Menu Zavřít

PŘETAKTIZOVÁNO

30. 7. 2001
Autor: Euro.cz

Vláda chce prodávat majoritu, kterou nemá

Více než stamiliardová suma, s níž vláda počítá za privatizaci elektroenergetiky, může zůstat jen zbožným přáním. Hodnotu balíčku, do něhož podle privatizačního scénáře ministra průmyslu Miroslava Grégra zařadila vedle elektrárenské společnosti ČEZ i šest distribučních společností, zřejmě poněkud sníží fakt, že ve dvou z nich (Západočeské a Jihomoravské energetice) nemůže nabídnout majoritu. Grégr i jeho úřad zřejmě věří, že se stát v obou společnostech ještě k majoritě dostane. Sám ministr po rozhodnutí vlády řekl, že do balíčku jdou jen ty distribuční společnosti, v nichž může stát investorům nabídnout většinový podíl. Bez šance. Stát ovšem nemá majoritu v Jihomoravské energetice (JME). Navíc má takřka nulové šance ji ještě získat. Fond národního majetku drží v JME necelých 47 procent akcií a tento jeho podíl se v minulých měsících nepodařilo zvýšit. Společnost ČEZ, která chybějící akcie nakupovala, nebyla v tomto případě úspěšná. Zahraniční investoři nyní kontrolují téměř padesát procent akcií JME a tohoto podílu se rozhodně nehodlají zbavit. O jejich společném postupu svědčí i to, že na valných hromadách hlasují ve shodě, a to často proti zájmům FNM. V červnu letošního roku tak například společně zablokovali návrh fondu na výplatu dividend. Téměř pětačtyřiceti procenty akcií disponuje německý koncern E.ON a dalších více než pět procent drží Energetická podílnická pro rakouskou Energie AG. Nerozhodně. Trochu větší naději na získání majority má stát v případě Západočeské energetiky (ZČE). Jazýčkem na vahách je město Plzeň. To stále drží rozhodující dvouprocentní podíl, který státu chybí. Stále také dodržuje slib, že ho při privatizaci ZČE nabídne spolu s akciemi, jež bude prodávat Fond národního majetku. Tím by bylo vystaráno. Společně by se prodávalo 50,2 procenta akcií. Jenže Plzeň zatím nemá ani zdaleka jasno, zda to tak skutečně udělá. Náměstek primátora Jiří Bis pro týdeník EURO uvedl, že se plzeňský magistrát dosud nerozhodl. „S fondem sice máme smlouvu o společném prodeji, ale můžeme ji vypovědět, aniž by nám za to hrozily nějaké sankce, řekl. Bis předpokládá, že se město rozhodne podle dalších nabídek, v nichž by ovšem neměla být hlavním kritériem cena, ale budoucí závazky. Plzeň by totiž chtěla do Západočeské energetiky investora, který jí zaručí ziskový provoz městské teplárny. V akciové společnosti Plzeňská teplárenská má město téměř devadesátiprocentní podíl a je v jeho zájmu, aby tato firma prosperovala. „I při nejvyšších nabídkách, nad patnáct tisíc korun za akcii ZČE, bychom dostali kolem 400 milionů korun. To je sice zajímavá částka, ale v teplárně máme majetek za tři miliardy. Proto by nám lépe vyhovoval kupec, který by nám pro ni zajistil odbyt elektřiny, vysvětluje Bis. Z úvah plzeňského magistrátu je zřejmé, že i v západních Čechách bude stát nabízet majoritu pouze v případě, že se nový vlastník ZČE zaváže k přednostnímu a pro teplárnu výhodnému odběru elektřiny z městské teplárny. Totéž ovšem mohou městu slíbit i zahraniční investoři, kteří už mají v Západočeské energetice 48 procent akcií a s podílem Plzně by tuto distribuční společnost ovládli. Zvláštní taktika. Klíč, podle něhož byly vybírány distribuční společnosti do balíčku pro ČEZ, může mít i jiná kritéria než majoritu. Pro dominantního výrobce elektřiny a zajištění jeho odbytu budou důležité zejména ty firmy, v nichž by mohl ztratit vliv, který mu dosud zajišťuje vlastnictví přenosové soustavy. Z mapy české elektrárenské soustavy je zřejmé, že obě vyřazené energetiky, tedy Pražská i Jihočeská, jsou na sítě ČEZ stoprocentně odkázané. Pražská kvůli své poloze a Jihočeská proto, že nemá žádné propojení do zahraničí. Poměrně dobré propojení má naopak Jihomoravská energetika. V balíčku pro ČEZ tak možná skončila právě z tohoto důvodu. Síť vysokého napětí, která tvoří páteř elektrárenské přenosové soustavy, patří stoprocentní dceři ČEZ, společnosti ČEPS. Komu bude patřit v budoucnu, není vůbec jasné. V privatizačním rozhodnutí se sice píše, že se ČEPS časem osamostatní a bude mít jiného vlastníka než ČEZ, ale zároveň se v něm připouští, že to tak nemusí být. V usnesení vlády se uvádí: „Nabyvatel akciového podílu FNM v ČEZ bude mít povinnost nejpozději do roka ode dne účinnosti smlouvy o převodu akcií zajistit převod akciového podílu v ČEPS na stát nebo finanční investory, pokud stát neprojeví zájem.“

  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).