Zlatá éra českého mecenášství - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Zlatá éra českého mecenášství

,
Zlatá éra českého mecenášství

Přelom 19. a 20. století byl zlatou érou českého mecenášství. Řada podnikatelů tehdy zbohatla a ještě z nich nevyprchal obrozenecký pocit, že národu je třeba pomoci.

Když krátce před Vánocemi 1899 zemřel Alois Oliva, vzbudilo to mezi vlastenci dychtivé rozechvění. Někdejší obchodník a spolumajitel cukrovaru vlastnil dle odhadů až několik milionů korun, děti neměl a všeobecně se očekávalo, že peníze odkáže národu. „Po úmrtí šlechetného mecenáše Bedřicha Schnella (o něm později - pozn. red.), který 200 tisíc zlatých odkázal Ústřední matici školské, kdy celý národ žehnal památce tohoto dobrodince, vyžádal si pan Alois Oliva vydání svého kšaftu a učinil k němu dodatky. Dnes odpoledne bude testament otevřen“ těšily se Národní listy.

Očekávání bylo namístě. „Zvěčnělý mecenáš“ projevil štědrost již mnohokrát. Pár let předtím například založil Vychovatelnu Olivových pro napravování a vzdělávání chudých, morálně zpustlých, nikoli však „blbých“ (dnes bychom řekli duševně zaostalých) dítek. Nákup pozemku a stavba budovy v Říčanech ho přišla na bezmála 66 tisíc zlatých (132 tisíc v korunové měně), provoz ústavu se měl navíc hradit z výnosů dvou pražských činžáků, které na tyto účely věnoval.

Jenže to celé dopadlo jinak. Když se soud závětí prokousal, musely Národní listy smutně konstatovat: „Závět i dodatky jsou sepsány v řeči německé. Zesnulý na své příbuzenstvo pamatoval v prvé řadě. Národní instituce byly ponechány v dalekém ústraní.“ Univerzálním dědicem se stal synovec Olivovy zemřelé ženy Julius Hancy a na všechny ostatní - další příbuzenstvo a různé národní spolky - zbylo „jen“ 300 tisíc zlatých. Bylo to zklamání,…

Článek je součástí sekce Premium a je dostupný jen pro předplatitele

Už máš předplatné?

Chci se stát předplatitelem

Délka předplatného  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě

Způsob platby


Kam doručíme časopis?

Doručovací údaje

Fakturační údaje

Firemní údaje