Legislativní léčba ekonomiky. Jak na covid-19 zareagovalo Česko a sousední státy? - Euro.cz

Přihlášení

Legislativní léčba ekonomiky. Jak na covid-19 zareagovalo Česko a sousední státy?

,
Legislativní léčba ekonomiky. Jak na covid-19 zareagovalo Česko a sousední státy?
Zdroj: čtk

Česko není jediná země, která nasazuje agresivní legislativní léčbu ekonomiky těžce poznamenané nemocí covid-19. Přinášíme přehled základních opatření, které podnikly okolní státy, co se týče odkladu splátek, insolvenčních návrhů a zastrojování úroků u spotřebitelských úvěrů.

Sněmovna včera schválila, že lidé i firmy mohou žádat o odklad splátek úvěrů. Jednotlivci i firmy by mohli v souvislosti s epidemií koronaviru přerušit buď na tři, nebo šest měsíců splácení úvěrů a hypoték. Délku přerušení, o které by museli požádat, by si mohli vybrat. V případě jednotlivců má být podle předlohy odložen odklad splácení úroků i jistiny, ale úročení poběží dál.

U firemních úvěrů bude pozastaveno jen splácení jistiny. Splátky bude možné odložit u spotřebitelských i podnikatelských úvěrů včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem. V případě hypoték je možné splácení přerušit také u smluv sjednaných před 26. březnem, které byly čerpány po tomto datu.

„Obecně lze opatření rozdělit podle různých klíčů, jako např. v jaké časové fázi mají opatření působit, tj. na opatření mající za cíl prevenci platební neschopnosti (příkladem jsou splátková moratoria), a opatření naopak aplikovatelná ve chvíli, kdy už se společnost v platební neschopnosti nachází a v důsledku řetězové reakce ji hrozí případná insolvence,“ říká autor srovnání, partner pražské pobočky mezinárodní advokátní kanceláře Noerr Luděk Chvosta. Ten je také autorem srovnání.