Technologie jsou sexy. Po pandemickém útlumu nabírají andělské investice do nadějných startupů opět na síle, zní z Depo Ventures

19. 4. 2022
Zdroj: Depo Ventures
  • Objem investic do rizikového kapitálu v podobě začínajících firem se bude letos zásluhou andělských investorů nadále navyšovat, jak vyplývá z průzkumu české skupiny Depo Ventures

  • Průměrně startup v jeho rané fázi nejčastěji podpoří částkou 80 tisíc eur, někteří ale neváhají zainvestovat i sto tisíc a víc

  • Mezi nejoblíbenější startupy patří v očích andělských investorů ty, jež se specializují na odvětví umělé inteligence, finančních technologií či sektor blockchainu


Vinou koronavirové pandemie zažívala ekonomika v průběhu uplynulých dvou let jeden šok za druhým. Na trzích převládala nejistota, v důsledku níž se řada investorů rozhodla přesunout svá aktiva do bezpečnějších přístavů v podobě předních světových měn, zlata a dalších cenných kovů. A i když je kvůli současnému dění na Ukrajině vidina návratu k jakési dlouhodobější hospodářské stabilitě stále poněkud vzdálená, strach z covidu již pominul a s jeho odezněním se andělským investorům navrátila i chuť opět vsadit na rizikový kapitál, respektive mladé nadějné startupy. A navíc se zdá, že je větší než kdy dřív. Vyplývá to z průzkumu české skupiny Depo Ventures, která právě tento druh investorů sdružuje a sama spravuje hned dva andělské fondy.

„Na pandemii a s ní související nejistotu před dvěma lety reagovala většina investorů zastavením dalších investic. V následujícím období jsme však v Evropě zaznamenali historicky největší objem investic do startupů,“ potvrdil exkluzivně redakci Euro.cz Petr Šíma, zakladatel a současný šéf Depo Ventures.

Průměrně andělští investoři podpoří startup v jeho rané fázi částkou 80 tisíc eur. Zdroj: Depo Ventures

Mezi evropskými, totiž českými ,anděly‘ frčí zejména investice do technologicky orientovaných společností, což si Šíma vysvětluje tím, že si tito lidé začínají uvědomovat jejich význam, a to jak z hlediska „záchrany planety“, tak i „záchrany svobody“.

Prim hraje umělá inteligence a fintechy

Ze statistického šetření, jež probíhalo napříč celým českým investorským prostředím a kterého se formou online dotazníku zúčastnilo dohromady 122 respondentů, rovněž plyne, že průměrná výše investice do startupu v jeho rané fázi činí 80 tisíc eur, tedy v přepočtu bezmála dva miliony korun. Čtyřiačtyřicet procent respondentů si vystačí s 25 tisíci, na druhou stranu každý pátý andělský investor neváhá v takové chvíli vynaložit částku i více než 100 tisíc eur.

Nejvíce tyto podnikatele láká umělá inteligence (53,6 procenta) a takzvané fintechy, tedy firmy, jež se zaměřují na problematiku finančních technologií. Ty minulý rok podpořila bez 1,2 procenta rovná polovina zdejších investorů. S drobným odstupem se za uvedenými dvěma skupinami podniků umístily startupy ze sektoru blockchain (47,6 procenta) následované těmi, které působí v e-commerce (36,9 procenta), potažmo v odvětví pokročilých průmyslových technologií - na ně se zaměřuje přesně jedna třetina investorů.

Do jakých odvětví čeští andělští investoři nejčastěji investují? Zdroj: Depo Ventures

Každý ,anděl‘ má na svém kontě dle Depo Ventures šest investic, přičemž počet firem, do nichž se rozhodl své peníze vložit, se postupně navyšuje. Zatímco před dvěma lety dosáhl tento ukazatel hodnoty 1,7, vloni poskočil na úroveň 2,3 startupu.

Jestli jde o ryze českou společnost, nebo podnik působící za oceánem, nehraje až takovou roli. Každému pátému investorovi je to jedno a v rámci celého světa pak investuje téměř 18 procent podnikatelů. Další třetina byznysmenů se zaměřuje na oblast střední a východní Evropy, respektive Evropy jako takové, zatímco zbytek je orientován výhradně na tuzemské podniky.

Rizikové, zato finančně zajímavé

Důvodů, proč by se bohatí byznysmeni hledající nějakou slibnou investiční příležitost neměli bát vložit své peněžní prostředky právě do mladých technologických firem, je podle Šímy vícero: „Právě teď je období, kdy je třeba zvýšit investice. Do technologií, do podnikatelů, do naší budoucnosti. Startupy jako investiční kategorie jsou sice rizikové, ale dlouhodobě nejvýnosnější. Vynikající ochrana proti inflaci. A navíc mají potenciál změnit svět k lepšímu.“

Ačkoliv ono zvýšené riziko může řadu andělských investorů odradit, pravda je taková, a čísla Depo Ventures to potvrzují, že ve většině případů na těchto obchodech podnikatelé škodní nejsou, ba naopak. Zhruba každý třetí byznysmen již z některých svých investic provedl takzvaný exit a téměř osmaosmdesát procent z nich prodalo vlastněný podíl se ziskem.

Přestože nejoblíbenějším trhem tuzemských andělských investorů je přirozeně ten český, řada z nich pokukuje po investiční příležitosti i v zahraničí. Zdroj: Depo Ventures

Jak moc se jejich investice zhodnotily, se přirozeně liší případ od případu. Nejčastěji to každopádně bylo jednou až pětkrát. Ostatně, právě vidina dobré finanční odměny je tím hlavním motivačním faktorem, proč se zdejší ,andělé‘ do podobných projektů vůbec pouštějí. Velmi důležitou roli ovšem hraje také příležitost seznámit se s někým zajímavým. Jako třetí nejčastěji uváděný důvod pak zmiňují možnost podpory inovací, zatímco na čtvrtém místě se objevila snaha přiučit se něčemu novému a na pátém touha vrátit společnosti něco nazpět.

Investoři jako vlci samotáři

Dle informací Depo Ventures hodlá čtvrtina investorů objem vlastněného rizikového kapitálu v letošním roce dále navyšovat, a to dokonce výrazně. Každý druhý pak chce do vybraných startupů nacházejících se v rané fázi své existence investovat stejné množství peněz jako vloni. Takový údaj zní sám o sobě povzbudivě, faktem nicméně je, že nebýt jistých neduhů na zdejší ,startupové scéně‘, mohl by jejich počet být ještě o něco vyšší.

Množství kvalitních začínajících firem, do kterých má smysl investovat, není v rámci českého podnikatelského prostředí nikterak velké. Myslí si to alespoň každý třetí andělský investor. Jednatřicet procent z nich pak nemá na vyhledávání nadějných startupů čas, považují jejich valuaci za nadhodnocenou a přijde jim, že zdejší legislativa je obecně špatně nastavená.

Budeme investovat do nudných startupů, říkají manažeři poradenské firmy se 161miliardovým obratem
Přečtěte si také:

Budeme investovat do nudných startupů, říkají manažeři poradenské firmy se 161miliardovým obratem

Ti, kteří se na navzdory výše zmíněnému k investicím do startupů odhodlali, tak učinili nejčastěji individuálně. Jednalo se konkrétně o 77 procent případů. Někdy ale ,andělé‘ způsoby kombinují –  s investováním prostřednictvím fondů, potažmo v rámci syndikátu má zkušenosti 43, respektive 42 procent byznysmenů.

  • Našli jste v článku chybu?