Díky SEPA platbám se vyhnete vysokým bankovním poplatkům při převodu peněz do zahraničí - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Posíláte peníze po Evropě a chcete se vyhnout vysokým poplatkům? Řešením jsou SEPA platby

, Tomáš Bohuslav,
Posíláte peníze po Evropě a chcete se vyhnout vysokým poplatkům? Řešením jsou SEPA platby
Zdroj: CC0: Pixabay

Přesahují-li vaše obchodní aktivity hranice České republiky, dříve či později začnete řešit, jak co nejefektivněji přesouvat finanční prostředky jedním nebo druhým směrem. Tato otázka představovala ještě nedávno pro finanční manažery relativně velké dilema, neboť jednotlivé banky si za platby do zahraničí účtovaly nemalé poplatky, jež mohly v jistých případech významně ovlivňovat konečnou výši finančních nákladů firmy. Se zavedením SEPA plateb byl nicméně tento problém alespoň částečně vyřešen.

Zkratka SEPA vychází z anglického Single Euro Payments Area a do češtiny se překládá jako Jednotná oblast pro platby v eurech. Cílem tohoto unijního projektu bylo vytvořit jakýsi prostor, v rámci něhož by bylo možné bezhotovostně převádět finanční prostředky v eurech stejným způsobem a současně za stejných podmínek, jako by se jednalo o platbu tuzemskou.

V současnosti tvoří SEPA prostor 36 zemí včetně České republiky. Kromě všech států patřících do Evropské Unie lze prostřednictvím této platební metody posílat finanční prostředky rovněž do Lichtenštejnska, Monaka, Norska, San Marina, Švýcarska, na Island a nově také do Andory a Vatikánu.

Pohodlně, rychle a výrazně levněji

Mezi hlavní výhody SEPA plateb patří skutečnost, že si kvůli nim klient nemusí zřizovat žádný účet v cizí měně. Postačí mu k tomu jeho běžný korunový. Na eura je částka převedena během realizace samotné platby.

O veškerých poplatcích spojených s provedením tohoto platebního příkazu je klient informován předem. V rámci SEPA si je navíc mezi sebe obě strany – jak odesílatel, tak příjemce – rovnoměrně rozdělí. Právě proto jsou tyto poplatky označovány jako SHA, což vychází z anglického Shared, tedy sdílený.

Současně bývají o poznání menší, než v případě běžné zahraniční platby. Odpadají zde totiž další potenciální poplatky účtované jinými bankami, které figurují v rámci transakce jako zprostředkovatelé, kvůli čemuž by příjemce mohl v konečném důsledku obdržet o poznání menší částku, než jaká mu byla původně odeslána.

Další nespornou výhodu ve spojení se SEPA platbou představuje její rychlost. Banky, potažmo platební instituce jsou schopny tyto převody uskutečnit v rozmezí tří pracovních dnů, někdy i dřív.

K jejímu provedení přitom klient potřebuje znát v podstatě jen dvě základní věci, a sice takzvaný IBAN a BIC.

IBAN neboli International Bank Account Number je údaj kombinující číslo účtu příjemce, zemi příjemce a kód jeho banky. Zjistit jej lze přímo v platformě internetového bankovnictví.

Oproti tomu BIC, tedy Business Identification Code, slouží k jednoznačnému určení banky v rámci mezinárodního platebního styku. Každý bankovní dům má přidělen vlastní kód, který může mít osm, či jedenáct znaků a je na internetu celkem snadno dohledatelný.

Má-li banka přidělen svůj vlastní BIC, znamená to, že je součástí celosvětového počítačem řízeného systému SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, česky Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci), který slouží k přenosu dat mezi jednotlivými institucemi a urychluje jejich vzájemnou komunikaci. I díky tomu mohou být klientovy peníze poslány na účet příjemce během takto krátké doby.

Některé firmy realizují SEPA platby v řádu minut

Co se negativ spojených se SEPA platbami týče, za zmínku stojí především jejich relativní geografická omezenost a také nutnost posílat bezhotovostní peněžní prostředky výhradně v eurech. Pokud by totiž klient potřeboval svému partnerovi zaslat platbu nikoliv v jednotné evropské měně, ale třeba v dolarech, nebo pokud by peníze směrovaly například do USA, musel by zvolit běžnou zahraniční platbu, v rámci níž by bankovní poplatky byly diametrálně odlišné.

S tím, jak se postupem času stávaly SEPA platby v rámci mezinárodního bezhotovostního styku čím dál oblíbenější, zvyšoval se přirozeně i počet finančních institucí, které tento produkt nabízejí. V současné době tak činí v podstatě již všechny tuzemské banky. Kvůli zostřující se konkurenci pak byla většina z nich nucena razantně upravit svoji obchodní strategii, což v konečném důsledku hraje nejvíce ve prospěch samotného zákazníka.

Zářným příkladem je společnost Akcenta CZ, specialista na devizové operace a zároveň největší platební instituce ve střední Evropě.

„Klienti Akcenty CZ, především malé a střední firmy, těží ze třech výhod, které jim nabízíme: První je určitě bezkonkurenční rychlost zahraničních plateb, které jsme schopni v řadě případů zrealizovat prakticky bez časové prodlevy, např. tak polský či maďarský obchodní partner české firmy obdrží peněžní prostředky v řádu několika minut, a to za výrazně výhodnějších podmínek než u konkurence,“ podotýká ředitel společnosti pro český trh Aleš Dubský.

„Druhou výhodou jsou zcela jistě směnné individuální kurzy, které jsou rovněž výrazně výhodnější, než nabízí konkurence, a představují pro firmy významnou úsporu.“

„Ta je dána i třetí výhodou, kterou jsou minimální poplatky za SEPA platby, kde jsme opět před konkurencí. A můžu prozradit, že v tomto směru chceme jít v brzké době ještě dál, takže se naši klienti mohou již teď těšit,“ dodává Dubský.

Potenciálu je k radosti českých podniků hodně

Vzhledem k tomu, že zahraniční obchod České republiky je orientován především na spolupráci s Německem a dalšími zeměmi EU, je potenciál SEPA plateb coby efektivního nástroje v bezhotovostním platebním styku pro tuzemské firmy a podnikatele opravdu veliký. Navíc lze díky jejich oblíbenosti napříč celým kontinentem očekávat, že dojde ze strany evropských autorit k dalšímu rozvoji tohoto produktu. SEPA platby by se tak díky tomu mohly v konečném důsledku stát ještě o něco levnějšími.

Ohodnoťte tento článek
Diskuze