Luděk Lisse: Titul MBA firmy oceňují, bez praktických znalostí na vrchol nevystoupáte - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Luděk Lisse: Titul MBA firmy oceňují, bez praktických znalostí na vrchol nevystoupáte

, ÚPPV,
Luděk Lisse: Titul MBA firmy oceňují, bez praktických znalostí na vrchol nevystoupáte
Zdroj: ÚPPV

Ústav práva a právní vědy (ÚPPV) již 15 let provází na cestě k úspěchu všechny, kteří vědí, co chtějí od života a vlastní kariéry. Renomovaná instituce pomáhá v rozhodování i kariérním růstu a snaží se držet potřebnou úroveň kvality poskytovaného vzdělávání. O změnách na trhu, očekáváních zájemců o studium i plánech do budoucna se rozhovořil zakladatel a ředitel JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA.

Váš ústav poskytuje služby v oblasti vzdělávání již téměř 15 let. Jak se za tu dobu změnily požadavky zájemců o vzdělání a jeho kvalitu?

Doba se změnila, ale nemění se základní přístup zaměstnavatelů k uchazečům o prestižní pozice. Lidé, kteří mají ambice, musí umět nabídnout něco navíc. Musí ukázat, že nabízí přidanou hodnotu a know-how, které je odlišuje od ostatních. Na tom nic nezměnila ani relativně vysoká nabídka pracovních pozic v posledních letech. Na prestižní pozice je konkurence stále vysoká a uspět ve výběrových řízeních vyžaduje odvahu i potřebné znalosti. Náš ústav připravuje vzdělávací programy pro manažery a specialisty z různých odvětví a nabízí celou škálu studijních programů od základního BBA, přes MBA a LL.M. až po DBA, které je určeno pro nejnáročnější zájemce. Troufám si tvrdit, že jsme založili a držíme kvalitu těchto vzdělávacích programů na českém trhu. Držíme určitou úroveň, o které velmi dobře vědí naši studenti a absolventi. Díky tomu noví zájemci o studium zároveň velmi dobře vnímají rozdíly mezi poskytovateli studia a dokáží odlišit kvalitu od pouhé koupě titulu bez faktické hodnoty.

Ústav práva a právní vědy nabízí prestižní studium programů MBA, DBA, BBA, MPA, MSc., LL.M., LL.D. a LL.B.

Ústav práva a právní vědy nabízí prestižní studium programů MBA, DBA, BBA, MPA, MSc., LL.M., LL.D. a LL.B.

Co tím máte na mysli?

Představu, že si zájemce koupí titul MBA, který má na trhu a v očích zaměstnavatelů nějakou váhu, řekněme za 40 tisíc korun, považuji za, mírně řečeno, mylnou. Takový titul je pak bezcenný, nejenže dotyčnému nepřinesl žádnou hodnotu v podobě získaných znalostí, ale ani hodnota daného titulu MBA, která je odvozovaná od prestiže instituce, která jej vydává, nebude v takovém případě vysoká. Tudíž zájemce o studium by měl pečlivě zvažovat, aby si vybral prověřenou školu, která má na trhu i ve vnímání firem určité renomé. Na Ústavu práva a právní vědy se potkáváme zpravidla se zájemci, kteří si uvědomují, že pouhá koupě levného titulu je k ničemu.

Povězte něco víc o vzdělávacích programech, které nabízíte. Čeho si absolventi studijních programů nejvíce cení?

Za poměrně dlouhou dobu existence ÚPPV samozřejmě prošla vývojem i nabídka jednotlivých specializací. K nabídce programů MBA, BBA, LL.M., MPA a DBA jsme postupně přidali další specializace LL.B., MSc. a LL.D. Za léta fungování jsme připravili na úspěch téměř dva tisíce absolventů z různých odvětví. Studenti vždy oceňovali hlavně kvalitu výuky, která je podpořena spoluprací se špičkovými lektory v rámci tematických setkání. Naši lektoři kromě výuky současně působí v soukromé sféře jako manažeři větších firem, mnoho z nich má i mezinárodní zkušenosti. To je jeden z důvodů, proč zájemci preferují studium právě na Ústavu práva a právní vědy.

 Ústav práva pořádá pravidelný a oblíbený Den otevřených dveří

Ústav práva pořádá pravidelný a oblíbený Den otevřených dveří

Co dále rozhoduje u zájemců o výběru poskytovatele MBA vzdělání?

