Menu Zavřít

Hlavně dobře počítat

13. 6. 2012
Autor: Euro.cz

Cenová politika Gazpromu vůči jeho dceřiným firmám je někdy přísnější než k jiným obchodním partnerům

Firma Vemex, ve které ruský Gazprom ovládá většinový podíl, chce být druhým největším prodejcem zemního plynu v České republice. Majitelé společnosti současně s tím plánují, že posílí svoji pozici na trhu s elektřinou, chystají výstavbu vlastní elektrárny. „Díváme se na mapu energetických odvětví v Česku. Určitě nechceme konkurovat tak velkému hráči, jako je ČEZ, naopak není vyloučeno, že se s firmou budeme podílet na některých projektech,“ tvrdí šéf Vemexu Vladimir Ermakov.

Jaké jsou obchodní plány společnosti Vemex v České republice pro letošní rok? Prudký a zároveň efektivní rozvoj, prodat více než miliardu kubíků zemního plynu. Takové množství odpovídá zhruba dvanáctiprocentnímu podílu na trhu. Tržby by se měly pohybovat kolem dvanácti miliard korun. De facto se tak přiblížíme k druhému největšímu obchodníku na českém trhu se zemním plynem.
Co je ale mnohem důležitější, obchodujeme se všemi segmenty, velkými středními i malými odběrateli. Současně prostřednictvím námi kontrolované společnosti Vemex Energy, prodáváme plyn domácnostem. To je opravdu unikátní událost. Vůbec poprvé, co společnost kontrolovaná Gazpromem prodává plyn i elektřinu přímo domácnostem. Stejně tak jako společnost RWE vycházíme z dlouhodobých kontaktů na dodávky plynu s jeho ruskými producenty.

Vemex je ovládán největším ruským producentem plynu Gazpromem. Dostáváte od své matky surovinu za lepších podmínek než konkurence? Patřím mezi zastánce dlouhodobých kontraktů. I kvůli tomu, že tato záležitost souvisí i s otázkami bezpečnosti a spolehlivosti dodávek. I proto, že dlouhodobé kontrakty umožňují dodavatelům, jako je třeba Gazprom, aby v klidu plánovali investice do těžby plynu.
Co se týká RWE, mají uzavřenou dlouhodobou smlouvu s Gazpromem do roku 2030. Není tajemstvím, že probíhá arbitráž ohledně revize ceny dodávek. Je zapotřebí počkat na její výsledek.

Neodpověděl jste na otázku, zda jako dcera dostáváte od Gazpromu lepší podmínky na nákup zemního plynu… Je příjemné, že doposud nevznikla příčina pro to, aby podniky Gazpromu někdo obvinil z dumpingu nebo protekce. To znamená, že Gazprom své dceřiné firmy oproti jiným odběratelům nezvýhodňuje. Absolutně podporuje liberalizační pravidla pro obchod s plynem a dělá vše pro to, aby konkurenční systém byl pro všechny stejný. Naopak cenová politika Gazpromu vůči jeho dceřiným společnostem je někdy přísnější než vůči jiným obchodním partnerům.

Má Gazprom, případně Vemex, zájem o koupi podílu v přepravci plynu společnosti Net4Gas? Nemohu mluvit za Gazprom, ale pouze za skupinu Vemex. Osobně si myslím, že se Gazprom pozorně dívá na všechny procesy, které probíhají v souvislosti s budoucností Net4Gasu. Stejně tak jsem přesvědčen, že > jakýkoli odkup podílu ve společnosti Net4Gas musí probíhat ve spolupráci s Gazpromem. Je nutné si uvědomit, že celý plynárenský systém České republiky byl postupně vybudován právě pro ruský plyn. Česko má jeden z nejlepších plynárenských systémů v Evropě.

Vemex se v Česku pustil do budování rozsáhlé sítě čerpacích stanic na CNG. Proč? Před časem šéf Gazpromu Alexej Miller označil CNG v dopravě za jeden z klíčových rozvojových programů společnosti. Firma je zainteresována na rozšiřování sítě čerpacích stanic CNG pro různé druhy dopravních automobilů, především pak pro těžké nákladní vozy. Tomuto segmentu přisuzujeme velkou budoucnost. Odhady hovoří o tom, že jen do roku 2020 vzroste spotřeba CNG o 60 miliard kubíků.
Hledají se cesty, spolu s evropskými partnery mezi kterými jsou například i automobilky, jak vybudovat potřebnou infrastrukturu.
Určitě víte, že společnost Pražská plynárenská nebo RWE již v tuzemsku provozují vlastní čerpací stanice na CNG. Vemex, jako první firma patřící do skupiny Gazpromu takové stanice začala reálně stavět. Aktuálně máme čtyři, do konce roku jich plánujeme zprovoznit zhruba deset.

