MBA studium jako benefit pro zaměstnance přinese výhody oběma stranám. Vychovejte si kvalifikovaného a loajálního manažera - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

MBA studium jako benefit pro zaměstnance přinese výhody oběma stranám. Vychovejte si kvalifikovaného a loajálního manažera

, CEMI,
MBA studium jako benefit pro zaměstnance přinese výhody oběma stranám. Vychovejte si kvalifikovaného a loajálního manažera
Zdroj: Archiv

Motivovaní a loajální zaměstnanci, navíc s novými zkušenostmi a znalostmi. To získáte, pokud zvážíte MBA studium jako benefit pro své klíčové pracovníky.

Nejjednodušší odpovědí na otázku, kde získat věrné, kvalifikované a spolehlivě zaměstnance, zvlášť pokud se bavíme o pozicích ve středním a vyšším managementu, je z vlastní líhně. Vychovat si svého člověka má jasné výhody. Od základu pozná, jak celá organizace funguje, bude obeznámen s psanými i nepsanými pravidly a bude znát silné a slabé stránky všech současných zaměstnanců. K výchově takového zaměstnance nezbytně patří dopřát mu dobré vzdělání. Pokud toužíte po manažerovi s globálním myšlením, širokým rozhledem a možná netradičními znalostmi, jednou z cest je financovat mu MBA studium.

Tím, že si budete své zaměstnance hýčkat a vychovávat, zároveň snížíte celkovou fluktuaci ve vaší firmě. Pokud zachováte dostatečné obohacování novou krví, může nízké procento příchodů a odchodů přispět k lepší efektivitě vaší práce. Zejména na manažerských pozicích je vysoká fluktuace nežádoucím problémem. Zaučovat stále nové tváře a zvykat si na různé styly vedení není pro dlouhodobý rozvoj firmy nikdy pozitivní zprávou.

Jak funguje MBA titul?

Titul MBA (Master of Business Administration) je neakademický titul, který doplňuje vysokoškolské vzdělání. Je určený především pro pracovníky na řídících pozicích, kteří se po dosažení vysokoškolského titulu chtějí i nadále vzdělávat. V podnikání i státní správě jde o velmi ceněný titul, který může zaměstnancům výrazně pomoci při kariérním růstu. Absolventy MBA studia zpravidla čeká postup jak v hierarchii firmy, tak nárůst na výplatní pásce.

Prvně se tento typ vzdělání objevil na začátku 20. století na Harvardské univerzitě. Na Starý kontinent pronikl v 50. letech a do České republiky, tehdy ještě v rámci Československa, v roce 1991. Průkopníkem se stala Vysoká škola ekonomická v Praze. Dnes v České republice nalezneme desítky institucí, a to nejen z řad univerzit, které MBA studium nabízí.

MBA studium obvykle navazuje na vysokoškolské vzdělání. Základem pro přijetí ke studiu je absolvování minimálně bakalářského stupně vzdělávání. V případech, kdy například uchazeč prokáže dostatečnou manažerskou praxi, se ke studiu připouští i středoškolští absolventi.

MBA titul se cení. Doma i ve světě

Studium MBA obohatí zaměstnance po stránce znalostí, zkušeností a kontaktů. Absolventi velmi často dokážou firmě pomoci v růstu. Proto jsou u zaměstnavatele tak cenění. Nebojte se tak z pozice zaměstnavatele udělat vstřícný krok a nabídnout svým nejlepším zaměstnancům se slibným potenciálem MBA studium jako benefit.

Darujte MBA studium svým zaměstnancům jako benefit

Služební auto, notebook, telefon, možnost práce z domova či volnou pracovní dobu jistě vaši zaměstnanci ocení, zaplatit jim ale další vzdělávání, to už je něco. Na tom, jestli takový benefit vaši pracovníci využijí, a co více, jestli jej sami vyžadují, se pozná, jak loajální vůči vaší firmě jsou a jak moc touží po osobním růstu. Tímto krokem jim ukážete, jak si je hýčkáte, a dáte jim na vědomí, že s nimi počítáte i do budoucna. A to nejen jako s řadovými zaměstnanci, ale jako s klíčovými hráči. Věřte, že po takové ukázce náklonnosti se vám odvděčí loajalitou a spolehlivou a dobrou prací.

