Výměna řidičského průkazu: co potřebuji s sebou a jak probíhá? - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Výměna řidičského průkazu v roce 2021: kde si můžete zažádat o nový a co budete potřebovat?

,
Výměna řidičského průkazu v roce 2021: kde si můžete zažádat o nový a co budete potřebovat?

Jako řidiči musíte minimálně jednou za 10 let navštívit městský nebo obecní úřad. Důvodem není nic jiného než výměna starého řidičského průkazu za nový. Máte přehled o tom, co vše je  k tomuto kroku zapotřebí, kolik výměna řidičského průkazu stojí a jak postupovat v případě, že jste cizinec?

Povinná výměna řidičského průkazu platí pro každého řidiče bez výjimky, a to minimálně jednou za deset let. Každým rokem se tak na úřad  s tímto cílem vydávají statisíce občanů, přičemž  jen v roce 2021 tak učinilo kolem 340 tisíc z nich. Pokud se i vy chystáte se na výměnu řidičáku, určitě byste neměli přehlédnout několik důležitých bodů.

Kdy a kde žádat o nový řidičský průkaz?

O nový řidičský průkaz můžete zažádat 3 měsíce před ukončením platnosti toho stávajícího. Lze tak samozřejmě učinit i dříve, v takovém případě ale zaplatíte správní poplatek 200 korun. Tak či onak, tento krok rozhodně zbytečně neodkládejte, hlídat si platnost vašeho řidičského průkazu je totiž pouze vaší odpovědností, a pokud by vám policie při silniční kontrole našla propadlý řidičský průkaz, hrozí vám pokuta do výše 2 000 korun na místě nebo až 2 500 korun při správním řízení.

Žádost o výměnu řidičského průkazu můžete provést na jakémkoliv úřadu obce nebo města s rozšířenou působností, tedy například na městském úřadu či magistrátu města.

Kontaktní místa

výměna řidičského průkazu Praha Na Pankráci 1685/17,19, Praha 4
výměna řidičského průkazu Brno Kounicova 67, Brno – přepážky č. 31-33
výměna řidičského průkazu Ostrava ul. 30. dubna 635/35, Ostrava
výměna řidičského průkazu Plzeň nám. Republiky 1, Magistrát města Plzně
výměna řidičského průkazu Liberec Frýdlantská 183, Staré město Liberec
výměna řidičského průkazu Olomouc Vejvodského 2, 2. patro

Co je potřeba k výměně řidičského průkazu?

Pokud cesta na úřad brzy čeká i vás, pravděpodobně přemýšlíte: „Co potřebuji k výměně řidičského průkazu?“ Dobrou zprávou je, že se o nijak velkou byrokracii nejedná. S sebou budete potřebovat akorát aktuální řidičský průkaz a platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas a jiné). Formulář na výměnu řidičského průkazu netiskněte, dostanete jej na místě.

Zjednodušení se při vyřizování nového řidičského průkazu týká i fotografií. Ty už nemusíte nosit ve standardním formátu tak, jak jste byli donedávna zvyklí. Fotografie se pořizují přímo na místě. Ne vždy je to ale nutné. Pokud jste si v nedávné době vyřizovali cestovní pas nebo jiný doklad, u kterého bylo zapotřebí fotografii vyhotovit, může být znovu použita i pro účely řidičského průkazu. To však platí pouze za předpokladu, že se váš vzhled od té doby výrazně nezměnil. V takovém případě s vámi musí úřad zhotovit fotografii novou.


Podívejte se na vzor formuláře pro výměnu řidičského průkazu

výměna řidičského průkazu formulář vzor


Výměna řidičského průkazu elektronicky

Pro majitele datových schránek máme dobrou zprávu. Při výměně řidičského oprávnění si ušetříte jednu cestu na úřad. Přes portál občana si o výměnu řidičského průkazu totiž můžete zažádat elektronicky. Po přihlášení stačí vyplnit formulář na výměnu řidičského průkazu, zkontrolovat všechny údaje, fotografii a následně s elektronickým podpisem odeslat žádost na jakýkoliv úřad s rozšířenou působností.

Na zvoleném úřadě poté odevzdáte starý a vyzvednete si nový řidičský průkaz.

Myslete však na to, že elektronicky můžete aktuálně zažádat pouze o výměnu řidičského průkazu. Pro vyřízení jakýchkoliv změn musíte navštívit úřad osobně, tedy stejně jako při ztrátě řidičského oprávnění nebo při vydání vašeho prvního řidičáku.

Kolik stojí výměna řidičského průkazu a jak dlouho trvá?

Co se týče toho, jaká je v případě výměny řidičského průkazu cena, záleží na tom, jak moc na nový doklad spěcháte. Za výměnu řidičáku v zákonem dané lhůtě (20 dní) nic neplatíte. Poplatek za výměnu řidičského průkazu zaplatíte pouze při zrychleném vydání dokladu (5 pracovních dní). Bude činit 700 Kč.

