Interaktivní formulář daňového přiznání za rok 2020 - Euro.cz

Přihlášení

Interaktivní formulář: Daňové přiznání za rok 2020

,
Interaktivní formulář: Daňové přiznání za rok 2020
Zdroj: Profimedia.cz

První čtvrtletí roku má valná většina pracujících spojené s podáváním daňového přiznání. A zatímco za zaměstnance vyplňuje potřebné dokumenty zpravidla zaměstnavatel, OSVČ si s tímto krokem musejí poradit samy.  Pokud nechcete investovat do služeb účetního, můžete využít interaktivní formulář daňového přiznání, který celý proces urychlí a daň z příjmů automaticky vypočte za vás.

Interaktivní formulář daňového přiznání 2020

Nemine vás povinnost vyplnit a odevzdat daňové přiznání? Učinit tak můžete buď postaru, tedy formou tiskopisu, který je k dispozici přímo na finančních úřadech, anebo jej na úřad zaslat elektronicky, kdy vyplníte daňové přiznání online.

Na internetu je vám pak rovněž dispozici interaktivní daňové přiznání, které přináší snadný a rychlý způsob jeho vyplnění. Využít můžete přímo náš interaktivní formulář daňového přiznání, který je připraven ve formátu Microsoft Excel a garantuje možný export do XML pro elektronické podání. Dokument lze ale samozřejmě také vytisknout a odevzdat na tiskopisu.

Formulář je vhodný jak pro ty, kdo uplatňují paušální výdaje, tak pro ty, kdo si vedou reálnou daňovou evidenci. Součástí jsou rovněž interaktivní formuláře pro přehled příjmů a výdajů.

Jak vyplnit interaktivní formulář?

Interaktivní formuláře daňového přiznání je potřeba vyplnit standardním způsobem, tedy veškeré položky, které se při daňovém přiznání tohoto typu vyplňují. Výhodou oproti běžnému formuláři je, že dokument obsahuje přesný návod, jak to učinit a jednotlivé kroky jsou podrobně popsány. Aby byl formulář stoprocentně funkční, je třeba jej stáhnout a otevřít v programu Microsoft Excel. V něm budete dokument rozdělený na několik listů rovnou vyplňovat.

Na rozdíl od klasického formuláře přiznání k dani z příjmů v tomto případě nemusíte nic zdlouhavě počítat. Poté, co do interaktivního daňového formuláře vyplníte všechny potřebné informace, za vás tento krok sám učiní a výši daně z příjmů vypočte za vás. Nemusíte mít strach, že by čísla neseděla, aby byly šablony stoprocentně spolehlivé, jsou pravidelně kontrolovány odborníky. Vaše osobní informace budou rovněž v bezpečí, nikam se neodesílají a zůstávají pouze ve vašem počítači.


TIP: Interaktivní daňové formuláře ke stažení

Potřebujete v nejbližší době zpracovat daňové přiznání za loňský rok, ale nevíte si s tímto krokem rady? Pomohou vám naše interaktivní šablony ke stažení.


Co je daň z příjmů?

Daň z příjmů označuje procentuální podíl, který jsou fyzické i právnické osoby povinny každý rok odvádět ze svých příjmů. V případě fyzických osob se jedná o 15 %, právnické osoby pak odvádějí 19 %. Jedná se o nenávratnou, nedobrovolnou a opakovanou daň, jejímž předmětem jsou:

 • příjmy ze závislé činnosti,
 • příjmy ze samostatné činnosti,
 • příjmy z kapitálového majetku,
 • příjmy z nájmu,
 • ostatní příjmy.

Dani podléhají také peněžní a nepeněžní příjmy získané formou směny. Půjčky a úvěry mají v tomto ohledu výjimku. Dani rovněž nepodléhají:

 • sociální dávky,
 • náhrady škody,
 • stipendia

Plátce daně z příjmů nemůže ovlivnit, na co budou jeho peníze následně použity.

Kdo musí podat daňové přiznání?

Daňové přiznání musejí podat ty osoby, jejichž roční příjmy překročily 15 tisíc korun, tedy za předpokladu, že se nejednalo o příjmy, jež jsou od daně osvobozeny. Podání dnového přiznání se vyhnou také ti jedinci, kteří měli za rok 2020 příležitostný příjem do 30 tisíc korun, jenž typicky plyne z jednorázových brigád či například z pronájmu movitých věcí. Podmínkou je, že na tento druh činnosti nesmí mít dotyční živnostenský list.

Vyplnit a podat daňový formulář pak musejí i zaměstnanci, kteří měli v jednom roce příjem od více zaměstnavatelů současně, anebo si ke svému zaměstnání přivydělávali jako OSVČ či na brigádní smlouvu (DPP a DPČ). Podání daňového přiznání se vyhnou v případě, že si kromě základních příjmů ze zaměstnání přivydělají u zaměstnavatele méně než šest tisíc korun za rok.

Daňové přiznání není nutné podávat také v případě:

 • dědictví,
 • prodeje nemovitosti, kterou jste vlastnili alespoň 5 let,
 • stipendií ze státních rozpočtů a příspěvků ze spolků či odborových organizací,
 • příjmů ze zahraničí, které nepodléhají zdanění v České republice,
 • výhry v loterii (pokud organizátor daň odvedl),
 • příjmů z prodeje cenných papírů, které jste vlastnili alespoň po dobu 3 let.