MBA jako benefit zaměstnancům se dlouhodobě vyplatí

Ať už celkové, nebo částečně hrazení MBA studia se zaměstnavatelům vyplácí. Kromě již zmíněných výhod může firma získat i cenné strategické dokumenty. Může totiž ovlivnit, čemu se zaměstnanec-student v rámci seminárních prací či diplomové práce bude věnovat. Tyto dokumenty, na kterých se minimálně svým dohledem podílí i špičkoví odborníci z řad lektorů, poté využijete při běžném chodu firmy. Takto se váš studující pracovník může podílet na vytvoření například strategického plánu prodeje a dalších podobně důležitých dokumentech.

Výdaje na studium MBA představují daňově uznatelnou položku, jako zaměstnavatel je tak můžete uplatnit v základu daně jako výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců (dle ustanovení §24 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že studium souvisí s podnikáním zaměstnavatele, je tento příjem pro zaměstnance osvobozen dle zákona o daních z příjmů. To je další důkaz, že se investice do vzdělávání vašich zaměstnanců vyplatí. V budoucnu se vám několikrát vrátí.

Student MBA je ideálním kandidátem pro vaše manažerské pozice

Stačí jen společně se zaměstnancem vybrat adekvátní studijní obor, kterých existuje hned několik. Studovat lze bezpečnostní a krizový management, ekonomiku a finanční management, management obchodu, veřejné správy, management ve zdravotnictví, marketing management a mezinárodní byznys či realitní management. V rámci flexibilního programu máte dokonce možnost nastavit si individuální program studia, který může zahrnovat vybrané problematiky z několika různých oborů.

Na hrazení MBA studia se lze dívat ještě z jednoho pohledu. Motivujete tím své zaměstnance. K tomu, aby více věděli, starali se o svůj osobní rozvoj a hráli důležitou roli v hierarchii a vývoji vaší organizace. Nečekejte, až vám ty zaměstnance, které si chcete vychovat pro vysoké manažerské pozice, přetáhne konkurence, a nabídněte jim dostatek důvodů k tomu, aby profesně rostli u vás.

Období ke konci roku, které je plné vánoční nálady a rozdávání dárků, se jeví jako ideální k tomu využít MBA studium jako vánoční dárek pro klíčové pracovníky vaší společnosti. A to s daňovým odpočtem ještě v tomto roce.

Co přinese MBA studium zaměstnancům?

V žádném případě není dobré se spoléhat na to, že po absolvování MBA studia se z kohokoliv stane o několik úrovní lepší manažer. Takhle to nefunguje. O případném úspěchu rozhodují více znalosti, zkušenosti a vlastnosti jako cílevědomost, odhodlání či schopnost dotáhnout věci do konce. MBA studium pro zaměstnance ale představuje žebřík, který jim cestu k úspěchu může výrazně usnadnit. Jedná se o příležitost, kterou by bylo škoda nevyužít.

V první řadě zaměstnanec získá nové teoretické poznatky ve svém oboru. Bez důležité teorie není možné úspěšně řídit žádný byznys. Oproti standardnímu vysokoškolskému studiu zde dochází k prohloubení a hlubší profilaci nabytých znalostí. Zlepší také své komunikační a prezentační dovednosti a naváže nové kontakty, které ve svém budoucím profesním životě může pozitivně využít.

Velký důraz se při studiu MBA klade na praxi. Získané znalosti a dovednosti se okamžitě propojují s realitou, řeší se problémy skutečných firem a jako příklady slouží reálné případové studie.

Další velký benefit představují lektoři. Jedná se o kapacity svých oborů s nejvyšší možnou odborností a špičkové manažery, kteří si sami prošli vším, o čem vyprávějí.

MBA je titul, který znamená velkou pravděpodobnost postupu na vyšší pracovní pozici nebo lepší finanční ohodnocení.

Hrazené MBA studium je win win situace

Závěrem shrnuto, MBA studium jako benefit představuje výhodný obchod pro obě strany. Zaměstnanec bez nutnosti vynaložení dodatečných nákladů získá kvalitní vzdělání a velkou perspektivu ve své práci směrem k povýšení a získání dobré manažerské pozice.

Zaměstnavatel si udrží motivované a loajální zaměstnance s dostatečnou kvalifikací a všeobecným profesním nadhledem v různých manažerských oborech. Ti jsou poté základem úspěšného růstu firmy.

Ohodnoťte tento článek
Diskuze