Stěhování do 6+1 - Euro.cz

Přihlášení

Stěhování do 6+1

, Ondřej Hergesell,
Stěhování do 6+1
Zdroj: Euro.cz

Ideální by bylo prodat všechny nemovitosti, říká finanční ředitel Českého Telecomu

Příprava prodeje nemovitostí největší domácí telekomunikační firmy, Českého Telecomu (ČTc), je v plném proudu. Operátor si jako poradce pro transakci vybral londýnskou pobočku investiční banky J. P. Morgan. V návaznosti na prodej nemovitostí v účetní hodnotě přes deset miliard korun zvažuje Telecom i výstavbu nového sídla firmy. „Z operačního hlediska bychom potřebovali jednu centrální lokalitu, proto zamýšlíme vystavět jakýsi kampus,“ říká v rozhovoru pro týdeník EURO Juraj Šedivý, finanční ředitel Českého Telecomu.

EURO: Český Telecom vede dlouhodobý spor s Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) o podobu úhrady za poskytování takzvané univerzální služby. Existuje možnost, že se tento spor projeví v hospodářských výsledcích firmy podobně jako loni, kdy jste byli nuceni mimořádně odepsat téměř deset miliard korun?
ŠEDIVÝ: Netrpělivě čekáme na cenové rozhodnutí pro rok 2005. Pokud by tato čísla byla opět významně negativní a v neprospěch ČTc, nevylučujeme, že budeme muset znovu spočítat jednorázový odpis aktiv a že se to projeví v hospodářských výsledcích. Zatím ale nemáme žádnou určitou informaci, abychom toto mohli prohlásit.

EURO: Český Telecom již několik měsíců pracuje na přípravě prodeje svých nemovitostí. V jaké fázi se projekt nyní nachází?
ŠEDIVÝ: Ukončili jsme výběr poradce pro tuto transakci. Bude to londýnská pobočka J. P.Morgan, která se na tuto oblast specializuje a radila několika dalším evropským operátorům. Zároveň skončila inventarizace všech nemovitostí včetně veškerých právních a statistických údajů, které potřebujeme k prodeji. Rovněž jsme dodefinovali koncept, který interně nazýváme 6+1, což označuje dislokaci zaměstnanců do sedmi lokalit v České republice a významnou centralizaci provozních aktivit firmy. To nám umožní velmi významné snížení počtu nemovitostí a nákladů s nimi spojenými.

EURO: Máte představu, jak bude prodej probíhat?
ŠEDIVÝ: S největší pravděpodobností ve dvou krocích. Nejdříve se dá trhu základní informace o nemovitostech bez větších detailů a vyžádají se nabídkové indikativní ceny potenciálních zájemců. Podle úrovně dosažených nabídek se umožní jednotlivým uchazečům přístup do dataroomů a bude se jim distribuovat detailní informační memorandum, které bude sumarizovat veškeré údaje a informace. Po dopracovávání projdou tyto dokumenty interním schvalovacím procesem.

EURO: Padlo v ČTc rozhodnutí, co z budov prodat a co si ponechat?
ŠEDIVÝ: Ideální by pro nás bylo zbavit se všech nemovitostí najednou. Není to náš hlavní byznys, chceme se soustředit na telekomunikační aktivity. Jsem si ale vědom, že část portfolia asi nebude z hlediska investorů příliš zajímavá. Mám na mysli různé technické budovy, ve kterých jsou umístěny například ústředny a jiné technologické celky, které se prakticky nedají využít na jiné účely než na umístění technologií, kterou tam dnes Telecom má.
V další struktuře se portfolio člení na vyloženě lukrativní oblasti a budovy v dobrém stavu až po průměr v regionech, které nejsou komerčně až tak zajímavé, a kde budou budovy vyžadovat určité zásahy, aby byly pronajatelné dalším subjektům. Neexistuje žádná budova, která by měla být z portfolia vyčleněna. Je to spíše otázka konkrétního kontraktu s investorem, který nám musí zabezpečit veškerá práva užívání budovy v režimu, jak to požadujeme. Pokud to bude dosaženo, jsme ochotni prodat v zásadě celé portfolio.

EURO: Jednou ze zvažovaných alternativ řešení otázky nemovitostí ČTc byla výstavba nového sídla…
ŠEDIVÝ: Český Telecom by z operačního hlediska potřeboval jednu centrální lokalitu, proto zamýšlíme vystavět kampus v Olšanské ulici. Rozhodnutí zatím nepadlo, jsme ve stadiu analýz a architektonických studií, jakým způsobem by se to řešilo. Rozhodnutí, zda stavět, či ne, bude záviset na potenciálním výnosu z prodeje.

EURO: Vyžadovala by výstavba nového sídla demolici jiných objektů?
ŠEDIVÝ: V zásadě ne, momentálně tam jsou parkoviště. Pozemek, čítající přibližně 12,5 tisíce metrů čtverečních, vlastníme v návaznosti na investiční záměr zhruba od roku 1996. Byla by to doplňková budova, která by se logisticky spojila s existujícím objektem na Olšanské 6.

EURO: Budova by byla čistě administrativní, nebo počítáte i s umístěním technologií?
ŠEDIVÝ: V rozhodující míře se jedná o kancelářské prostory, což by nám umožnilo soustředění zaměstnanců do jednoho centra a s tím spojené obrovské zvýšení operační efektivnosti. V zásadě bychom uvolnili většinu z ostatních přibližně třiceti lokalit, které v Praze v současnosti využíváme.

EURO: Výstavbu zvažovaného nového sídla by ČTc hradil z vlastních prostředků, nebo by se i v tomto případě jednalo o dlouhodobý pronájem?
ŠEDIVÝ: Koncový stav je rozhodně nájem. Český Telecom nechce vázat své investice do nové budovy. Jak bude transakce strukturována z hlediska finančního, nejsme schopni dnes říci. Je možné, že v první fázi budeme investorem, ale už s tím, že bude podepsána smlouva se subjektem, který budovu poté převezme a nám zpětně pronajme.

EURO: Máte předběžné zprávy o zájmu investorů, ať lokálních či zahraničních, o portfolio nemovitostí?
ŠEDIVÝ: S nikým konkrétně nejednáme, ale zatím můžeme konstatovat, že zájem o zaslání informačního memoranda a zahrnutí investorů do projektu je velmi velký.