Jan Hrabec: Většina zájemců o titul LL.M. studuje na Ústavu práva a právní vědy - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Jan Hrabec: Většina zájemců o titul LL.M. studuje na Ústavu práva a právní vědy

, Ústav práva a právní vědy,
Jan Hrabec: Většina zájemců o titul LL.M. studuje na Ústavu práva a právní vědy
Zdroj: Ústav práva a právní vědy

Druhým nejžádanějším profesním programem, hned po MBA, je v ČR studium s právním zaměřením, zakončené titulem LL.M. Uznávaný studijní program, který je určen nejen zástupcům právnické obce, začal jako jeden z prvních v České republice poskytovat pražský Ústav práva a právní vědy, říká v rozhovoru člen dozorčí rady Ústavu práva a právní vědy, lektor a advokát Mgr. Jan Hrabec.

„V průběhu posledních 15 let jsme se v oblasti studia LL.M. a jeho specializací vypracovali na lídra trhu. Většina zájemců o titul LL.M. začíná studovat právě u nás,“ říká Mgr. Jan Hrabec. Mezi studenty přitom nepatří pouze právníci, ale spousta dalších profesí, pro které právo představuje součást každodenní pracovní náplně.

Jak se z advokáta stane též lektor a člen dozorčí rady jednoho z nejprestižnějších institutů, který v ČR nabízí LL.M. vzdělání?

Pro mě to byl vlastně logický krok v rámci profesní cesty. Po studiích jsem zakotvil v advokátní kanceláři, úspěšně absolvoval koncipientskou praxi a složil advokátní zkoušku. Profesně a odborně se profiluji se v oblasti korporátního práva, závazkových vztahů a rozhodčího řízení. Proto, když se naskytla příležitost podílet na předávání znalostí a především praktických zkušeností, neváhal jsem a zapojil se do lektorské činnosti na Ústavu práva a právní vědy. Vždy mě zajímala oblast aplikovaného práva, takže musím říct, že mě tento typ vzdělávací činnosti naplňuje. Jsem rád, že mohu část svého know-how předávat současným i budoucím studentům a pomáhat tím k vylepšování jejich profesní kompetence.

V čem studium LL.M. tedy pomáhá? Co dává dřívějším absolventům vysoké školy navíc?

Pomáhá úspěšné aplikaci právních poznatků a přenosu unikátních zkušeností. Řada klientů dnes také vyžaduje mnohem více, než jenom právní poradenství. Ti nejúspěšnější z naší branže propojují znalosti z oblasti práva, financí, managementu a obchodu. Studium je pro právníky důležité, dnes určitě nestačí jen vystudovat fakultu a zapouzdřit se. Právo se rychle mění a hlavně se stále intenzivněji propojuje s dalšími oblastmi. Rostou odborné i časové nároky na úspěšné řešení složitějších právních témat a kauz a jejich správnou interpretaci v zájmu klientů. Velkou část studentů LL.M. ale tvoří zástupci i jiných profesí, než jsou právníci. Jsou to lidé, kteří přicházejí s právem do styku v každodenní profesní realitě a určitá oblast práva je součástí jejich práce. Mezi studenty LL.M. jsou auditoři a finanční specialisté, znalci, technické profese, manažeři stavebních firem, makléři, vedoucí zaměstnanci ze zdravotnictví a státní správy, mediátoři a rozhodci, ale třeba i marketingoví specialisté zaměření na známkoprávní ochranu, autorské právo apod. Studium LL.M. je uznávanou formou posunu v profesní způsobilosti a vyjádřením vysoké kompetence v dané oblasti práva.

Jaké postavení má Ústav práva a právní vědy v oblasti poskytování profesních programů?

Ústav práva a právní vědy letos slaví 15 let svého úspěšného působení. Vybudovali jsme si respekt, určitě patříme mezi největší instituty, jež poskytují profesní programy. Kromě počtu absolventů je zajímavý právě rozsah specializací, které nabízíme. Založili jsme určitou tradici, na které jsme schopni stavět i do budoucna. Značka se etablovala a má v oblasti profesního vzdělávání dobrý zvuk.

V čem spočívá ona výjimečnost u nabídky studia LL.M.?

Většina škol nabízí studium LL.M. spíše jako doplněk k jiným programům, na který naláká minimum studentů. Převážně také nabízí pouze jediný základní program, bez možnosti specializace. Ústav práva a právní vědy se v obou hlediscích liší. Ve skladbě našich studentů představuje program LL.M. jeden z nejžádanějších. Studuje ho polovina všech uchazečů o studium a nabízíme v jeho rámci hned čtyři specializace.

