Rozhovor: K čemu je dobré vzdělání LL.M. a MBA? - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Rozhovor: K čemu je dobré vzdělání LL.M. a MBA?

, Ústav práva a právní vědy,
Rozhovor: K čemu je dobré vzdělání LL.M. a MBA?
Zdroj: Ústav práva a právní vědy

Tituly MBA či LL.M. za jménem poutají pozornost. Absolvováním profesního vzdělání si manažeři rozšíří obzory, posílí pozici na trhu práce a dodají kariéře nový impuls. Jak ale vybrat kvalitní profesní školu? Odpovídal JUDr. Luděk Lisse, Ph.D., LL.M., MPA, ředitel Ústavu práva a právní vědy.

Má studium MBA význam i v současné době vysoké poptávky po zaměstnancích a zájmu firem o lidi v podstatě ze všech oborů?

Trh práce se v posledních letech přehřál zejména díky vysoké poptávce po zaměstnancích u méně kvalifikovaných a hůře placených pozic. Je třeba zdůraznit, že poptávka byla saturována a v současné době již tento segment narazil na strop. Situace u atraktivních pozic je výrazně jiná a ani léta obecného optimismu posledních let nesnížila nároky firem a poměrně tvrdou konkurenci uchazečů. Ve výběrových řízeních na skutečně zajímavá pracovní místa je stále obrovská konkurence a titul MBA sehrává roli konkurenční výhody. Proto také 80 % našich absolventů potvrzuje, že díky získání titulu MBA vnímají konkurenční výhodu na trhu práce oproti uchazečům pouze s akademickým vysokoškolským titulem. Díky studiu MBA získávají specialisté a manažeři praktické znalosti a know-how, které zaměstnavatelé oceňují. Navíc, žádná konjunktura netrvá věčně. Firmy jsou v náborech mnohem opatrnější. Odborně zdatní a připravení manažeři jsou žádaná komodita v dobách růstu i krize, pouze jejich úlohy a priority se mění a vyvíjejí. Odborná příprava na různé fáze ekonomického cyklu je součástí studia programů MBA.

Reference absolventů MBA

Říkáte, že v posledních letech byla vysoká poptávka hlavně u méně kvalifikovaných nebo nekvalifikovaných pracovních pozic. Není ale problém i opačný pól, tedy jistá překvalifikovanost?

Zdání nekvalifikovanosti může vzniknout v situaci, kdy si zájemce o práci skutečně vybírá pozici, která je v nesouladu s jeho dosaženou kvalifikací a dosavadní praxí. To ale není problém titulů a už vůbec ne těch profesních. Vždy platí, že se musí potkat poptávka s nabídkou a je na místě uznat, že existuje škála pozic, na které skutečně tituly nejsou potřeba. To ale neplatí o pracovních pozicích, o které se zajímají uchazeči o studium MBA, v těchto případech právě titul MBA výrazně zvyšuje šance na úspěch nejen v otevřených výběrových řízeních, ale i v přímém oslovení ze strany personalistů a headhunterů.

Jaký vliv má dosažení profesního vzdělání na výši mzdy? Jak rychle se vrátí investice do studia MBA?

Okamžité zvýšení mzdy se týká 90 % absolventů studia. Výraznější mzdové ohodnocení je jedním z motivů k tomuto studiu. Je to logické, absolventi s novou profesní průpravou mají firmám co nabídnout a ty je mohou náležitě ocenit. Více než čtyřem pětinám absolventů se investice do studia vrátí do jednoho roku. V posledním roce navíc prudce narostl počet firem, které jsou uchazečům o tento typ studia ochotny hradit jako benefit, a to buď zcela, nebo částečně.

Často lze slyšet námitku: proč bych měl studovat MBA, když mám titul z vysoké školy? Na druhou stranu, počet absolventů vysokých škol za poslední léta docela prudce narostl a kvalita i pověst těchto škol je rozdílná.

Klasický akademický titul přestává být konkurenční výhodou, něčím, čím byste se na první pohled odlišili. Zejména proto, že počet lidí s vysokoškolským vzděláním se neustále zvyšuje. Za poslední desetiletí se počet absolventů vysokých škol zdvojnásobil. MBA studium je nástrojem k získání nových znalostí a příležitostí na trhu práce. Absolvování MBA studia pomáhá získat konkurenční výhodu na trhu práce vůči lidem s pouze vysokoškolským titulem, nebo lidem, kteří mají jen středoškolské vzdělání.

 Ústav práva a právní vědy poskytuje vzdělání v programech MBA, DBA, LL.M., MSc. a dalších.

Ústav práva a právní vědy poskytuje vzdělání v programech MBA, DBA, LL.M., MSc. a dalších.

Je vzdělání MBA vhodné i pro absolventy bakalářských oborů, vyšších odborných škol nebo dokonce středoškoláky?