Do kdy podat daňové přiznání za rok 2020?

Daňové přiznání za rok 2020 je nutné podat nejpozději do 1. dubna 2021. Pokud se jej rozhodněte odevzdat v elektronické podobě, termín se vám automaticky prodlužuje až do 1. května 2021 (respektive 3. května 2021). V případě, že si daňové přiznání necháte zpracovat daňovým poradcem, musíte jej finančnímu úřadu odevzdat do 1. Července 2021.

OSVČ, které alespoň po část roku 2020 vykonávaly samostatně výdělečnou činnost, mají povinnost odevzdat také přehled o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Do 8. dubna 2021 tak musejí učinit OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání, do 3. května 2021 pak OSVČ, které tuto povinnost mají.

Pokud OSVČ podávaly daňové přiznání elektronickou formou, musejí přehled do 3. června 2021  odevzdat zdravotní pojišťovně a do 1. června také ČSSZ. Do 2. srpna 2021 pak dokument odevzdávají ti podnikatelé, za které přiznání podal daňový poradce. Tuto skutečnost je však pojišťovně a ČSSZ potřeba doložit nejpozději do 30. dubna.

Jaké jsou novinky pro daňové přiznání za rok 2020?

Zajímá vás, jestli si letos díky slevám na dani finančně polepšíte? I tento rok vláda schválila celou řadu změn, které budou mít dopad na výši daně z příjmů u mnoha osob. Polepší si například poplatníci, kteří uplatňují takzvané školkovné, které je za loňský rok na každé dítě možné uplatnit až ve výši 14 600 korun, což je o 1250 korun více než za rok 2019.

Zvyšoval se rovněž limit pro čerpání daňového bonusu. Aby na něj poplatníci dosáhli, musejí mít příjmy ze závislé či samostatné činnosti za rok 2020 alespoň ve výši 87 600 korun. Loni činil tento limit 80 100 korun.

OSVČ letos ušetří na zdravotním a sociálním pojištění. To jim bylo v roce 2020 od března do srpna odpuštěno kvůli probíhající koronavirové pandemii a omezením, která s ní v té době souvisela. Pojištění však nemuseli platit jen v minimální výši, na částky, které tuto hranici překročily, se úleva nevztahovala. OSVČ vykonávající hlavní činnost tak souhrnně uspořily 29 376 korun za rok.

Další změna se týká OSVČ s vysokými příjmy, konkrétně s těmi nad 1 672 080 korun. Z daňového základu nad tuto částku musejí letos naposled odvést 7% solidární daň. A vzhledem k tomu, že se limit pro tuto daň oproti loňsku zvýšil z částky 1 569 552 Kč, zaplatí při stejném rozhodném příjmu nad limit méně než loni.

Od února 2021 začala rovněž platit novela zákona, jež zvyšuje částku, kterou lze v úhrnu odečíst od základu daně, a to v rámci uplatnění nezdanitelné části základu daně ve formě daru z 15 na 30 %.

V čem je výhodný interaktivní formulář daňového přiznání?

Vzhledem k tomu, že jsou jednotlivé kroky přesně popsány přímo ve formuláři, je jeho vyplnění podstatně jednodušší a zabírá o poznání kratší dobu. Interaktivní formulář daňového přiznání nabízí rovněž možnost exportu do XML pro ty, kteří chtějí dokument odevzdávat elektronickou formou. Výslednou výši daně z příjmů za vás navíc sám spočítá, a to na základě vyplněných údajů.

Kdo musí podat daňové přiznání za rok 2020?

Daňové přiznání musí v roce 2021 podat každý, jehož příjmy v roce 2020 překročily 15 tisíc korun, tedy za předpokladu, že se nejednalo o příjmy od daně osvobozené. Vyplnit a podat daňový formulář pak musejí i zaměstnanci, kteří měli v jednom roce příjem od více zaměstnavatelů současně, anebo si ke svému zaměstnání přivydělávali jako OSVČ či na brigádní smlouvu (DPP a DPČ).

Jak a kam musím daňové přiznání odevzdat?

Daňové přiznání je do příslušného termínu třeba odevzdat na finanční úřad. Učinit tak lze více způsoby. Dokument můžete odevzdat postaru, tedy na tiskopisu, a to buď osobně na úřadě, nebo jej zaslat poštou. Daňové přiznání lze rovněž vyplnit v počítači a zaslat na úřad elektronicky. Učinit tak může poplatník osobně, anebo jeho daňový poradce.

Do kdy je třeba odevzdat daňové přiznání?

Daňové přiznání za rok 2020 je nutné podat nejpozději do 1. dubna 2021. Pokud se jej rozhodnete odevzdat v elektronické podobě, termín se vám automaticky prodlužuje až do 1. května 2021 (respektive 3. května 2021). V případě, že si daňové přiznání necháte zpracovat daňovým poradcem, musíte jej finančnímu úřadu odevzdat do 1. července 2021.