Ťokův skrytý boj za bilboardy - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Ťokův skrytý boj za bilboardy

, Václav Herz,
Ťokův skrytý boj za bilboardy
Zdroj: čtk

V Poslanecké sněmovně se rozhořel boj o billboardy, který může v krajním případě skončit pro Českou republiku miliardovou arbitráží s mediální americkou firmou A.C.E. Media Ventures. Hlavními aktéry v této záležitosti jsou poslanec Petr Bendl (ODS) a ministr dopravy Dan Ťok.

Vše se točí kolem nenápadného pozměňovacího návrhu zákona o pozemních komunikacích poslance Bendla, který by se dle jednacího řádu Sněmovny měl projednávat ještě dnes. V něm chce zmíněný poslanec sjednotit pravidla povolování staveb na území obce.

Doposud platná právní úprava totiž úplně nesmyslně rozděluje území obcí na dva povolovací režimy jenom podle toho, kdo vlastní ostatní budovy v těsném okolí. To v praxi vede k tomu, že obce jsou na svých územích významně brzděny při povolování staveb. Bendl chce ve svém návrhu sjednotit povolovací procesy na celém území obce pod jeden režim obdobně, jako je tomu například u změny rychlosti na 50 kilometrů v hodině. Snížená rychlost také začíná a končí u cedulí značících začátek a konec obce a stejně tak by to bylo u pravidel pro povolování staveb na území obce.

K tomuto zcela logickému návrhu má však negativní stanovisko ministerstvo dopravy. Ministr Ťok návrh zpochybňuje mimo jiné tvrzením, že když při dopravní nehodě někdo srazí označení začátku obce, tak prý nebude jasné, kde obec začíná a kde končí. Každý laik však ví, že když je to jasné nyní u změny rychlosti na 50 kilometrů v hodině, tak to bude jasné i u jednotného režimu povolování staveb.

Dle zdrojů webu Euro.cz jsou skutečné důvody Ťokova nesouhlasu s novelou údajně v tom, že ta jako první jasně stanovuje zákaz umístění billboardů ve vzdálenosti do 250 metrů od dálnice. A to bez jakýchkoliv výjimek, které umožňuje současná legislativa. Proti takovému opatření je tzv billboardová lobby. Součástí lobbistického uskupení je dle informací Euro.cz také americká mediální firma A.C.E. Media Ventures, která je zároveň i největším provozovatelem billboardů právě u českých dálnic.

Tato firma je i velmi činná v americké obchodní komoře, jejímž prezidentem byl dříve i ministr Ťok, proto se s A.C.E. Media Ventures právě přes komoru velmi dobře zná. A.C.E. dle svých dřívějších tvrzení je v případě, že Bendlova novela projde, připravena zahájit kvůli svým billboardům u dálnic jednu z největších arbitráží v historii České republiky. Dobře informované zdroje v této souvislosti upozorňují, že za snahou ministra Ťoka zabránit schválení Bendlova pozměňovacího návrhu je jak skutečnost, že je jako ministr právně odpovědný za případné zahájení arbitráže proti ČR, taki obchodní vazby z doby, kdy se se zástupci společnosti potkával na americké obchodní komoře.


Reakce ministerstva dopravy
Chtěl bych se ohradit vůči Vašemu komentáři či úvaze, která se nezakládá vůbec na žádných reálných údajích, pouze si domýšlíte na základě jakýchsi blíže nespecifikovaných zdrojích, že snad ministr dopravy Dan Ťok bojuje za billboardy (text s názvem Ťokův skrytý boj za billboardy)?!

Dovolte mi uvést několik argumentů. Zároveň si postesknu, že jste se s námi při psaní tohoto textu vůbec nespojil, abychom Vám mohli poskytnout fakta a náš postoj k této věci.

Ministr dopravy Dan Ťok stejně jako celé ministerstvo rozhodně nesouhlasí s tím, aby se billboardy nadále povolovaly, nebo se jakýmkoliv způsobem rozvolnila pravidla pro jejich umístění. Provozovatelé dostali pět let navíc, tedy přechodné období od roku 2012 do letoška. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu vnímáme billboardy u dálnic jednoznačně negativně. Máme za to, že stát má být schopen tento veřejný zájem prosadit.

Ministr dopravy k tomu veřejně uvedl: „Billboardy postupně z dálnic mizí a v září na nich už nebude smět stát ani jeden. Zařadíme se tím mezi vyspělé země bez otravných reklamních poutačů jako je Německo, Belgie, Dánsko nebo Španělsko. Odmítám opakovanou snahu některých poslanců, kteří chtějí billboardy zachovat nebo alespoň rozšířit území obce, kde by reklama mohla viset. Silnice má být bezpečná s dobrým rozhledem, a ne, že je území zapleveleno stovkami reklam, které rozptylují pozornost řidičů a náraz do nich je většinou smrtelný. Takovou ukvapenou změnu musíme odmítnout a zachovat zdravý rozum a bezpečnost na silnicích před zájmem billboardové lobby.“

Poslanecký přílepek řeší definici souvisle zastavěného území, to se týká především silnic I. tříd. Přestože stávající vymezení souvisle zastavěného území obce pro účely zřízení ochranných pásem pozemních komunikací není úplně ideální, navrhovaný způsob řešení by přinesl daleko závažnější problémy. V důsledku navrhované změny se značným způsobem sníží možnost silničního správního úřadu zajistit ochranu pozemních komunikací.

V současné době jsou prostřednictvím tzv. povolení pro stavby v silničním ochranném pásmu například eliminovány stavby pro trvalé či rekreační bydlení, jejichž výstavba přináší následné požadavky na budování protihlukových opatření nebo stavby znemožňující rozšiřování dálnic. Omezení možnosti regulace by tedy z tohoto hlediska mělo dopady na rozpočty státu, krajů a obcí. Navrhovanou změnou by dále došlo k omezení možnosti regulace umísťování reklamních zařízení v bezprostřední blízkosti těchto pozemních komunikací, což by mělo vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Co se týče billboardů kolem dálnic, aktuálně jich je pořád více než tisícovka jenom na dálnicích, další stovky pak zůstávají na státních silnicích první třídy. Některé billboardy už byly odstraněny, protože od roku 2012 sledujeme, kde jim dobíhají smlouvy a tyto kontrakty už se dále neprodlužují. Většina provozovatelů ale má smlouvu na dobu neurčitou a bude tedy pro ně platit až termín 1. září.

Všichni provozovatelé reklamních ploch u dálnic už dostali výzvu, aby je do září odstranili. Podle zákona máme jasnou oporu v tom, abychom tato zařízení odstranili. Pokud to tedy neprovedou provozovatelé sami, má Ředitelství silnic a dálnic možnost billboard odstranit samo, bude to ovšem na náklady provozovatele. Samozřejmě jde o velký počet billboardů, takže není možné je odstranit ze dne na den, postupně ale budou od silnic mizet.

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace

Ohodnoťte tento článek
Diskuze