 Ústav práva a právní vědy nabízí 4 specializace prestižního programu LL.M.

O jaké specializace se přesně jedná?

Tři jsou zaměřeny na oblast soukromého práva. Jedná se o specializace LL.M. Korporátní právo, LL.M. Rozhodce a mediátor a LL.M. Mezinárodní obchod a právo. Na veřejné právo se pak zaměřuje LL.M. Public Law. Vedle toho nabízíme nejprestižnější program Executive LL.D. Corporate Law and Business, který má svoji velkou budoucnost teprve před sebou, protože generace právních specialistů, pro které se nejvíce hodí, teprve profesně vyzrává. Na opačném stupni poskytujeme i program LL.B. Právní specializace pro začínající právní odborníky.

Na co by uchazeči o studium LL.M. měli brát ohled?

Především na výukové metody, velikosti studijních skupin, interakce mezi studenty a lektory, charakter vztahů mezi nimi a zpětnou vazbu. V tom spočívá velká výhoda naší školy – její velikost a nastavení programů dává prostor pro kvalitní výuku a zpětnou vazbu.

Jak to v praxi vypadá třeba z hlediska přístupu lektorů?

Odlišnost od klasických vysokých škol je v přístupu a způsobu výuky. Cílem je, aby si z výuky studenti opravdu něco odnesli a aby jejich znalosti byly prakticky použitelné. Takže u nás učí lidé z praxe – úspěšní akademici a zároveň manažeři. U lektorů trváme na tom, aby měli praxi z firem a organizací různých typů a velikostí. Jen tak porozumí potřebám a našich studentům a jsou schopni jim přenášet skutečně cenné zkušenosti a zpětnou vazbu.

Popište tedy stručně fungování studijního programu LL.M. na Ústavu práva a právní vědy.

Vypadá jinak než na klasických vysokých školách. Studenti se u nás potkávají se zkušenými lektory, kteří jsou i u obhajoby závěrečné práce a zkoušky. Studium je tříblokové a trvá standardně 12 až 14 měsíců. V jeho průběhu student absolvuje celkem 11 modulů. V rámci každého bloku se konají tematická setkání s lektory, kteří se zaměřují na praktické řešení různých situací, kauz a problémů. Máme samozřejmě i vlastní studijní oddělení, kde se snažíme být maximálně vstřícní a komunikujeme se studenty ohledně jejich studijních výstupů a požadavků. Určující je pro nás důraz na kvalitu studia.

Tradici a prestiž budujeme od roku 2004

Zmínil jste důraz na kvalitu studia. Vyskytují se ale názory, že soukromé školy zaměřené na profesní programy jsou pro ty, kteří si chtějí nebo potřebují koupit titul. Jak dalece to sráží pověst profesních programů?

Bohužel, nekvalitní a problémové školy srážejí kvalitu profesního vzdělávání a přiživují na trhu různé mýty a klišé. Například, že tituly LL.M. nebo MBA si lze lehce koupit. To vůbec není pravda u poskytovatelů, kteří k danému typu vzdělávání přistupují profesionálně a díky tomu si vybudovali respekt a dobré reference mezi absolventy. Někteří menší poskytovatelé nabízí studium, které lze vnímat spíš jako kurz. Například nestandardně zkracují délku a snižují náročnost studia. Každý má samozřejmě právo se svobodně rozhodnout. Pokud přistoupí na nabídku jednosemestrálního studia za čtyřicet tisíc, pak tomu bude odpovídat úroveň studia a titulu. Ústav práva a právní vědy si hned od svého založení v roce 2004 svou prestiž zakládá na kvalitě, spolehlivosti a prokazatelných referencích. Rezignaci na kvalitu výuky a našeho lektorského týmu si nemůžeme a nechceme dovolit. Dobrá pověst a reference našich absolventů jsou naší vizitkou.

Co by podle Vás pomohlo pověst profesních programů dále vylepšit?