Jak velkou síť stanic na CNG chcete u nás postavit? Je nutné brát v potaz ekonomickou stránku projektu, jeho rentabilitu. Stejně tak i to, jak se bude v této oblasti rozvíjet automobilový průmysl. Postavit velký počet CNG stanic bez toho, aby tady jezdil dostatečný počet vozidel, by nebylo moc ekonomicky efektivní. Rozsah naší sítě bude záviset i na tom, jak prudce se bude v Česku rozvíjet doprava na CNG.
Jednoznačně tento obor ale považujeme za perspektivní. Je vidět i zainteresovanost vašich politiků, kteří takové projekty podporují.

Letos chce Vemex získat 12,5 procenta na českém trhu se zemním plynem, jaké jsou plány do budoucna?>

Pro Vemex není prvořadé získat nějaký velký tržní podíl. Především nás zajímá efektivnost naší existence na českém trhu.
Podívejte se, jak se rychle mění trh se zemním plynem v Česku. Ještě před třemi čtyřmi lety zde působilo maximálně deset obchodníků. Aktuálně jich je minimálně čtyřicet a je mezi nimi i několik firem, které na tuzemském trhu budou podnikat velmi dlouhý čas. To se týká i Vemexu. Chováme se férově vůči odběratelům. Naší snahou je zefektivnit prodej zemního plynu a chod firem v tuzemsku.

Jaký je cílový podíl na českém trhu? Pokud se dostaneme na pozici druhého největšího alternativního dodavatele plynu, budeme spokojeni.

Hovoříte o liberalizaci, opatření která prosazuje Evropská komise, se spíše jeví jako snaha o zpětnou regulaci… Legislativa platná v Česku je dostatečně férová. V průběhu našeho působení na českém trhu jsme nezaznamenali žádnou diskriminaci. Trh je transparentní i díky profesionálnímu fungování státní správy, Energetického regulačního úřadu a oborových organizací, jako je Český plynárenský svaz.

Působí zde desítky obchodníků, konkurence roste. Počítáte s tím, že se jejich počet sníží a trh se pročistí a zkonsoliduje? Především existuje pravidlo konkurence, pravidlo trhu. Právě o to se bojuje v Evropské komisi. Dopustit jakoukoli diskriminaci některého ze subjektů, v tom nevidím žádný smysl.
Dodávky plynu či elektřiny jsou citlivou otázkou, nejen z hlediska sociálního, ale i z hlediska dopadu na konkurenceschopnost výroby a životní úrovně obyvatelstva. Z toho důvodu je nutné pozorněji sledovat množství subjektů, které na trhu se zemním plynem působí. Nikdo neskrývá, že část z nich má absolutně finanční charakter, který spočívá v tom, že chtějí na trhu působit jen krátkodobě, uskutečnit několik obchodů.
Jsem ale přesvědčen, a některá opatření ERÚ o tom svědčí, že se situace bude postupně normalizovat. Není žádným, tajemstvím, že jeden z těch kroků, jak zajistit větší zodpovědnost subjektů na plynárenském trhu je povinnost, aby disponovaly určitým množstvím skladovacích kapacit. Takové opatření považují za správné, zvyšuje jeden z hlavních principů práce s plynem, bezpečnost dodávky.

Disponuje Vemex vlastními skladovacími kapacitami v regionu? Patříme ke skupině Gazprom, její součást Gazprom Germany figuruje jako spolumajitel zásobníků v Německu a Rakousku. V korporátním slova smyslu tedy disponujeme možnostmi, jak otázku skladovacích kapacit bez problémů vyřešit. Co se týká našich aktivit na českém trhu určitě provádíme seriozní monitoring všech možností.
Například spolupracujeme se skupinou KKCG. Společnost se nedávno stala podílníkem ve firmě Vemex. Společně se snažíme dotáhnout do konce výstavbu zásobníku na zemní plyn Dambořice.

Takže hlavním důvodem, proč Gazprom prodal zhruba šestnáct procent akcií ve firmě Vemex společnosti KKCG, byla skutečnost, že skupina ovládaná Karlem Komárkem mladším vlastní zásobníky na zemní plyn? Ano, byl to jeden z důvodů, firma má aktuálně k dispozici dva zásobníky. Dalším důvodem spolupráce je, že KKCG bereme za nejserióznějšího hráče v tuzemsku, co se týká těžby ropy a plynu.

Hovoří se o chystaném majetkovém vstupu společnosti Vemex, potažmo Gazprom, do KKCG…>

S KKCG máme efektivní vztah. V rámci toho můžeme jednat o různých konfiguracích.

