Ceny za revizi kotlů od 1. 9. 2019 - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Revize kotlů je od letošního podzimu snazší. Díky cenovým limitům a databázi techniků

,
Revize kotlů je od letošního podzimu snazší. Díky cenovým limitům a databázi techniků
Zdroj: Profimedia.cz

Majitelé starých kotlů na pevná paliva by neměli přehlédnout novinky týkající se revizí těchto zařízení platné od podzimu 2019. Jde o cenové limity a databázi ministerstva životního prostředí, která umožní najít nejbližšího proškoleného technika pro revizi i komunikaci přímo s výrobci.

Problematiku spalinových emisí řeší několik právních předpisů. Základním právním předpisem v oblasti spalinových cest je vyhláška ministerstva vnitra číslo 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Další normou je zákon číslo 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Podle ustanovení tohoto zákona musel od roku 2016 každý kotel na tuhá paliva projít jednou za dva roky povinnou kontrolou technického stavu a provozu. V praxi se pro tuto kontrolu běžně užívá termín „revize“.

Díky novele zákona o ochraně ovzduší z roku 2018 se četnost povinných revizí snížila ze dvou let na jednou za tři roky.


Naše rada: Jak reklamovat vady v koupené nemovitosti


Vyhláška MŽP o přípustné úrovni znečišťování

Důležitým předpisem v oblasti emisí je i vyhláška ministerstva životního číslo 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Novelou uvedené vyhlášky, která vstoupila v platnost 1. září 2019, se ministerstvo životního prostředí rozhodlo řešit dřívější problémy, kdy z důvodu nedostatku techniků vyškolených výrobci byly ceny za revize kotlů na pevná paliva neúnosně vysoké, především kvůli dojezdové vzdálenosti k zákazníkovi.

„Už v roce 2018 jsme změnou zákona o ochraně ovzduší dali lidem možnost najít si revizního technika od jiného výrobce, pokud výrobce jejich kotle zanikl, nebo žádné techniky nevyškolil. Nyní díky novému cenovému limitu nebudete platit za dopravu technika z velké vzdálenosti. Když ve vašem okolí nenajdete výrobcem vašeho kotle vyškoleného odborníka, který dodrží stanovený cenový limit za revizi kotle, máte možnost obrátit se přímo na výrobce. Pokud vám ani on nebude schopen technika najít, máte možnost vybrat si jiného, vyškoleného na daný typ vašeho kotle, ale jiným výrobcem, který bude třeba z vedlejší obce,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Limity cen za revizi kotlů na pevná paliva od 1. září 2019
• 1585 Kč bez DPH pro spalovací stacionární zdroje bez řídicí jednotky (zejména starší typy kotlů).
• 1848 Kč bez DPH pro spalovací stacionární zdroje s řídicí jednotkou (například moderní zplyňovací a automatické kotle).
Upozornění: Uvedené částky odpovídají reálným nákladům na revizi včetně dojezdu technika do vzdálenosti 50 km. Pokud pojede technik kratší vzdálenost, měla by být cena úměrně nižší.

Přečtěte si: Stavební povolení nepotřebujete vždy, někdy stačí stavbu jen ohlásit


Jak najít technika na revizi kotlů

Nejsnazší cesta, jak najít nejbližšího proškoleného technika pro revizi kotlů, vede podle návodu ministerstva životního prostředí přes novou databázi, kterou tento úřad spustil v pilotním režimu od 9. září 2019. Databáze je přístupná na adrese ipo.mzp.cz.

Majitelé kotlů a topidel (kamen, krbových vložek apod.) zde najdou první kontakty na proškolené techniky, další budou postupně přibývat. Kompletní má databáze podle ministerstva životního prostředí být nejpozději do 1. února 2020.


Nezapomeňte: Úředníci mohou kontrolovat, čím topíte a zda máte revizi kotle


V projektu databáze je i možnost komunikace přímo s výrobci kotlů. Pomocí vyhledávače bude možné nejprve v databázi vyhledat techniky proškolené výrobcem jejich kotle (v okruhu 50 km), obvolat je, zjistit ceny, a pokud nikdo z nich nenabídne cenu nižší, než je vyhlášková, pak bude možné jednat přímo s výrobcem.

„Elektronická cesta nahradí stávající písemnou komunikaci s výrobcem, kterou je třeba na vyžádání obce s rozšířenou působností věrohodně doložit,“ říká ředitel odboru ochrany ovzduší ministerstva životního prostředí Kurt Dědič.

Emisní třída 3 od 31. 8. 2022

Ministerstvo životního prostředí připomíná, že do 31. srpna 2022, musí všechny provozované kotle na pevná paliva v České republice splňovat parametry emisí odpovídající alespoň 3. třídě (podle ČSN EN 303-5).

Tento údaj by měl být uveden na štítku kotle a v dokladu o kontrole jeho technického stavu a provozu. Provozování kotlů 1. a 2. tříd nebo kotlů bez stanovené třídy je po uvedeném datu zakázáno.

Čtěte také:

Jak reklamovat zboží a služby

Rezervace nemovitosti: jak nepřijít o peníze?

Darovací smlouva vás ochrání před problémy. Jak má vypadat na nemovitost, byt či auto?