Určitě se dále zúží trh, protože některé subjekty nejsou dost silné na to, aby mohly vytvářet zázemí pro další rozvoj vzdělávacích programů. Věřím v posun k ještě vyšší kvalitě, protože zájemci o studium jsou stále náročnější a moc dobře si uvědomují rozdíly v kvalitě vzdělávacích programů mezi jednotlivými školami, což samozřejmě ovlivňuje hodnotu získaného titulu v očích zaměstnavatelů. Aktuálně v České republice působí desítky poskytovatelů LL.M., MBA a dalších programů, ale maximálně deset jich lze brát vážně co do kvality studia a hodnoty diplomu. Malé školy končí nebo se momentálně koncentrují, několik subjektů přešlo v poslední době pod křídla větších škol a tento trend bude podle mě pokračovat.

Co je rozhodující pro posouzení kvality LL.M. vzdělávání a výběru školy?

Existují různé pohledy na hodnocení kvality studia LLM a jeho poskytovatelů. V mezinárodním kontextu se obvykle měří kvalita pomocí žebříčků založených na celkové studijní a vědecké činnosti školy a lektorů. Měřit tímto způsobem kvalitu výuky v ČR je ale v podstatě nemožné, protože studium LL.M. zde nespadá do režimu vysokoškolského zákona a nemá denní formu. Podle mého je třeba kvalitu studia hodnotit především uplatněním a referencemi absolventů – jak se jim daří, jaké mají pozice, příjmy, jakého kariérního růstu dosáhli po dokončení studia LL.M. Tyto informace nás samozřejmě zajímají a jsou součásti evaluace našich vzdělávacích programů, abychom jejich obsah a specializace co nejvíce přizpůsobili požadavkům trhu a potřebám našich studentů.

 Studium LL.M. patří mezi nejžádanější programy na Ústavu práva a právní vědy

Jakou roli hraje historie školy a její absolventi?

Samozřejmě to hraje významnou roli. Prokazatelná historie a úspěšní absolventi tvoří obraz a povědomí o škole a kvalitě jejích studijních programů. Když procházíte soukromou školou v USA, je v každé budově tabule se jmény úspěšných absolventů. To je podle mě správný způsob. My pravidelně uveřejňujeme reference a videa na našich webových stránkách a sociálních sítích – samozřejmě pouze těch studentů, kteří s tím souhlasí a přejí si to. Je to příklad budování obrazu školy a pocitu sounáležitosti, který mají absolventi i po skončení studia. Vnímám to jako důležitý prvek, který vytváří vzájemnou vazbu a podtrhuje dojem ze studia na Ústavu práva a právní vědy.

Studenti i firmy vnímají rozdíly v kvalitě

Kvůli čemu Vás uchazeči o studium LL.M. preferují? Je to proto, že se mezi nimi postupně rozšířilo, že Vaše studium je kvalitní a uznávané?

Tak to do značné míry je. Ale samozřejmě i my máme konkurenci, kterou bereme vážně. Nedůležitější hledisko je, že studenti u nás investují do své budoucí kariéry. A moc dobře vědí, že kvalita není nikdy nejlevnější a bez úsilí. V branži, kde přicházíte do každodenního kontaktu s právem, je velmi podstatné, odkud máte diplom – ať už se budeme bavit o klasickém vysokoškolském diplomu, nebo o tom profesním. Diplom z prestižní školy otevírá dveře ke špičkovým zaměstnavatelům i klientům.

Zaměstnavatelé tedy zkoumají, odkud má uchazeč o práci titul?

Ano, určitě zkoumají. Přes aktuální situaci na trhu práce firmy rozhodně neslevují z vysokých požadavků u těch nejprestižnějších pozic. A kvalitu škol i titulů firmy sledují a vyhodnocují. Profesní titul není všechno, ale o znalostech a osobní motivaci samozřejmě něco vypovídá, podtrhuje kvality uchazečů o vyšší pozice.

Jak se studenti přihlašují ke studiu právních specializací LL.M., LL.D. a LL.B.?

Drtivá většina přihlášení ke studiu se odehrává online. Podrobné informace o studijních programech získají zájemci na našem webu nebo prostřednictvím bezplatné infolinky 800 208 008. Pořádáme i pravidelný Den otevřených dveří, který má veliký úspěch, protože značná část zájemců, než nastoupí ke studiu, chce poznat vedení i zázemí školy. Blíží se čas zahájení nového cyklu studia, na kterém přivítáme další studenty. V rámci naší bonusové akce aktuálně poskytujeme velmi zajímavou cenu studia i další slevu v případě, že uchazeč bude mít zájem o online studium vybrané specializace.

Další informace najdete na www.ustavprava.cz.

Jan Hrabec: Většina zájemců o titul LL.M. studuje na Ústavu práva a právní vědy
3.5 (70%) 6 hlasování
Diskuze