Kromě plynu u nás Vemex v Česku prodává i elektřinu, zvažujete výstavbu vlastní elektrárny? Ano. Díváme se na mapu energetických odvětví v Česku. Určitě nechceme konkurovat tak velkému hráči, jako je ČEZ, naopak není vyloučeno, že se s firmou budeme podílet na některých projektech.

Už víte, kde bude nová elektrárna stát? Do takové fáze jsme ještě nedospěli. S některými partnery na dané téma ale jednáme trochu více. To se týká oblasti budování kogeneračních jednotek.

Kolik chce Vemex v ČR v dohledné době investovat jak do CNG, tak do budování nového zdroje elektrické energie? Plánujeme zprovoznění osmi až deseti stanic na CNG, jedna stojí v rozmezí šesti až deseti milionů korun. Co se týče druhé části otázky, možné stavby nebo participace na nich, to zatím monitorujeme, připravujeme se.

Poslední energetický hit je břidlicový plyn. Třeba Polsko se k němu upíná jako k alternativě ruského plynu. Je to podle vás perspektivní komodita? V USA se v tomto segmentu daří, někde naopak ne. Například ve Francii je těžba tohoto druhu plynu úplně zakázána. Některé země, které břidlicový plyn těží, k tomu nepřistupují z důvodů ekonomických, ale jiných motivací. Je třeba vědět, že podle informací, které dostáváme, je těžba tohoto plynu složitá a nákladná. Když mluvíme o Americe, tam je výrazně dotována. Berme to jako vtip: Rusko má největší možnosti v těžbě břidlicového plynu. Pokud by došel klasický zemní plyn, Rusko bude opět hegemonem trhu s touto komoditou. Jenže, jak jsem předeslal, dnes skloňujeme otázku ekonomické efektivity. Aby to nedopadlo jak s boomem vašich solárních elektráren, kdy efektivita neodpovídá reálné situaci. Stejný problém vznikl s větrnou energií ve Velké Británii, jejíž produkce je velmi drahá. Jak vidíte, obcházení tradičních zdrojů není vždy ekonomicky výhodné.

V posledních letech se budují alternativní cesty dopravy plynu z Ruska do západní Evropy. Klesne podle vás kvůli tomu význam Net4Gasu a tím i hodnota firmy? Každý nový hráč, který bude mít zájem o Net4Gas, musí být v partnerských vztazích se skupinou Gazprom. Procesy, které probíhají, jsou zřejmé, je evidentní, že se nedaří nalézt kompromisy ohledně tranzitního systému přes Ukrajinu. Teď už se i kvůli tomu stává realitou počátek stavby South streamu. Když se podíváte na Nord stream a South stream, staví se i Gazela, pak už určitě najdete jasnou odpověď na svou otázku. Na budoucnost plynárenského byznysu se musíte dívat seriózním pohledem. Ten plynovod byl klíčovým pro dodávky ruského plynu sem. Ale už před delším časem začala diverzifikace zdrojů a to, co se děje, je jejím důsledkem.

Poteče někdy plyn trubkou přezdívanou Nabucco, k níž vzhlíží více středoevropských zemí? Nechtěl bych být přehnaně kritický a vnímat ten projekt jako chiméru. Záměr Evropské unie je sice seriózní, ale realitu jeho spuštění v dohledné budoucnosti zatím nevidím. Když se podíváte na srovnání Nabucca se South streamem, kde jsou v podstatě všechny dohody nutné k zahájení výstavby uzavřeny, můžete si na svoji předchozí otázku opět odpovědět sám.

Česká veřejnost hodnotí ruské investice v tuzemsku negativně. Je možné tento většinový názor populace změnit? Jednoznačně. Pokud si vzpomínám na počátek devadesátých let, byl v české společnosti patrný takový antirusismus. Postoj české veřejnosti k Rusku se teď výrazně mění. Výrazně k tomu přispěl i prezident Václav Klaus. Jeho pragmatický a realistický přístup ke spolupráci. Nastává doba, kdy je třeba si uvědomit, že lepší trh než ten ruský, případně zemí bývalého Sovětského svazu pro Česko, potažmo české hospodářství, není.

