Technologická mise CzechInvestu: do Argentiny s těžebními technologiemi - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Technologická mise CzechInvestu: do Argentiny s těžebními technologiemi

, Petra Sivová,
Technologická mise CzechInvestu: do Argentiny s těžebními technologiemi
Zdroj: CzechInvest

Důlní technika, geologie, materiálový výzkum a dekontaminace. O zkušenosti z těchto oblastí se Češi loni podělili se svými kolegy z Argentiny. V doprovodu agentury CzechInvest zavítali zástupci státního podniku Diamo, České geologické služby, Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ale i soukromých firem přímo do této jihoamerické země.

„Argentina se snaží dohnat mnohaleté zpoždění v oblasti využití svých přírodních zdrojů a hledá pomoc při aplikaci nejmodernějších technologií průzkumu i těžby,“ vysvětlil cíl argentinské technologické mise Jiří Krechl, vedoucí Oddělení podpory výzkumu, vývoje a inovací agentury CzechInvest.

Salta chce těžit šetrně

Během pěti dní na přelomu října a listopadu 2018 navštívili Češi klíčové argentinské instituce, sdružení firem a největší univerzitu v Argentině Universidad de Buenos Aires. Vydali se i do provincie Jujuy na pomezí Argentiny, Chile a Bolívie, kde si prohlédli důl na lithium Exar. Argentina patří k předním světovým producentům lithia a těžba tohoto kovu se tam provádí technologicky velmi jednoduchým způsobem.

 Lithiový důl Exar se nachází v argentinské provincii Jujuy na pomezí Argentiny, Chile a Bolívie
Lithiový důl Exar se nachází v argentinské provincii Jujuy na pomezí Argentiny, Chile a Bolívie

Na závěr se delegace setkala s reprezentací vlády provincie Salta. V Argentině mají provincie velkou samostatnost a Salta patří k těm, kde se nachází řada perspektivních nebo již otevřených nalezišť minerálů. Chce je využívat intenzivněji, ale udržitelným a k životnímu prostředí šetrným způsobem.

Prezentujeme Česko jako vyspělou zemi
Technologické mise pořádá agentura CzechInvest s cílem rozšířit mezinárodní spolupráci českého výzkumu a vývoje. Jsou zaměřené na progresivní obory a prezentují Českou republiku v zahraničí jako technologicky vyspělou zemi, která je schopná spolupracovat na vývoji nových technologií s potenciálem průmyslové aplikace. Představují českou výzkumnou infrastrukturu a možnosti jejího využití pro zájemce o investování v České republice či společné výzkumné projekty.

Technologické mise jsou zpravidla úzce sektorově vymezeny a jejich program je ušit na míru účastníkům. Od tradičních obchodních misí se liší svým důrazem na hledání dlouhodobých partnerství ve výzkumu a vývoji, jež jsou výhodná pro všechny zúčastněné strany. Vedle technologických misí organizuje CzechInvest také návštěvy zahraničních výzkumníků v České republice.

Připravujeme misi inovativních firem

Mise do Argentiny byla součástí projektu ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí České republiky a spoluorganizovalo ji Velvyslanectví České republiky v Buenos Aires. Odstartovala spolupráci Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava s Universidad de Buenos Aires. Také se stala začátkem současných jednání o projektu speciálního laseru, který by pro Comisión Nacional de Energía Atómica mělo vyvinout české hi-tech laserové centrum HiLASE. A díky ní by se také měla zintenzivnit vzájemná výměna profesorů a studentů mezi oběma zeměmi.

Argentina

S Latinskou Amerikou se agentura CzechInvest snaží rozvíjet vztahy dlouhodobě. Například v roce 2017 doprovodila desítku českých firem a institucí do Chile, kde s nimi navštívila také největší povrchový důl na světě Chuquicamata, který prochází transformací na důl hlubinný, či observatoř Paranal. I v tomto případě obě strany sdílely své zkušenosti z oblasti důlního průmyslu. V druhé polovině letošního roku připravuje CzechInvest ve spolupráci s tamějším českým zastupitelským úřadem a ministerstvem průmyslu a obchodu misi českých inovativních firem a výzkumných institucí do Brazílie. Zaměří se na rozvoj obchodních příležitostí v robotice, optoelektronice a souvisejících odvětvích.

Od Mexika po Japonsko. Technologické mise uspořádané CzechInvestem v letech 2015 až 2018
USA – květen 2015. IT a pokročilé materiály Japonsko – duben 2017. Robotika, kybernetika, Průmysl 4.0
Mexiko – červen 2015. Pokročilé strojírenství a materiály, mechatronika Kanada – květen 2017. Letecký a kosmický průmysl
Velká Británie – září 2015. Biomedicína Chile – listopad 2017. Těžební průmysl
USA – listopad 2015. Robotika, kybernetika Hongkong a Čína – listopad 2017. Kybernetická bezpečnost, finanční technologie
Kolumbie – duben 2016. Smart City technologie Japonsko – květen 2018. Fotonika, optika
Korea – září 2016. Optika, fotonika, laserové systémy Korea – květen 2018. Robotika
USA – říjen 2016. Automobilový průmysl, energetika Kanada – září 2018. Umělá inteligence
Estonsko – listopad 2016. Kybernetická bezpečnost, e-government Argentina – říjen 2018. Těžební průmysl

Autorka je vedoucí Oddělení komunikace a tisková mluvčí CzechInvestu

Článek vyšel v únorovém dvojčísle magazínu Export a podnikání 1-2/19. PDF verze ke stažení