Menu Zavřít

Zpětná hypotéka nabízí až 6% zhodnocení

14. 4. 2019
Autor: Finemo.cz

Reverzní neboli zpětná hypotéka je produkt, který je v zahraničí velmi populární. Produkt umožňuje seniorům dožít ve vlastní nemovitosti a přitom část její hodnoty utratit ještě během života. Po smrti seniora potom dojde k uhrazení reverzní zpětné hypotéky, zpravidla prodejem nemovitosti. A právě to je důvod, proč je tento produkt v zahraničí tak oblíbený. O co více senior utratí za života, o to méně potom zbude na dědice.

Zpětnou hypotéku u nás již čtvrtým rokem nabízí společnost Finemo.cz, která se nechala inspirovat úspěchem produktu v zahraničí. Loni v dubnu patřila společnost mezi nebankovní finanční instituce, jež obdržely licenci k poskytování spotřebitelského úvěru od ČNB. Produkt se těší velkému zájmu už i v České republice a pomohl zlepšit finanční situaci již několika stovkám seniorů.

Za Finemo.cz stojí jako zakladatelé Jiří Vránek a Marek Rokoský. Oba dva mají bohaté zkušenosti z bankovního prostředí a zpětná hypotéka je nadchla. Opustili proto zajímavé posty v bankách a již pátým rokem se věnují propagaci tohoto produktu v ČR. Ostatně podobným způsobem byl tento produkt zaveden i v jiných zemích – USA, Kanadě či Švédsku.

Čím více seniorům je, tím větší úvěr dostanou

V rámci procesu přiznávaní konečné výše poskytnutého úvěru hrají důležitou roli dva stěžejní faktory, a sice věk seniorů a cena nemovitosti, kterou dávají do zástavy. Minimální věková hranice, při níž vzniká na tento specifický produkt nárok, byla stanovena na 60 let. Berou-li si hypotéku například manželé, pak tuto podmínku musí splňovat mladší z nich. Zároveň platí, že čím jsou senioři starší, o to větší úvěr mohou dostat. Pokud jde o samotnou nemovitost, její cenu musí odhadnout například soudní odhadce.

V praxi pak vypadá poskytnutí úvěru na základě zpětné hypotéky zhruba takto: je-li seniorovi 60 let, vzniká mu nárok na udělení úvěru ve výši přibližně 10 procent z ceny vlastněné nemovitosti, je-li mu 70, může být úvěr navýšen až na 20 procent, lidé ve věku 80 let mohou dosáhnout na 40 procent z ceny nemovitosti, zatímco ti, jimž je 85, až na celých 50 procent.

Z pohledu investora je míra rizika značně redukována

Zpětné hypotéky jsou určené nejen seniorům, ale nabízejí také zajímavou investiční příležitost pro investory. Finemo.cz z vybraných uzavřených úvěrů vytvoří portfolio pohledávek, které jsou velmi kvalitně zajištěny zástavním právem k nemovitostem. Toto portfolio je potom nabídnuto investorům k zajištění a k participaci na výnosech. Jedná se o velmi dobře zajištěnou investici, protože hodnota nemovitostí má zpravidla více než trojnásobnou hodnotu oproti tomu, co je vyplaceno seniorům.

Investorům společnost nabízí velmi zajímavé zhodnocení finančních prostředků – mají totiž nárok na předem domluvený podíl z úrokových výnosů. V případě, že bude investor držet investici v daném portfoliu po celou dobu splatnosti, dosáhne zhodnocení nad 6 procent ročně.

Vzhledem ke konstrukci tohoto produktu je investor zajištěn i proti inflaci a růstu úrokových sazeb, takže jakékoliv navýšení úrokových sazeb ČNB bude promítnuto do výnosu investorů.

Pro investory je investice bezpečná díky tomu, že je kryta portfoliem pohledávek, které jsou zajištěny rezidenčními nemovitostmi. Tyto nemovitosti jsou přitom ve velmi dobrém stavu, senioři v nich nadále bydlí a udržují je. Jejich ceny jsou navíc odhadnuty velmi konzervativním způsobem a zástavní právo je viditelné v katastru nemovitostí.

Investoři mají na výběr z více portfolií pohledávek, které se liší podílem na výnosech, minimální dobou pro zpětný prodej investičního podílu a s ním spojeným garantovaným úrokem. Kompletní přehled portfolií najdete na webu Finemoinvestice.cz.

Úroky z úvěrů rostou, na běžných a spořících účtech nikoliv

V roce 2018 ČNB několikrát zvýšila bankám úrokové sazby a to se promítlo do zvýšení úrokových sazeb u hypoték i navýšením úroků u dalších úvěrů. I přes toto navýšení úrokových sazeb banky doposud úroky u vkladů nenavýšily, a tudíž peníze investorů ztrácejí v bankách na hodnotě - kupní sílu totiž ukrajuje pozvolna inflace.

Banky si takovéto chování mohou dovolit, jelikož spoléhají na velmi konzervativní přístup Čechů k investování. Ti preferují stoprocentní bezpečnost a rychlou likviditu svých peněz.

Situace se nezlepší, dokud Češi nezačnou více investovat

V České republice je diversifikované investování peněz doposud velmi málo rozšířené. I přesto se investorům nabízí možnost investovat do široké škály finančních produktů od dluhopisů, přes různé fondy a akcie až po další specifické finanční instrumenty. Zde je výnos adekvátní riziku a likviditě, které jsou s každou investicí spojeny. Chování bank je velmi pragmatické, a proto nelze očekávat, že peníze na běžných účtech budou lépe úročit.

DT24

A tak investoři, kteří chtějí nechat své peníze dlouhodobě vydělávat, investují část svých úspor do akcií, dluhopisů, fondů či jiných investičních příležitostí, jako jsou například P2P platformy či alternativní investice v podobě umění či starožitnosti. Vzrůstá také obliba investování do nemovitostí, a to buď přímou cestou, prostřednictvím fondů nebo jiných instrumentů.

Při pohledu na výnos a likviditu jednotlivých investic je patrné, že investice do zpětných hypoték je zajímavá alternativa pro konzervativnější investory.

  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).