Menu Zavřít

Národní soustava povolání je sisyfovský projekt

20. 11. 2008
Autor: Euro.cz

Evropská unie a ministerstvo práce chtějí vytvořit seznam všech profesí

Chcete vědět, co je náplní práce hrobníka? Je to „vykopávání hrobů ručně, nebo pomocí strojního zařízení“. Pěstitel léčivých rostlin se zase věnuje „provádění správné zemědělské praxe pro uvedené plodiny“. Pokud vám tyto informace připadají banální, vězte, že byly převzaty z takzvané Národní soustavy povolání (NSP). To je nově vytvářená komplexní databáze, která má obsahovat detailní informace o všech v Česku existujících povoláních. Vychází z požadavků, které vyhlásila v roce 2000 Evropská unie. Ta se snaží, aby se Evropa stala znalostní ekonomikou „schopnou udržitelného ekonomického růstu s vyšším počtem lepších pracovních příležitostí a větší sociální kohezí“. Soustava povolání a sesterská soustava kvalifikací je tak součástí takzvaného Evropského rámce kvalifikací. Ten stanoví jednotná celoevropská pravidla pro to, jaké mají být požadavky pro výkon jednotlivých profesí. Tím má usnadnit život občanům, kteří by chtěli pracovat v jiné zemi Evropské unie, nebo naopak cizincům, kteří touží najít zaměstnání v Česku. Projekt NSP vytvořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a je hrazen z prostředků unie a ze státní pokladny. „Celkové náklady na veřejnou zakázku Národní soustava povolání, prostřednictvím které byl projekt řešen, přesáhly 100 milionů korun,“ odpověděl na dotaz týdeníku EURO mluvčí ministerstva Jiří Sezemský. Tři čtvrtiny z této sumy hradil státní rozpočet, čtvrtina šla na účet Evropského sociálního fondu.
„Databáze má být otevřená a všeobecně dostupná a má reálně odrážet situaci na trhu práce,“ tvrdí informační materiály projektu NSP. Seznam se vytváří od poloviny tohoto roku a vzhledem k velkému množství informací ještě zdaleka není kompletní. Například v oboru strojírenství už je zařazeno, definováno a popsáno 105 povolání. Oblasti jako sport, psychologie nebo činnost zájmových, politických, církevních a jiných organizací zatím zůstaly bez jediného zástupce.

TŘÍDIT NA ČELEĎ, ROD A DRUH

Systematičnost, s níž jsou jednotlivá povolání do seznamu zařazována, je ohromující a ze všeho nejvíce připomíná pokusy prvních biologů rozčlenit zvířata a rostliny podle rodů, druhů a poddruhů. Tak například v kategorii zemědělství a veterinární péče se nachází několik podkategorií, mezi nimi i kvalifikační úroveň 3, pod kterou lze najít další subkategorii podkovář. Do té se vejde jak samotné povolání podkovář, tak i podkovář specialista. Každá z těchto položek má navíc svůj číselný kód a zevrubně popsaný předmět činnosti. Tento popis například v případě zmíněného podkováře představuje osmnáct bodů.
U každé kategorie zaměstnání je také uveden velmi rozsáhlý soubor příkladů reálných prací, které lze pod toto označení vtěsnat. Například u povolání řezník a uzenář jich jsou bezmála čtyři desítky. Od těch předvídatelných, jako je porcování masa nebo třídění zabité drůbeže a králíků, až k těm méně obvyklým, zato o to delším názvům, mezi něž patří například „obsluha věžových sušicích zařízení ve výrobě sušené melanže, žloutků a bílků“ nebo „řízení plynulé výroby majonéz majonézových krémů, omáček a pomazánek a pasterace a homogenizace vaječné hmoty, oleje, kořeninové fáze a dalších přísad“. U každého zaměstnání je také perfektně zpracována statistika mezd s rozdělením podle jednotlivých krajů. Můžete se tak dozvědět, že zatímco řezník v Moravskoslezském kraji si vydělá jen těsně přes třináct tisíc korun hrubého, jeho kolega v nedalekém olomouckém regionu každý měsíc dostane až kolem čtyřiadvaceti tisíc.
Dále ke všem profesím náleží podrobný popis požadavků na ty, kteří je vykonávají, a to jak pokud jde o profesionální požadavky (odborná kvalifikace a vzdělání), tak i o osobnostní stránky potenciálního zaměstnance. Tak například u zmíněného řezníka je podle úředních tabulek optimální kvalifikací střední vzdělání s výučním listem. Jsou požadované také teoretické a praktické dovednosti v oboru zpracování masa a na elementární úrovni jsou nutné i schopnosti v oblastech písemného projevu a komunikace nebo numerické způsobilosti.
„Pro zaměstnavatele by to měl být zdroj, kde najdou všechna potřebná povolání a v návaznosti na ně i kvalifikace. Nemělo by existovat žádné povolání, které zaměstnavatelé potřebují a které současně není zapsáno v Národní soustavě povolání,“ vysvětluje nutnost obsáhlé databáze ministerstvo práce a sociálních věcí.

