hormonální rovnováhu.

Na sloučeniny fluoru lze ale kromě zmiňovaného Gore-Texu narazit i jinde. „Jsou součástí textilních výrobků, syntetických vosků, dentálních nití, ale i elektroniky, používají se i při výrobě teflonu a obalových materiálů, které musí být odolné vůči vodě, tuku či olejům, jako například sáčky na popcorn, krabice na pizzu a podobně,“ vysvětluje Michael Komárek, profesor na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. Alternativou voděodolných materiálů v textilním průmyslu mohou být podle něj například přírodní vosky, parafíny nebo silikony.


Čtěte: Oddělené bazény a Korán na pokoji. Halal turismus je budoucností cestovního ruchu

Muslimská žena v burce, ilustrační foto


Pozor na fluor

Přítomnost nežádoucích sloučenin fluoru se stává i mezinárodním tématem. Tyto znečišťující látky (polutanty) do nedávné doby nebylo možné úspěšně detekovat, a tedy u nich ani posoudit rizika spojená s toxicitou. Některé z těchto látek jsou ale již na kandidátní listině látek vzbuzujících mimořádnou obavu evropské směrnice REACH (nařízení EU, jehož cílem je zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před riziky, která mohou představovat chemické látky v době, kdy se stále zvyšuje konkurenční soupeření mezi podniky chemického průmyslu v EU, pozn. red.).

Dánský úřad pro ochranu životního prostředí již v oblasti sloučenin fluoru šíří osvětu. Při nákupu jakýchkoliv výrobků tak doporučuje vybírat ty, jejichž výroba se obešla bez fluorových látek (jejich přítomnost by měla být na zboží vždy viditelně označena).

Impregnujte sami

Bez rizikových chemikálií v oděvech a obuvi se lze obejít i v případě, že potřebujete, aby jedno či druhé bylo nepromokavé. Dobrým řešením může být domácí impregnace na bázi vosku nebo parafínu. Impregnaci je vhodné provádět mimo uzavřené prostory.