Volný trh není všelék, tvrdí papež František. Volá po globálním bratrství - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Volný trh není všelék, tvrdí papež František. Volá po globálním bratrství

,
Volný trh není všelék, tvrdí papež František. Volá po globálním bratrství
Zdroj: VATICAN MEDIA/CPP / Polaris/Profimedia

Papež František o víkendu vydal svoji další, v pořadí už třetí, encykliku. Mimo další témata se hlava katolické církve zaměřuje na reakci národních států na stále probíhající koronavirovou krizi. V tomto kontextu papež připomíná, že kapitalismus a s ním spojený volný trh není vždy tím pravým řešením na veškeré světové problémy. Ve svém díle zpochybnil i naprostou nedotknutelnost soukromého vlastnictví.

Nejvyšší církevní představitel se ve svých encyklikách věnoval už velkému množství současných světových problémů, zmiňoval jaderné zbraně, chudobu nebo životní prostředí. K některým tématům, jako je přerozdělování světového bohatství, se i nadále navrací a představuje svůj náhled na věc. Novou encykliku nazval jako „Fratella Tutti“ (Všichni bratři), název odkazuje na svatého Františka ze 13. století.

Zřejmě nejvíce veřejnost zaujalo odsouzení tržního kapitalismu jako jediné řešení sociální problémů. „Křehkost světových systémů tváří tvář pandemii potvrdila, že ne vše vyřeší tržní svoboda,“ napsal papež František. „Je nutné disponovat proaktivní hospodářskou politikou směřující k ekonomice, která upřednostňuje výrobní rozmanitost a obchodní kreativitu, což jednoduše vede k vytváření pracovních míst, nikoliv k jejich zániku,“ pokračuje papež.

Nejvýše postavený církevní hodnostář v katolické církvi také upozorňuje, že by si světová společnost měla vzít z pandemie ponaučení a neopakovat chyby, které jsme činili v době před koronavirem. „Až tato zdravotní krize přejde, naše nejhorší reakce by byla ještě více zabřednout do hořečnatého konzumerismu a dalších nových forem egoistické sebezáchovy,“ odsoudil papež František současný styl života.

„Křesťanská tradice nikdy neuznala právo na soukromé vlastnictví jako absolutní a neporušitelné, vždy zdůrazňovala sociální smysl všech forem soukromého vlastniství,“ připomněl papež František. Hlava katolické církve tak i křesťanském prostředí otevřela debatu o tom, jak se bude v budoucnosti redistribuovat světové bohatství.

S reakcemi jednotlivých států na riziko pandemie papež František není spokojený, podle něj národy měly potíže mezi sebou efektivně spolupracovat. Proto hlava katolické církve vidí koronavirovou pandemii jako určité memento pro světovou společnost. „Kdokoliv si myslí, že jedinou lekcí (z pandemie, pozn. red.), kterou bychom si měli odnést, je to, že bychom měli pouze zlepšit, co děláme, nebo jen pozměnit existující systém, tak odmítá realitu,“ vyzývá křesťanský duchovní ke hlubokým strukturálním změnám světa.

Papež František tak volá po „globálním bratrství založeném na praktikování sociálního přátelství lidí a národů volajících po lepší politice, která skutečně slouží pro společné dobro“. Hlava katolické církve tak lehce nastínila, jakým směrem by se ona systémová změna měla ubírat.

Argentinský duchovní se opakovaně zaobírá i vedením válečných konfliktů. Ve své nejnovější encyklice dokonce odmítnul po dlouhá staletí uplatňovaný názor katolické církve, že válka je legitimní způsob obrany, podle něj se tento postoj v minulosti interpretoval příliš širokým rozsahem. „V dnešní době je velmi složité aplikovat racionální kritéria vymyšlená v předchozích stoletích a mluvit tak o spravedlivé válce,“ napsal. Podle amerického časopise Time je právě tato část tou nejvíce kontroverzní.

Volný trh není všelék, tvrdí papež František. Volá po globálním bratrství
2.7 (54.55%) 11 hlasování
Zdroj: cnn.com, time.com, dw.com
Diskuze