Svůj majetek i jeho budoucnost musíte mít pod kontrolou, říká advokát Strnad - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Svůj majetek i jeho budoucnost musíte mít pod kontrolou, říká advokát Strnad

, red,
Svůj majetek i jeho budoucnost musíte mít pod kontrolou, říká advokát Strnad
Zdroj: Archiv

V posledních letech jsou stále častější případy ztráty majetku z důvodů nedostatečného ošetření dědických vztahů, rozvodů, kvůli obchodováním s akciemi nebo sjednáváním půjček. Lidé také přicházejí o majetek v důsledku dopadu vlastního podnikání či jednatelství ve firmách nebo podnikatelských aktivit dětí. Málokdo ví, že s Právní Ochranou Majetku (P.O.M.) by nemuselo tak často docházet k fatálním ztrátám, vysvětluje advokát Pavel Strnad.

Většina lidí považuje právnický svět za rigidní, za něco byrokratické. Souhlasíte s tím?

Není to tak, trh s právními službami se vyvíjí neustále. Pozitivem je, že se klienti stávají náročnějšími, proto je velkou výzvou je příjemně překvapovat. A o to naše kancelář usiluje. Na druhou stranu některé směry vývoje v advokacii se nám nelíbí. Mám na mysli zejména snižování sazeb někdy až na dumpingovou úroveň a s tím často související „průmyslově“ poskytované, hodně neosobní služby. Touto cestou my nejdeme, věříme, že individuální služby jsou pro advokacii základ.

Jaký je Váš názor na ochranu soukromí?

V dnešní informační době, kdy technologický pokrok dělá ze snahy uchovat si soukromí čím dál náročnější úkol, zavání již samotná ochrana soukromí něčím nekalým. Ale ochrana soukromí není zločin, vždyť právo na soukromí a ochranu vlastnictví je zakotveno v Listině základních práv a svobod pro každého bez výjimky. Není tedy důvod, proč by měly být informace o soukromém majetku lidí – samozřejmě pokud nejsou veřejnými činiteli – k dispozici každému ve veřejných registrech. Je pak snadné získat o majetku a poměrech nějaké osoby celou řadu informací a stát k tomu často až příliš přispívá.

Co tím myslíte?

Krásným příkladem je například katastr nemovitostí, kde lze za pár korun získat opravdu velké množství informací. To pak často způsobuje klasickou sousedskou nebo rodinnou závist, nebo dokonce i krádež nemovitosti. K tomu stačí třeba ztráta občanského průkazu, jsou na to konkrétní příklady z praxe. Vždyť podle statistik jen v Praze za jediný rok byly ukradeny nemovitosti za 400 milionů korun. Například tomuto dokáže zabránit diskrétní struktura v rámci právní ochrany majetku.

Proč jste se právě na právní ochranu majetku rozhodli více zaměřit?

Každý, kdo nabyl určitý majetek, ví, kolik úsilí to znamenalo. Lidé si uvědomují jeho hodnotu, protože je za ní jejich práce a čas a není jim tak lhostejný jeho další osud. Teprve pomalu si však začínáme uvědomovat, že nabytí majetku je něco jiného než jeho ochrana a udržení. To vyžaduje zcela jiný přístup a schopnosti. Naši klienti nejdříve řešili ochranu svého majetku sami, postupně se na nás začali obracet a my jsme to pro ně ad hoc řešili kromě jiných poskytovaných služeb. Časem se ale poptávka po sofistikované právní ochraně majetku zvyšovala. Ukazuje se totiž, že odborná pomoc je skutečně potřebná. Vlastní majetek i rodinné či profesionální souvislosti se vyvíjí v čase, proto je dobrý komplexní přístup. Rozhodli jsme se tak vytvořit speciální samostatný produkt.

Je to skutečně potřebný nástroj?

Všichni přece nakládáme s nějakým majetkem, bydlíme, pracujeme a zároveň pečujeme o své rodiny a chráníme své soukromí. Stačí jediný chybný nebo neuvážený krok a můžeme přijít o to nejcennější. A může se jednat pouze o ztrátu občanky – jak už jsem zmínil – nebo dopady podnikání či obchodování na celou rodinu, přitom o těch aktivitách ani další členové rodiny nemusí mít zdání. Říká se, že štěstí přeje připraveným. My našim klientům můžeme pomoci připravit se na možné nečekané události, které je tolik nezaskočí. Nabízíme jim příležitost chránit sebe, svou rodinu i majetek. A to vše při zachování naprosté anonymity, která je v dnešní informační době čím dál výjimečnější. V rámci služby právní ochrany majetku pomůžeme předcházet následkům rizikových situací včetně podvodných jednání.

Kdo by měl podle Vás právní ochranu majetku řešit?

Právní ochrana majetku je určena pro všechny vlastníky nemovitostí, dalších veřejně registrovaných věcí jako jsou třeba veterány, jachty, letadla, podíly ve společnostech, ale i vlastníky cenných předmětů. Týká se to tedy vlastně skoro každého. Každý by měl přistupovat zodpovědně k sobě a ke svému nejbližšímu okolí a vyvarovat se možným podvodům, závisti či škodám z nemilých překvapení, která život přináší. Zvláště pro manažery může být právní ochrana majetku neocenitelným benefitem, protože se díky ní mohou vyhnout pravděpodobnosti, kdy musí náhle řešit soukromé starosti – ohrožení majetku – a následně časové či psychické zátěži, která má vliv na jeho výkonnost a ze stejného důvodu i na jeho zaměstnavatele.

Pavel Strnad
Vedoucí advokát a zakladatel AK Polverini Strnad. Specializuje se na právo nemovitostí včetně bankovního financování a insolvenčního práva, zastřešuje službu Právní Ochrana Majetku P.O.M. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde získal v rámci postgraduálního studia titul Ph.D. Své znalosti si dále rozšířil na italské Universitá La Sapienza a v chicagské The John Marshall Law School, University of Illinois.