Pro přijetí ke studiu MBA je ukončené bakalářské vzdělání dostačující podmínkou a studovat tedy může i čerstvý absolvent, který potřebuje získat praktické znalosti. Absolventi dalších škol mohou studium MBA zahájit, pokud doloží manažerskou praxi. I mezi středoškoláky existuje řada skvělých manažerů, které studium MBA posune výrazně dál a dodá jim nové znalosti, které jim střední škola přinést nemohla. Zastávám názor, že studium MBA má přínos pro ty uchazeče, kteří již mají praxi a určité zkušenosti. V takovém případě mohou studium zaměřit na konkrétní téma a výstupy z výuky MBA rovnou aplikovat ve své práci nebo podnikání. Čerstvým absolventům lze doporučit spíše prakticky zaměřené studium BBA v manažerské nebo právní specializaci.

Jaký je rozdíl mezi profesním vzděláním a klasickou vysokou školou? A jaké specializace lze studovat, když chci titul MBA či LL.M.?

Hlavní rozdíl je v zaměření a formě studia. Studium MBA a dalších profesních programů je zaměřené na praxi. Zároveň se nejedná o denní studium, ale o distanční formu, která kombinuje živou výuku a samostatnou práci. Programů MBA je na trhu celá řada, ale jen málo škol je schopno nabídnout oborové specializace. U nás lze studovat jak obecné manažerské programy jako MBA Management, MBA Strategický management nebo MBA Leadership, tak specializace jako MBA Management ve zdravotnictví, MBA Management ve školství či MBA Real Estate. Nemohu opomenout nabídku čtyř specializací programu LL.M., kdy zejména specializace LL.M. Korporátní právo – správa a řízení společnosti si získala vysokou oblibu u podnikatelů a členů statutárních orgánů. Na Ústavu práva a právní vědy nabízíme i unikátní studium MSc., které umožňuje sestavit si studium zcela na míru.

 Pro zájemce o studium škola pořádá pravidelný Den otevřených dveří.

Pro zájemce o studium škola pořádá pravidelný Den otevřených dveří.

Jaké firmy nejvíce zohledňují profesní tituly při výběru manažerů a specialistů?

V Česku se zvyšuje počet firem, pro které je titul MBA standardem na manažerské pozice. Pro nadnárodní firmy je titul MBA důležité vodítko. Pro zahraniční firmy jsou totiž naše akademické tituly často nepřehledné a nebývají zárukou požadovaných dovedností. Uchazeči s MBA dávají těmto firmám najevo, že disponují „DNA“, které je zaměřené na praktické znalosti. Firmy se zázemím zejména v anglosaském světě si díky MBA snadněji představí, jakou odbornou a dovednostní výbavu mohou od člověka s tímto titulem očekávat. Titul LL.M. se zase stal výhodou u majitelů firem, jednatelů, ekonomů a právníků, kteří jednají se zahraniční klientelou.

Kolik v současnosti působí škol, kde lze studovat MBA?

V současnosti existuje v ČR kolem padesáti škol a institutů, na kterých kde studovat MBA. Velká část z nich má pouhé desítky absolventů nebo za nimi stojí jen jedna fyzická osoba. Pokud se bavíme o větších, prestižních školách, těch je maximálně deset. Doporučuji proto velmi pečlivě vybírat místo pro své profesní studium, aby si zájemce nakonec neodnesl jen poněkud předražený kus papíru s písmeny MBA nebo LL.M. Výhodou digitální éry je, že potřebné informace lze bez větší námahy dohledat a sedat na lep amatérům nebo začátečníkům skutečně není třeba.

 Slavnostní promoce absolventů studia se konají v pražském Rudolfinu

Slavnostní promoce absolventů studia se konají v pražském Rudolfinu.

Pokud tedy zvažuji studium MBA na jaká kritéria je nutno se zaměřit?

Srovnání škol a detailní porovnání jejich studijních programů je při zvažování MBA studia jistě potřebné a rozumné. Existují podle mě tři klíčové faktory pro výběr školy a konečné rozhodování. Za prvé jsou důležité osobní reference absolventů. Pokud jich má daná škola minimum nebo jsou zastaralé, signalizuje to možné potíže. Za druhé je třeba věnovat pozornost odborným garantům programů a lektorského týmu. U nás dbáme na to, aby lektoři měli zkušenosti s akademickým působením i průřezovou praxi v prostředí firem různých velikostí a oborů. Za třetí je důležitá transparentnost všech poskytovaných informací. Každá seriózní MBA škola by měla mít na webu k dispozici podrobné informace o systému výuky, průběhu a ukončení studia, podmínkách přijetí a platbě školného. Vždy je důležité se ujistit, že se nejedná virtuální školu, ale o reálnou instituci s vlastním zázemím pro výuku a studijním oddělením. O tom se lze přesvědčit například osobní návštěvou Dne otevřených dveří.

Další informace najdete na www.ustavprava.cz.