Menu Zavřít

Rozhlasový poplatek musí odvádět téměř všechny domácnosti a podnikatelé. Existují ale i výjimky

14. 9. 2022
Doba čtení: 5 minut
Autor: Depositphotos

Ne každý občan České republiky je seznámen s tím, že mu ze zákona vzniká povinnost k úhradě poplatků spojených se službami rozhlasu a televize. Tato povinnost se navíc netýká pouze fyzických osob, ale také podnikatelských subjektů. Je tedy potřeba řádně se seznámit s podmínkami, které v souvislosti s těmito službami stanovuje česká legislativa. Někteří jedinci jsou každopádně od rozhlasových a televizních poplatků osvobozeni.

Co je to rozhlasový poplatek

Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích ukládá domácnostem i podnikatelům povinnost platit za televizi a rozhlas poplatky spojené s užíváním přijímačů k tomu určených. Tyto takzvané koncesionářské poplatky slouží k pokrytí nákladů na provoz České televize a Českého rozhlasu, což jsou poskytovatelé veřejných služeb. Za každou uvedenou službu je stanovena jiná částka a obě se platí zvlášť. Uživatel má tak možnost využívat jen rozhlas, pouze televizní vysílání, či obojí dohromady.

Kdy se platí rozhlasové poplatky

Povinnost platit za Český rozhlas poplatky vzniká domácnostem nebo právnickým osobám, jež vlastní nebo aktivně používají rozhlasový přijímač. V případě fyzických osob se platí vždy jeden poplatek za jednu domácnost bez ohledu na to, kolik přijímačů se v ní nachází. Nezáleží tedy ani na tom, kolik lidí v této domácnosti žije, jelikož povinnost platby se nevztahuje na samostatnou osobu.

Stejně tak je povinný i rozhlasový poplatek pro podnikatele, kteří drží nebo pro svoji činnost využívají rozhlasový přijímač (například v provozovně). Zde je však potřeba poukázat na důležitou skutečnost, a sice že podnikatelé platí na rozdíl od domácností poplatek za každý používaný přijímač. Pakliže podnikatel vlastní televizi a rádio (nebo jedno z uvedeného) také ve své domácnosti, vztahuje se na něj poplatek i v rámci jeho domova. Podnikající osoba tak musí odvádět poplatky za využívání služeb rozhlasu ve svém podnikání a zároveň za využívání těchto služeb jako fyzická osoba pro své soukromé potřeby.

Koho se poplatek za rozhlas netýká

Na povinnost placení televizních a rozhlasových poplatků se vztahují určité zákonem stanovené výjimky, u nichž je možné poplatky prominout. Jedná se o jednotlivce nebo skupiny obyvatel, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni oproti jiným občanům. Za televizi a Český rozhlas poplatek nemusí platit následující osoby:

  1. zdravotně znevýhodnění občané – nevidomí jedinci a lidé oboustranně neslyšící, kteří žijí v domácnosti sami,
  2. sociálně znevýhodnění občané – osoby, které žijí samy a jejich příjem měsíčně nepřesáhne 2,15násobek životního minima, nebo žijí s více lidmi v jedné domácnosti, ale součet příjmů všech jejích členů za kalendářní čtvrtletí také nepřesahuje uvedený limit,
  3. cizinci – za předpokladu, že nemají povolen ani trvalý ani dlouhodobý pobyt na území ČR a v domácnosti žijí buď sami, nebo ji sdílí s dalšími cizinci bez pobytu.

Co se stane, když poplatky za rozhlas a TV nezaplatím

Pokud televizní a rozhlasové poplatky neplatíte, a přitom používáte televizi či rádio, pravděpodobně se nějakou dobu nebude dít vůbec nic. Jakmile si toho ale Česká televize nebo Český rozhlas všimnou, máte malér. Za neplacení koncesionářských poplatků vám náleží několikatisícové pokuty. V případě přijímání televizního vysílání je to 10 tisíc korun, za rádio pak 5 tisíc korun. Stejně tak jsou nastaveny vysoké pokuty za neohlášení důležitých změn, jako je například zánik některé z okolností osvobozující domácnost od uvedených poplatků.

Kolik činí poplatky za rozhlas a televizi 2024

Pro rozhlasový a televizní poplatek jsou stanoveny částky zvlášť, takže domácnosti a podnikatelé platí buď jedno, nebo druhé, případně obojí najednou. Relativně dobrou zprávou je, že výše těchto poplatků je už 15 let pořád stejná. Změna ceny by však měla proběhnout v roce 2025. V letošním roce ale zůstává cena za rozhlasové a televizní vysílání zatím stále na stejných částkách jako v roce 2022, které jsou:

  1. poplatek za rozhlas – 45 korun,
  2. poplatek za televizi – 135 korun.