U řidičských průkazů operuje ještě jeden poplatek, a to 200 Kč, který zaplatíte při změně údajů (například výměna řidičského průkazu po svatbě) nebo pokud řidičák ztratíte nebo vám jej někdo ukradne.

Zdarma vyřízení ŘP v zákonem dané lhůtě 20 dnů
700 Kč zrychlené vyřízení ŘP 5 pracovních dnů
200 Kč změna údajů nebo nové údaje v řidičském průkazu, odcizení nebo ztráta ŘP, žádání o výměnu ŘP dříve než 3 měsíce před skončením platnosti

Výměna řidičského průkazu: cizinci

Pokud nemáte české občanství a zároveň se blíží konec platnosti vašeho dokladu, pravděpodobně vás bude zajímat, jak probíhá výměna řidičského průkazu pro cizince. Obecně musí ti, kteří se do České republiky přistěhovali a chtějí na našem území řídit automobil, vlastnit buď:

 • český řidičský průkaz,
 • evropský řidičský průkaz,
 • mezinárodní řidičský průkaz podle Vídeňské úmluvy vydaný cizím státem opravňující cizince k řízení na území ČR po dobu 3 let od vydání,
 • mezinárodní řidičský průkaz podle Ženevské úmluvy opravňující cizince k řízení na území ČR po dobu 1 roku od vydání.

Pokud máte před vypršením platnosti některého z výše uvedených řidičských oprávnění, je vaší povinností v řádné době (3 měsíce před skončením platnosti) zažádat o výměnu řidičského průkazu. Výměnu řidičského průkazu pro cizince obstarává jakýkoliv úřad s rozšířenou působností.

U přepážky je nutné doložit:

 • stávající řidičský průkaz,
 • doklad totožnosti,
 • povolení k pobytu (krátkodobé nebo dlouhodobé vízum, trvalé bydliště),
 • vyplněnou žádost o výměnu řidičského průkazu (k dostání na místě).

Výměna řidičského průkazu pro cizince trvá 20 dní, případně 5 pracovních dní při zaplacení správního poplatku.

Výměna řidičského průkazu a koronavirus

Koronavirová pandemie a protiepidemická opatření v loňském roce zkomplikovala práci nejen úředníkům, ale také samotným lidem, kteří  kvůli omezeným otvíracím dobám úřadů mnohdy nemohli nebo nestihli nový řidičský průkaz včas vyřídit. Z tohoto důvodu ministerstvo dopravy přidalo výjimku pro doklady propadlé od 1. září 2020 do 30. června 2021, kterým se automaticky prodlužuje platnost o 10 měsíců od původní doby platnosti. Tato výjimka se netýká pouze nás, ale platí pro všechny členské země Evropské unie.

Jak postupovat při ukončení řidičského oprávnění?

Pokud z jakéhokoliv důvodu nechcete nebo nemůžete řídit, propadnutí řidičského oprávnění není správným řešením. Namísto toho se můžete vzdát řidičského oprávnění oficiálně prostřednictvím schváleného formuláře Ministerstva dopravy.

Ve formuláři musí zaznít:

 • vaše jméno a příjmení,
 • adresa obvyklého bydliště,
 • místo a datum narození,
 • rodné číslo,
 • datum udělení řidičského oprávnění.

S vytisknutým a vyplněným formulářem, řidičským průkazem a platným dokladem totožnosti jděte na jakýkoliv úřad s rozšířenou působností, kde s formulářem odevzdáte i řidičské oprávnění.

Kde mohu zažádat o výměnu řidičského průkazu?

O výměnu řidičského průkazu můžete žádat na jakémkoliv městském nebo obecním úřadě s rozšířenou působností. O výměnu si můžete zažádat 3 měsíce před vypršením platnosti stávajícího řidičského průkazu. Majitelé datových schránek mohou žádat o výměnu řidičského průkazu online prostřednictvím portálu občana dostupném na www.obcan.portal.gov.cz.

Jak dlouho trvá výměna řidičského průkazu?

Výměna řidičského průkazu v zákonem dané lhůtě trvá 20 dnů a je zcela zdarma. Pokud na výměnu řidičského oprávnění spěcháte, můžete si zažádat o zrychlenou výměnu řidičského průkazu do 5 kalendářních dnů, za kterou zaplatíte 700 Kč.

Jaký postih mi hrozí při jízdě s prošlým řidičským průkazem?

Hlídat si platnost vašeho řidičského průkazu je vaší povinností. Pokud vám policie při silniční kontrole zjistí propadnutý řidičský průkaz, hrozí vám pokuta na místě ve výši 2 000 Kč. Ve správním řízení se může částka vyšplhat až na 2 500 Kč.

Jak je to s výměnou řidičského průkazu během pandemie koronavirui?

Z důvodu nouzového stavu a protiepidemických opatření přidalo ministerstvo dopravy výjimku pro všechny řidičského průkazy propadlé od 1. září 2020 do 30. června 2021, kterým se automaticky prodlužuje platnost o 10 měsíců od původní doby platnosti. Tato výjimka se netýká jen občanů ČR, ale celé Evropské unie.