WT100

ŠKOLY BUDOU VĚDĚT, CO TRH ŽÁDÁ

Projekt NSP není zcela nový, vychází ze stále existujícího Integrovaného systému typových pozic, jehož účelem bylo popisovat požadavky na uchazeče o jednotlivá zaměstnání. Dodavatelem a zpracovatelem informací je sdružení čtyř subjektů. Prvním z nich je zlínská společnost Trexima, která se zaměřuje především na služby v oblasti lidských zdrojů a statistiky mezd. Dalšími jsou Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Institut Svazu průmyslu ČR.
„Mezi hlavní cíle projektu patří posílení role zaměstnavatelů v procesu rozvoje lidských zdrojů v ČR, zajištění informovanosti vzdělávacích institucí o potřebách a požadavcích trhu práce na lidské zdroje, vytvoření databáze povolání – základního zdroje informací o požadavcích trhu práce na kvalifikaci lidských zdrojů, masivní a reprezentativní zapojení sociálních a dalších partnerů do procesů sběru a zpracování informací o kvalifikačních potřebách trhu práce prostřednictvím Sektorových rad a zvýšení mobility a flexibility na trhu práce v rámci ČR i celé EU,“ říkají oficiální informace o Národní soustavě povolání. Hlavním účelem vytváření této ohromné databáze je tak vedle zmapování aktuální situace na trhu práce zaznamenat požadavky tohoto trhu – tedy vesměs soukromých firem – na jejich zaměstnance. Tyto požadavky se pak musejí dostat ke vzdělávacím zařízením. K tomu slouží další součást složitého systému, která se nazývá Centrální databáze kompetencí, kterou spravuje ministerstvo školství. Jejím účelem je shrnutí požadavků na vykonavatele práce, tedy „co má zaměstnanec znát, umět a jak se má chovat“. Lze si v ní vyhledat jakoukoli kvalifikaci, ať už jde o znalost anatomie, vedení porad nebo umělecké sochařství. Databáze potom ke zvolené kvalifikaci přiřadí zaměstnání, v nichž je jí potřeba. „Občanům bude NSP předávat aktuální a relevantní informace vedoucí k jejich uplatnění na trhu práce. Určitě záleží na tom, do jaké konkrétní cílové skupiny občan patří. Jiné potřeby bude mít ten, kdo hledá práci, jiné ten, co chce změnit své povolání, či ten, kdo si chce posílit svoji pozici na trhu tím, že si svou kvalifikaci rozšíří nebo se naučí něco, co trh práce žádá. Důležitou roli sehraje systém i pro uživatele z řad žáků, studentů a jejich rodičů. Získají informace o tom, jaká povolání trh žádá, do jaké oblasti napřít své síly, aby se dali na takovou studijní cestu, která jim přinese garantované uplatnění na trhu,“ uvedl Sezemský.

BOX:
Řízení, leštění, tvarování, zhotovování, zkoušení, odčerpávání, … (jaká zaměstnání lze mimo jiné nalézt v Národní soustavě povolání)
- Řízení procesu čtyřstupňového zahušťování vaječné hmoty membránovou ultrafiltrací z panelu a čištění a dezinfekce výrobních zařízení.
- Řízení procesů marinování ryb, určování složení a koncentrace lázní podle druhu, tučnosti, jakosti a stáří suroviny po smyslovém posuzování jednotlivých partií. Samostatné rozhodování v celém biochemickém procesu zrání a provádění včasných zásahů do difúzních procesů z hlediska oxidace tuků a do doby marinování pro zajišťování nejvyšší výtěžnosti a jakosti výrobků.
- Leštění čokoládového a nečokoládového dražé na lešticích linkách, příprava leštidel, kontrola jakosti dražovaných vložek, dávkování dražé do kotlů podle druhů, leštění přidáváním lešticích látek a smyslové hodnocení kvality leštění (vzhledu, barvy a trvanlivosti).
- Tvarování kandytových výrobků bez průřezového reliéfu na tvarovacích strojích nebo ručním vytahováním kandytových provazců a zavádění do tvarovacích zařízení při dodržování stanovených poměrů a rozmístění náplní ve výrobku, regulování tepelných režimů (teplot před a po chlazení a po zformování hmoty a náplní) a konečná kontrola jakosti výrobků.
- Řízení procesů zrání speciálních trvanlivých výrobků vyráběných zasyrova (například poličanu) v automatizovaných sušárnách, určování a nastavování programů klimatizačních a zauzovacích podmínek, kontrolování automatického zaznamenávání procesů zrání a určování změn programů podle výsledků laboratorních a smyslových zkoušek.
- Samostatné zhotovování všech druhů cukrářských výrobků širokého sortimentu (například mandlových piškotů, piškotů ananas-dezert, špiček s tekutou náplní, dortů a dalších) včetně určování vhodnosti surovin k používání, popřípadě operativní úpravy technologických postupů nebo receptur, a kontrola pečivosti a jakosti výrobků v průmyslové výrobě.
- Zkoušení funkce, měření a seřizování stacionárního a vypínacího (polarizačního) potenciálu a měření hustoty ochranného proudu pomocí přenosných nebo pevně zabudovaných měřicích sond. Kontrola dosahu účinnosti aktivní katodové ochrany.
- Odčerpávání podzemní vody, uzavírání hrobů nebo hrobek, otvírání a zazdívání vchodů do hrobek, exhumace zetlelých a nezetlelých ostatků na určené místo, odnášení a ukládání rakví do hrobů, odklízení starého hrobového zařízení.

  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).