Jak na žádost o příspěvek na bydlení - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Nevyzpytatelná žádost o příspěvek na bydlení. Nárok na něj vzniká pouze některým

, Tomáš Bohuslav,
Nevyzpytatelná žádost o příspěvek na bydlení. Nárok na něj vzniká pouze některým
Zdroj: Shutterstock

Představují pro vás náklady na bydlení významnou položku v rodinném rozpočtu? Pokud ano a pokud spadáte do kategorie sociálně slabých, můžete své kapse ulehčit pomocí státního příspěvku na bydlení. Přiznání nároku na tuto formu podpory může být nicméně lehce ošemetnou záležitostí. V následujícím článku se proto dozvíte, jaké zákonem stanovené podmínky je pro jeho uspokojení potřeba splnit.

Z právního hlediska je příspěvek na bydlení ukotven v zákoně o statní podpoře č. 117/1995 Sb. Jeho smyslem pak je ulehčit té části tuzemského obyvatelstva, jejíž náklady na bydlení přesahují částku vycházející ze součinu takzvaného rozhodného rodinného příjmu a koeficientu 0,3 (v Praze 0,35). Současně však tato suma nesmí být vyšší, než kolik činí normativní náklady na bydlení.

Těmito normativními náklady jsou myšleny průměrné náklady na bydlení pro danou velikost města, které navíc berou v úvahu počet členů ve společné domácnosti. Konkrétně sem pak patří nájemné a ceny energií a dalších služeb (například provoz výtahu, osvětlení před domem, úklid společných prostor, odvoz komunálního odpadu apod). Výše normativních nákladů v tom kterém městě upravuje příslušný zákon, a to na základě následující tabulky.

Měsíční normativní náklady na bydlení u nájemního bydlení v Kč
Počet osob v domácnosti Praha Přes 100 000 obyvatel Mezi 50 000 až 99 999 obyvateli Mezi 10 000 až 49 999 obyvateli Do 9 999 obyvatel
Jedna 8 233 6 541 6 233 5 314 5 117
Dvě 11 444 9 129 8 708 7 450 7 180
Tři 15 288 12 260 11 710 10 065 9 712
Čtyři a více 18 805 15 154 14 491 12 507 12 082

A pokud jde o rozhodný příjem, do něj se započítávají příjmy všech osob (navýšené o případné další sociální příspěvky), které v domácnosti společně bydlí.

Žádat smějí vlastníci i lidé v pronájmu

Mezi další základní podmínky, které musíte splňovat, má-li vám být příspěvek přiznán, je, abyste v domě nebo bytě, na nějž podporu požadujete, měli zároveň i trvalé bydliště.

Oproti tomu je celkem jedno, o jakou formu vlastnictví se bude jednat. Byt, potažmo dům může být váš, můžete v něm žít v pronájmu a stejně tak se může jednat i o byt družstevní.

V souvislosti s posledně zmíněnou variantou je nicméně potřeba pamatovat na to, že v případě družstevních bytů se nevychází ze skutečných nákladů na bydlení, nýbrž z částek stanovených zákonem, a to následujícím způsobem:

  • jedna osoba v domácnosti – 2 050 Kč,
  • dvě osoby v domácnosti – 2 805 Kč,
  • tři osoby v domácnosti – 3 668 Kč,
  • čtyři a více osob v domácnosti – 4 424 Kč.

A stejně tak je odlišná i základna měsíčních normativních nákladů. Jejich výši znázorňuje tato tabulka.

Měsíční normativní náklady v družstevních bytech a bytech vlastníků v Kč
Počet osob v domácnosti Všechna města a obce v ČR
Jedna 4 670
Dvě 6 661
Tři 9 050
Čtyři a více 11 268

Zajímá vás, který časový úsek je pro přiznání příspěvku na bydlení klíčový? Pak vězte, že nárok se posuzuje vždy zpětně, což znamená, že směrodatné je kalendářní čtvrtletí, jež předchází tomu, v němž o tuto státní podporu žádáte.

Kde nárok na příspěvek na bydlení uplatnit?

Jestli tedy všechny tyto uvedené podmínky splňujete, můžete o příspěvek na bydlení zažádat. Kde? Na úřadu práce, a to takovém, pod jehož místní příslušnost spadá adresa vašeho trvalého bydliště.


Přečtěte si také:

S žádostí o příspěvek na péči neotálejte. Může vám zajistit dodatečný příjem až 19 tisíc korun

Žádost o invalidní důchod můžete podat i ve dvaceti. Výpočet jeho výše je však komplikovaný


Na úřadě po vás budou vyžadovat, abyste doložili své příjmy a výdaje. Jakmile se tak stane, budete muset vyplnit dva formuláře, a sice Doklad o výši nákladů na bydlení a Doklad o výši čtvrtletního příjmu. Všechny výdaje, které v těchto formulářích uvedete, budete muset následně i prokázat. K tomu poslouží například faktury, potažmo výpisy z bankovních účtů. Žijí-li s vámi v domácnosti také děti mladší 15 let, je potřeba s sebou vzít taktéž jejich rodné listy.

Samotná žádost pak vypadá takto, přičemž je na vás, zda ji vyplníte až na úřadu práce či si ji nejprve stáhnete ze stránek ministerstva práce a sociálních věcí.

Za jak dlouho příspěvek na bydlení dostanete?

Pakliže se žádostí uspějete, bude vám na vámi uvedený účet příspěvek vyplacen s největší pravděpodobností nejpozději do konce měsíce, jenž následuje po tom, za který vám podpora náleží. Na vyřízení žádosti jako takové má úřad ze zákona celých 30 dní.

Jak vysoký příspěvek na bydlení bude?

Tuto otázku ve skutečnosti obecně zodpovědět nelze, neboť každá žádost je posuzována individuálně. Pakliže vám bude vyhověno, doplatí vám stát rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a příjmem domácnosti vynásobeným příslušným koeficientem. Někdy se proto může jednat o příspěvek v řádu několika stovek korun, jindy se může vyšplhat dokonce na tisíce.

Coby žadatelé byste zároveň měli vědět, že příspěvek neplatí nepřetržitě. Pokud do inkriminované kategorie spadáte dlouhodobě, musíte se o svůj nárok hlásit opakovaně, tedy každé kalendářní čtvrtletí. V případě, že vám úřad práce nevyhoví, ale smíte o příspěvek znovu zažádat až tehdy, dojde-li ke snížení vašich příjmů.

Ohodnoťte tento článek
Diskuze