Odchod do předčasného důchodu si pečlivě rozmyslete. Můžete přijít o tisíce měsíčně

5. 6. 2019
Zdroj: Huy Phan

[mf-galerie id="2336"]

Pohráváte si s myšlenkou, že byste to v práci definitivně „zabalili“ o něco dřív? Učinit tak pochopitelně můžete, zároveň ale nesmíte zapomínat na to, že je potřeba důkladně zvážit svoji finanční situaci. S odchodem do předčasné penze se totiž v závislosti na vašem věku vyplácený důchod sníží. Rozdíl se přitom může pohybovat i v řádech tisíců korun měsíčně.

Nárok na běžný starobní důchod člověku vzniká ve chvíli, kdy dosáhne takzvaného důchodového věku. Jeho výše se nicméně mezi muži i ženami může značně odlišovat přinejmenším už jen proto, že v případě něžného pohlaví se do této hranice započítává i počet vychovaných dětí (alespoň tedy u těch žen, které se narodily do roku 1971).

Počínaje loňským rokem navíc k radosti zřejmě naprosté většiny české populace došlo k „zastropování“ nejvyššího věku pro odchod do penze, přičemž tento limit byl stanoven na 65 let.

Vedle toho je však potřeba splnit ještě jednu podmínku, a sice účastnit se po dostatečně dlouhou dobu důchodového pojištění – jinými slovy odpracovat si určitý počet let.

Pro všechny ty, kterým nárok na starobní důchod vznikl nebo vznikne ještě během letošního roku, platí, že je potřeba mít odpracovaným alespoň 30 let bez takzvaných náhradních dob pojištění. Co konkrétně je tím ale myšleno?

Mezi náhradní dobu pojištění se řadí:

  • péče o dítě do čtyř let věku,
  • péče o osobu blízkou závislou na péči,
  • doba, po níž člověk pobíral invalidní důchod III. stupně,
  • výkon základní vojenské služby,
  • doba, po kterou byla vyplácena podpora v nezaměstnanosti,
  • prvních šest let studia na střední nebo vysoké škole po dosažení 18 let věku před rokem 2010.

Pokud si s tím nicméně nechcete lámat hlavu, zkuste naši jednoduchou online kalkulačku. Ta vám věk potřebný k odchodu do starobního důchodu spočítá během okamžiku. Stačí, abyste v ní pouze vyplnili uvedené základní údaje.

Podmínky pro předčasný důchod

Abyste mohli pomýšlet na odchod do předčasné penze, je sice potřeba splňovat jen podmínku účasti na důchodovém pojištění, současně ale musíte pamatovat na to, že do důchodu můžete odejít maximálně o tři roky dříve, pakliže byl váš důchodový věk stanoven na hranici pod 63 let, respektive o pět let dříve, jestliže spadáte do kategorie těch, jejichž důchodový věk je 63 let a víc.

Krácení předčasného důchodu

Pokud se pro tuto variantu nakonec skutečně rozhodnete, musíte počítat i s jistými negativy, která se s ní pojí. V rámci zachování spravedlnosti je předčasný odchod do penze kompenzován nižším důchodem jako takovým – tedy částky, která vám bude každý měsíc vyplácena.

O kolik přesně se vám tento příjem poníží, pak závisí hned na několika faktorech. Ty mohou v součtu činit pár stovek, ale třeba i celé tisíce korun.


Přečtěte si také:

S žádostí o příspěvek na péči neotálejte. Může vám zajistit dodatečný příjem až 19 tisíc korun

Žádost o invalidní důchod můžete podat i ve dvaceti. Výpočet jeho výše je však komplikovaný


Starobní důchod se skládá ze dvou složek, a to sice ze základní a procentní výměry. První z nich aktuálně činí 3 270 korun měsíčně a je bez rozdílu stejná pro všechny důchodce. Výše té druhé se posléze odvíjí od počtu odpracovaných let a průměrů hrubých výdělků dosažených během rozhodného období. Tím je pro starobní důchody přiznané letos období let 1986 až 2018.

A právě této druhé složky se týká i případné krácení, pokud se rozhodnete pro odchod do penze předčasně. Váš důchod totiž bude zkrácen o:

0,9 procenta výpočtového základu za každých 90 započatých dnů během prvních 360 kalendářních dnů,
1,2 procenta výpočtového základu za každých 90 započatých dnů od 361. do 720. kalendářního dne,
1,5 procenta výpočtového základu za každých 90 započatých dnů od 721. kalendářního dne dále.

Příklad z praxe

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud se rozhodnete odejít do důchodu o rok a půl dříve, bude vám vyplaceno o 7,2 procenta méně, než jestliže byste odešli až v okamžiku dosažení přiznaného důchodového věku (4 * 0,9 + 3 * 1,2).

Pokud by čistě teoreticky váš výpočtový základ, tedy průměr hrubých příjmů ponížený za pomoci redukčních hranic, činil například 15 tisíc, přičemž součástí důchodového pojištění byste byli celých 35 let, pak by se váš důchod snížil hned o 1 080 korun (35 * 1,5 % * 15 000 + 3 270 vs. (35 * 1,5 % - 7,2 %) * 15 000 + 3 270). Pakliže byste se snad rozhodli odejít ještě o něco dříve, bude pochopitelně konečná částka opět o něco nižší.

Žádost o předčasný důchod

V případě, že vás ani všechny výše uvedené skutečnosti od tohoto záměru neodradily a splňujete kritérium minimální požadované doby účastni na důchodovém pojištění, můžete na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení požádat o odchod do předčasné penze. Učinit tak smíte ale teprve čtyři měsíce před tím, od kdy se plánujete důchodcem doopravdy stát.

Pakliže spoléháte na již zmíněnou náhradní dobu pojištění, nezapomeňte si s sebou vedle občanského průkazu vzít rovněž (v závislosti na tom, na kterou z možností se budete odvolávat) doklad o základní vojenské službě, potvrzení o studiu, případně rodný list svých dětí.

Zrušení předčasného důchodu

V souvislosti s předčasným důchodem je dobré taktéž vědět, že jej můžete kdykoliv v jeho průběhu přerušit a nastoupit zpět do zaměstnání, přičemž v závislosti na tom, jak dlouho jste jej pobírali, se poté zohlední i výše vypláceného standardního starobního důchodu (až vám na něj vznikne nárok).

Přivýdělek v předčasném důchodu

Pracovat, respektive přivydělávat si pochopitelně můžete, má to však svá pravidla. Aby vám totiž nárok na předčasný důchod nezanikl, nesmí ve vašem případě na základě těchto příjmů vzniknout povinnost účasti na sociálním pojištění.

De facto tedy máte možnost pracovat jedině na dohodu o provedení práce (DPP), respektive dohodu o pracovní činnosti (DPČ), přičemž v prvním případě si smíte vydělat maximálně 10 tisíc korun měsíčně, v tom druhém tři. Poslední variantu pak představuje samostatná výdělečná činnost. Kombinace předčasného důchodu a OSVČ je pochopitelně možná taktéž, jen musíte pamatovat na to, že váš roční zisk nesmí aktuálně přesáhnout 78 476 Kč. V opačném případě byste totiž znovu museli odvádět platby na sociální pojištění.

  • Našli jste v článku chybu?