K čemu slouží koncesionářské poplatky a kdo má povinnost je platit? - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

K čemu slouží koncesionářské poplatky a kdo má povinnost je platit?

,
K čemu slouží koncesionářské poplatky a kdo má povinnost je platit?
Zdroj: Depositphotos

Koncesionářský poplatek neboli poplatek přijímače slouží v řadě zemí včetně České republiky k zajištění financování televizního či rozhlasového vysílání. Díky tomu, že je tento poplatek oddělen od státních financí, má garantovat nezávislost takzvaných veřejnoprávních médií. Mezi ně v Česku patří Česká televize a Český rozhlas.

Koncesionářské poplatky v ČR

V České republice jsou koncesionářské poplatky zakotveny zákonem č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích. Jsou určeny k provozu České televize a Českého rozhlasu jakožto poskytovatelů takzvané veřejné služby. Za televizi i rozhlas se přitom platí poplatky samostatně.

Poplatníkem koncesionářských poplatků je teoreticky každý odběratel elektřiny. Na základě porovnání databáze plátců a databáze odběratelů elektřiny je tedy možné snadno zjistit případné neplatiče.

Výše poplatku

Od 1. ledna 2008 byla v České republice výše televizního poplatku stanovena na 135 korun a rozhlasových poplatků na 45 korun. Dříve byl televizní poplatek 120 korun u TV a 37  korun v případě rozhlasu.

Na co peníze z koncesionářského poplatku jdou?

Z koncesionářských poplatků se platí provoz České televize a Českého rozhlasu. Díky těmto financím vznikají například oblíbené zábavní pořady, zpravodajství, dabingy seriálů, rozhovory z pole politiky i kultury nebo známé pohádky.

Koncesionářské poplatky ve světě

  • Nejvíc platí za veřejnoprávní média Švýcaři. Od ledna 2021 je poplatek 335 franků (v přepočtu kolem osmi tisíc korun) a platí jej každá domácnost nehledě na to, jestli vlastní přijímač. Stejným stylem ,poplatku na hlavu‘ nehledě na vlastnění přijímače probíhá financování i v Německu.
  • Itálie přešla k vybírání poplatku společně s poplatkem na elektřinu a plyn ve výši 90 eur (v přepočtu kolem 2215 korun).
  • Země severní Evropy (Finsko, Švédsko, Norsko, Island) šly cestou přímé daně dle příjmu fyzických a právnických osob.
  • Velká Británie preferuje placení poplatků podle typu obsahu, který vlastník přijímače konzumuje, a mezi zpoplatněná zařízení patří i chytré mobilní telefony a tablety. Poplatek se upravuje dle inflace a od dubna 2021 činí 159 liber (v přepočtu kolem 4630 korun).

Typy koncesionářských poplatků podle média

V České republice rozlišujeme dva typy koncesionářských poplatků. První poplatek se týká příjmu televizního vysílání (takzvaný poplatek za televizi), a je tedy určen na provoz České televize. Druhý poplatek se týká rozhlasového vysílání (takzvané rozhlasové poplatky). Ten je určen pro provoz Českého rozhlasu. Televize i rozhlas tedy mají své vlastní financování a poplatky mezi sebou nesdílejí.

Kdy se k poplatkům musíte přihlásit?

Dle zákona musí koncesionářské poplatky hradit každá domácnost, která vlastní přijímače schopné přijímat vysílání. Takže už v momentě, kdy máte možnost příjmu vysílání, musíte dle zákona koncesionářské poplatky platit, i pokud přijímač nevyužíváte. Tato povinnost platí například i v momentě, kdy máte televizi připojenou do sítě, ale na vysílání se nedíváte. Fyzické osoby platí poplatek paušálně v základní výši, ale pokud jste podnikatel, musíte platit za každý přijímač použitý k podnikání zvlášť.

Ke koncesionářskému poplatku se můžete přihlásit i na pobočkách České pošty. Platbu zde můžete provést skrze SIPO. Druhou možností je přihlásit se online a platbu provádět bankovním převodem přímo veřejnoprávním médiím. Abyste mohli poplatky platit tímto způsobem, musíte se registrovat a přihlásit na portále České televize nebo Českého rozhlasu, kde v přihlášce uvedete identifikační a platební údaje. V případě, že jste právnická osoba, uvedete také, kolik rozhlasových nebo televizních přijímačů vlastníte.

Klíčové věci, na které dát pozor

  • Pokud žijete v podnájmu, vzniká zpravidla povinnost hradit poplatek vám, jakožto nájemci, ačkoliv majitelem přijímače může být majitel bytu.
  • Ke koncesionářskému poplatku je potřeba se přihlásit do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost hradit poplatek. Například od zakoupení prvního televizoru do bytu nebo přestěhováním se do nového podnájmu s přijímačem.
  • Pokud rozhlasové a televizní poplatky i přes povinnost neplatíte, hrozí vám pokuta a navíc přirážka, která činí pět tisíc korun v případě rozhlasu a 10 tisíc v případě televize.
  • Na mobilní telefon se poplatky nevztahují, ale za notebook nebo počítač poplatky odvádět musíte, pokud má zařízení připojený FM/DVB-T tuner nebo televizní kartu.

Kdy poplatek platit nemusím?

Od poplatku jsou osvobozeny některé skupiny lidí. Jedná se o osoby postižené oboustrannou slepotou nebo hluchotou, dále osoby, jejichž čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima. Dále pak jde o osoby, kterým nebylo na území České republiky uděleno povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu, a osvobození jsou také lidé nevlastnící rozhlasový či televizní přijímač nebo školy.

Pokud vám přijde od jednoho z těchto médií výzva k plnění poplatků, ale patříte do některé z uvedených skupin, a nevznikl tedy důvod poplatek hradit, můžete odpovědět prostřednictvím čestného prohlášení. Toto prohlášení lze stáhnout z internetu a následně zaslat poštou na adresu České televize nebo Českého rozhlasu nebo ho podat online skrze jejich interní systém. V případě, že jste čestné prohlášení nezaslali sami jako první, ale reagujete na výzvu zaslanou médiem, je lhůta pro odpověď formou čestného prohlášení 30 dnů.

Jak vysoké jsou koncesionářské poplatky?

Poplatek za vysílání České televize je 135 korun a Českého rozhlasu 45 korun. Výše poplatků je v Česku stejná od roku 2008.

Kdo musí koncesionářský poplatek platit?

Koncesionářský poplatek musí odvádět každá domácnost, která vlastní přijímač schopný příjmu vysílání. Fyzické osoby platí poplatek paušálně v základní výši. Podnikatelé musí platit za každý přijímač použitý k podnikání zvlášť.

K čemu slouží koncesionářský poplatek?

Koncesionářský poplatek umožňuje nezávislé fungování veřejnoprávních médií nehledě na vedení státu. V Česku je to Česká televize a Český rozhlas.

Musím platit poplatek za každý přijímač v domácnosti?

Pokud jste fyzická osoba, poplatek platíte pouze jednou, i když máte zařízení více. I pokud například vlastníte tři televize, poplatek 145 korun na provoz České televize platíte jednou.