Jak zaplatit poplatek za televizi a rozhlas

Poplatky se platí v pravidelných intervalech, a to buď měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně. Učiníte tak zadáním trvalého příkazu u své banky, nebo můžete platit vždy jednorázově, avšak u této varianty hrozí, že na odeslání platby zapomenete. Sjednat si můžete také SIPO platbu u České pošty, pokud vám tento způsob více vyhovuje. Datum splatnosti je pro všechny uživatele stejné, a sice k 15. dni zvoleného období. 

Abyste mohli zadat pravidelnou platbu pro rozhlasový poplatek, přihlášení provedete na webových stránkách Českého rozhlasu nebo České televize. Zde naleznete online formulář, který stačí vyplnit a odeslat. Dejte si ale pozor, zda vyplňujete správnou verzi. K dispozici jsou totiž dva dokumenty, jeden pro fyzické osoby a druhý pro podnikatele.

Rozhlasový poplatek a změna bydliště

V případě, že jste se přestěhovali a nadále užíváte služby Českého rozhlasu, nebo alespoň vlastníte k tomu určený přijímač, a poplatky jste doposud hradili prostřednictvím bankovního převodu, je nutné informaci o změně adresy ohlásit. Učiňte tak do 15 dnů od chvíle, kdy tato skutečnost nastala. Změnu pak ohlašujete přímo Českému rozhlasu buď přes online aplikaci, nebo vyplněním a odesláním evidenčního formuláře. Pokud byste tak neučinili, mohla by vám hrozit až několikatisícová pokuta.

Odhlášení televizních a rozhlasových poplatků

Odhlášení poplatku za rozhlas a TV můžete provést ve chvíli, kdy se ve vaší domácnosti už nevyskytují žádné televizní a radiové přijímače, přestěhovali jste se do domácnosti, za kterou jsou již koncesionářské poplatky hrazeny, nastala okolnost, jež vás od těchto poplatků osvobozuje, nebo došlo k úmrtí poplatníka.

BRAND24

Zrušení rozhlasového poplatku se provádí odesláním písemného čestného prohlášení Českému rozhlasu. Toto prohlášení je potřeba zaslat nejpozději do 15 dnů od chvíle, kdy jste se zbavili všech přijímačů nebo nastala jiná skutečnost, díky které už není potřeba poplatky odvádět. 

Pakliže poplatek hradíte prostřednictvím SIPO platby, odhlásíte ho na kterékoliv pobočce České pošty. V případě úmrtí poplatníka je nutné pro zrušení poplatku za rozhlas zaslat také doklad potvrzující tuto skutečnost (ideálně kopii úmrtního listu).

Kolik stojí rozhlasové a TV poplatky?
Od roku 2008 jsou poplatky za služby České televize a rozhlasu stále stejné, a to 45 korun v případě rozhlasu a 135 korun za televizní vysílání. Obě částky se platí zvlášť, takže záleží, jakými vysílači vaše domácnost disponuje. Pokud vlastníte televizi i rádio, platíte poplatky oba. Podnikatelé pak musí zaplatit za každý přijímač, který vlastní, domácnosti platí vždy pouze za jeden.
Jak platit poplatky za TV a rozhlas?
Koncesionářské poplatky uhradíte buď prostřednictvím bankovního převodu, na který si rovnou můžete nastavit trvalý příkaz, nebo přes SIPO platbu na České poště. Než začnete platby odesílat, je nejdříve potřeba se k těmto poplatkům přihlásit. Učiníte tak vyplněním online přihlášky na webových stránkách poskytovatelů těchto veřejných služeb.
Jak zrušit poplatek za rozhlas?
Poplatek za rozhlasové nebo televizní vysílání je možné zrušit ve chvíli, kdy již nevlastníte rozhlasový nebo televizní přijímač. Můžete tak učinit také za předpokladu, že jste se přestěhovali do domácnosti, kde žije osoba, která tyto poplatky již hradí. Dalším důvodem pro jejich odhlášení je vznik skutečnosti, kvůli které vám mohou být poplatky prominuty. Nakonec je samozřejmě potřeba zrušit odběr vysílání v případě úmrtí poplatníka.
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).