U většiny zájemců určitě rozhoduje zmiňovaná kvalita studia. O té, kromě referencí absolventů a doporučení, vypovídají i akreditace. Na trhu se šíří jeden mýtus. A sice, že žádné akreditace MBA studia neexistují a nejsou potřeba. Není to pravda. Mýtus vyplývá z toho, že určitá skupina poskytovatelů MBA titulů na prestižní akreditace takříkajíc nedosáhne a není schopna naplnit jejich nároky. Zajímat se o to, jaké akreditace daná škola má, bych naopak všem zájemcům doporučoval. Náš ústav za dobu své existence získal několik prestižních akreditací, zejména u International Association for Distance Learning (IADL), která je jednou z nejvýznamnějších nadnárodních asociací v oblasti distančního vzdělávání a jeho kvality a dále také u International Education Society, London (IES) i dalších organizací. Studenti od nás kromě diplomu získávají mezinárodní certifikát IES (tzv. „certifikát bez hranic“ v několika jazykových mutacích), který jim umožňuje se prosadit na domácím i zahraničním trhu práce a přesvědčivě referovat o svých schopnostech.

Jaké jsou nejnovější trendy v oblasti MBA vzdělávání?

Zaprvé, rostou požadavky na maximální časovou flexibilitu studia. Uchazeči chtějí studovat rychle a zajímají se o to, za jak dlouhou dobu a v jaké formě mohou splnit svoje studijní povinnosti. V ústavu práva a právní vědy lze všechny studijní povinnosti splnit a získat tak titul MBA za 1 rok. Zadruhé, roste zájem o online studium. Část uchazečů chce maximálně uspořit čas a studovat dle svých možností kdykoliv a odkudkoliv. Za třetí, je to rozrůstající se oborová specializace. Doby, kdy se zájem soustředil pouze na obecný management nebo finance, jsou pryč. Vysoký nárůst zájmu lze v posledních letech pozorovat například v segmentech zdravotnictví nebo realit – právě pro tyto zájemce jsme připravili specializované programy Management ve zdravotnictví a Real Estate. Oblíbené jsou i specializace MBA Management obchodu nebo Public Relations a Marketing. Stálý zájem si udržuje Leadership nebo Personální management. Vždy je ale třeba mít na paměti, že MBA není náhrada vysokoškolského vzdělání. Tomu odpovídá délka, forma i náplň studia, která akcentuje prakticky využitelné poznatky a know-how.

 Slavnostní promoce absolventů ÚPPV

Slavnostní promoce absolventů ÚPPV

K čemu tedy absolventům bude MBA, jak ho využijí?

MBA je především o předávání zkušeností a špičkového know-how z manažerské praxe. V rámci studia lektoři poskytují studentům jinak běžně nedostupné informace a poznatky. Důležitý je i mentoring při zpracování závěrečné práce, což může být case study, kterou absolvent obratem využije u svého zaměstnavatele. MBA tedy může výrazně pomoci při řešení konkrétního projektu či zadání z pracovní praxe, případně i pro rozjezd nebo restart vlastního podnikání. MBA se rovněž stává součástí kariérních plánů zejména větších společností. Kvalitní studium MBA firmy určitě oceňují, umí s ním pracovat a jeho přínosy vyhodnotit. Zájemci o studium si zase uvědomují, že bez dostatečných praktických znalostí a aktuálního know-how se na pověstný vrchol nedostanou.

Jak je proměňuje struktura zájemců o studium?

Už se zdaleka nejedná jen o manažery a specialisty středního věku jako v minulosti. Přibývá zájemců o oborové specializace jako zdravotnictví, reality, ale třeba i školství. Pak jsou zde uchazeči, kteří by rádi akcelerovali kariéru nebo podnikání. Velkou skupinu tvoří i absolventi vysokých škol, kteří po několika měsících praxe zjišťují, že pro posun na vyšší pozice jim chybí know-how a praktické znalosti.

 Výuku jednotlivých programů zajišťují kvalitní lektoři.

Výuku jednotlivých programů zajišťují kvalitní lektoři.

Jaké plánujete novinky pro zájemce o studium MBA a dalších programů? Jak se lze přihlásit ke studiu?

Zájemci o studium jsou stále náročnější. Požadavky se mění hlavně v tom, že lidé si stále více cení vlastního času. Snažíme se jim maximálně vycházet vstříc. To znamená, že budeme dále nabízet taková řešení, která studentům uspoří co nejvíce více času a nabídnou efektivní studijní podporu. Aktuálně připravujeme nový cyklus studia a v rámci této příležitosti jsme připravili i speciální nabídku pro všechny nové zájemce, kteří mohou zajímavě ušetřit na ceně studia. K přihlášení mohou uchazeči jednoduše využít online přihlášky ke studiu na našich webových stránkách. Zde si také mohou zjistit podrobné informace o jednotlivých studijních programech a průběhu studia. Máme rovněž bezplatnou zelenou linku 800 208 008, na které zájemcům pomáháme s výběrem studijního programu a zodpovídáme všechny dotazy týkající se studia.

Další informace najdete na www.ustavprava.cz.