Jak se Vladimir Ermakov ocitl v České republice? Byl jsem tu koncem osmdesátých let v rámci několika turistických zájezdů, líbila se mi zdejší atmosféra. Požádal jsem proto, aby tady moje děti mohly získat vzdělání. Koncem devadesátých let jsem svoje obchodní aktivity přenesl do Prahy. Posledních sedm let pracuji napůl v Praze a napůl v Moskvě, kde zůstala část mého byznysu – consulting, řešení právních aspektů a podobně. V poslední době ale trávím víc času v Praze než v Moskvě.
Obdivuji Českou republiku. Nakonec, vyrostly tu dvě mé děti. Máme hodně věcí společných, svým způsobem tento stát obdivuji, jsem původně Bělorus, Slovan. Jsme schopni nalézt společnou řeč na spoustě témat. Mám tu také hodně přátel. Mezi zeměmi střední Evropy máte asi nejlepší a nejefektivnější legislativu pro podnikání. Pokud tedy pominu například problém s vízovým režimem. Ale to je otázka času. Velmi důležitá věc je znalost jazyka, i když já v ní mám stále určité rezervy. Jen na okraj, těch pojítek mezi Rusy a Čechy je vícero. Prakticky každý druhý ruský obchodník hovoří česky a naopak. Když si vezmete byznysmeny ze Západu, jde o pouhé výjimky. Rus s Čechem vždycky najdou rychle společnou řeč. Drtivá většina rozporů mezi našimi zeměmi se stejně odvíjí od hokejových mačů. Když jsem v Rusku, fandím Rusům, když jsem tady, Čechům (směje se).

Vemex je aktivní v podpoře sportu. Znamená to, že budete podporovat první český hokejový klub hrající KHL – HC Lev Praha? Jdeme trochu jinou cestou. Dříve jsme podporovali některé hokejové kluby v Česku, například Litvínov. Teď došlo k významné události. Česká hokejová federace odsouhlasila účast juniorského týmu karlovarské energie v MHL, mládežnické obdobě KHL. Aktuálně zvažujeme, zda se staneme jedním z hlavních partnerů tohoto týmu. Považuji to za velkou událost českého hokeje, protože mládežnický klub bude hrát MHL poprvé.

CONTENT24

Bude Vemex kromě podpory mládežnického hokeje činný i v jiných dobročinných aktivitách nebo budete sponzorovat zajímavé akce? Ano, pracujeme na tom. Počátkem května tady proběhlo setkání asociace plynárenských podniků bývalého Sovětského svazu, na kterém se podílela i Pražská plynárenská. Při této příležitosti jsme jako generální sponzor podpořili závod rychlých motorových člunů v Roudnici nad Labem, který se odehraje v červenci. Pomáháme také postiženým dětem, na podzim sem přijede ruský symfonický orchestr pod vedením dirigenta Fedosejeva. Těch akcí je povícero, snažíme se v tomto segmentu viditelně vystupovat, o své renomé se staráme.

===== Příběh manažera ===== Maladěc na Harleyi

Dveře do Kremlu se mu s nadsázkou otvírají na lusknutí prstů. Ilustruje to i jeho účast na nedávné inauguraci prezidenta Vladimira Putina. Portfolio jeho přátel je velmi rozličné – přátelí se s ministerkým předsedou Dmitrijem Medvěděvem nebo světoznámým hokejovým brankářem Vladimirem Treťjakem. „Byl jsem na jeho šedesátých narozeninách, chcete s ním udělat rozhovor?“ říká a ukazuje na fotografii ruské hokejové brankářské legendy.
Kancelář má ve firemním domě na pražské Letné, kde kdysi úřadoval československý prezident Edvard Beneš. „Cítíte toho genia loci?“ táže se.
Přiznává, že ČR je malá, všude je to blízko, a proto se tu dá dělat zajímavý byznys. „Navíc jsou čeští rusofilové nejlepší na světě. Pojí nás víc věcí, než by se na první pohled zdálo. Má to kořeny už ve třicátých letech,“ přemítá Ermakov.
Část jeho rodinných následovníků tady už zapustila kořeny. „Mám čtyři děti, dvě žijí tady, dvě v Moskvě. Je to velice příjemné, mít tyto dva domovy,“ vysvětluje Ermakov. Potomci, kteří tu vystudovali, mluví skvěle česky, stejně tak jako anglicky.
Volný čas využívá Vladimir Ermakov především pro rodinu. Od přítele dostal motocykl Harley Davidson. „Tak se ho snažím, jak se u vás říká, osvojovat. Nejsem technický znalec, takže konkrétní typové označení stroje po mně nechtějte, vnímám to prostě jako dárek od kamaráda, jezdím na něm a víc mně nezajímá,“ směje se.
S přáteli začíná sbírat první zkušenosti na golfovém greenu, stále miluje od dětství oblíbenou hru – šachy. Hodně cestuje, jak říká, hledá nová místa, kde se dá příjemně pobýt v zimě. „Lhal bych, kdybych popíral návštěvy Karlových Varů s přáteli. Ale mám velmi rád Krkonoše-Harrachov, Špindlerův Mlýn nebo Černou horu u Janských Lázní,“ podotýká. Od hor a sněhu je blízko k tradiční ruské ozdravné kůře, pobytu v sauně, rusky nazývané baňa: „Na chatě na předměstí Moskvy máme skutečnou ruskou baňu, když jsem v Rusku, nemohu si ji nechat ujít.“

  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).