Výběr zpráv Protextu ČTK

Protext ČTK

Česko v číslech - netradiční investice jsou na vzestupu

Mladí muži riskují, nejvíce se investuje do nemovitostí a půdy.

OBO Bettermann slaví 25 let na českém trhu

Rok 2019 přinesl významné výročí pro českou dceřinou společnost tradičního celosvětového…

Značka YENKEE je posedlá

Posedlost se dělí do tří segmentů. Gaming, Business a cestování.

Hledání Jidáše. Výběr Rudolfa Slánského coby hlavního stranického padoucha měl logiku

 Drchal 07. dubna 2018, 09:00  -  Václav Drchal
07. dubna 2018, 09:00

Dnešní definice je jasná: justiční vražda. Dobové pokusy stanovit vinu oněch čtrnácti mužů, kteří se sešli v listopadu 1952 na lavici obžalovaných během procesu se Slánským, zněly mnohem klopotněji. Například Rudé právo psalo o spiknutí, „na němž se podílela pestrá trockisticko-titovská, sionistická a kosmopolitní sebranka, společně sloužící americkému imperialismu“.

Byl to klasický stalinský argot, který z větší části neznamenal vůbec nic. Trockisté, titoisté ani imperialističtí špioni se v soudní síni zjevně nevyskytovali, sionisté a kosmopolité (v raných 50. letech to byla víceméně synonyma) sice také ne, ovšem 11 ze 14 obžalovaných bylo židovského původu. A právě to byl klíč, který přivedl generálního tajemníka KSČ Rudolfa Slánského na šibenici.

Žádný výslovný Stalinův příkaz - „je to Žid, tak ho pověste“ - pochopitelně neexistuje, jenže staré anglické přísloví o kvákajících kachnách také nejde úplně ignorovat. Hlavní roli v ukázkovém procesu svěřil Slánskému osobně Stalin, a to v době, kdy v Moskvě vrcholila kampaň proti „odrodilým kosmopolitům“, chystal se velký proces s židovskými lékaři a od dosavadního spojenectví s Izraelem se Sovětský svaz odvracel k arabským zemím. Jinak řečeno, proces se Slánským dokonale vyhovoval potřebám sovětské zahraniční i vnitřní politiky.

Dlouhá cesta

Vykonstruované politické procesy se členy strany dovedli sovětští vyšetřovatelé k dokonalosti už ve 30. letech. Když pak v roce 1948 odpadla od sovětského bloku Titova Jugoslávie, využil je Stalin - coby prostředek proti šíření „titoismu“ - prakticky v celém sovětském bloku: v Maďarsku to byl ministr vnitra a zahraničí László Rajk v Bulharsku premiér a generální tajemník Trajčo Kostov a v Polsku aspoň odstavili Wladyslawa Gomulku.


Esej: Dobrou chuť, soudruzi


Systematické hledání „československého Rajka“ začalo v polovině roku 1949 - ve chvíli, kdy Maďaři zahájili přípravu procesu s Rajkem. StB v Praze na žádost Maďarů zatkla sovětského exšpiona Noela Fielda, který měl představovat hledané spojení na Západ, a dodala do Budapešti několik československých občanů - například ředitele Čedoku Gejzu Pavlíka. Maďarský vůdce Mátyás Rákosi neustále tlačil na odhalení československého spikleneckého centra, a dokonce Gottwaldovi poslal seznam zhruba 160 Čechoslováků, jejichž jména padla při výsleších.

Hledání vhodných obětí řídili hned od počátku sovětští poradci a ti skrupule rozhodně neměli. Mučení se stalo normou a důkazy se nehledaly, nýbrž vyráběly, což jeden z poradců - Lichačov - hezky vysvětlil slovenskému estébákovi Teodoru Balážovi slovy, „že byl poslán do Československa kroutit krky, a když nebude kroutit krky jiným, zakroutí tím jeho“. Výsledky přesto za moc nestály, a Moskva proto poradce několikrát měnila.


O okolnostech nálezu záznamu procentu s Rudolfem Slánským čtěte více:

Rána se otevřela. Okolnosti nálezu záznamů procesu s Rudolfem Slánským přebíjejí samotný objev


Přešlapování na místě skončilo v říjnu 1950, kdy StB „sbalila“ brněnského krajského tajemníka strany Ottu Šlinga. Po Novém roce došlo na slovenské „buržoasní nacionalisty“ - poúnorového ministra zahraničí Vladimíra Clementise, budoucího prezidenta Gustáva Husáka či básníka Laca Novomeského. Z krutých výslechů brzy vykrystalizovaly dva slibné případy - český a slovenský. V české větvi měl Šling spolu s Marií Švermovou - vdovou po komunistickém mučedníkovi Janu Švermovi - usilovat o odstranění Zápotockého a (paradoxně) Slánského z funkcí, izolovat Gottwalda a poté - hezky po titovsku - odtrhnout Československo od sovětského bloku. V té slovenské šlo „buržoasním nacionalistům“ skoro o to samé - rozvrátit a odtrhnout Slovensko.

Tolik škůdců, nepřátel a spiklenců

Exministr Clementis byl natolik vysoce postavený, že roli „československého Rajka“ sehrát mohl, přesto se hledalo dál. Slánského jméno v protokolech poprvé zaznělo na jaře 1951. Vyšetřovatelé se na něj poté - i přes Gottwaldův zákaz - cíleně zaměřili a sovětští poradci začali prosazovat teorii, že Židé skrývající se ve straně připravují státní převrat. V létě toho roku měl ještě Stalin za to, že důkazy proti Slánskému neobstojí. Informoval o tom v dopise Gottwalda, ovšem zároveň navrhl-nařídil odvolání Slánského z funkce. K tomu došlo v září na zasedání ÚV KSČ.


Fronty, šeď, prázdné regály. Připomeňte si, jak to vypadalo v obchodech za socialismu


Gottwald tehdy mluvil o paralelním mocenském centru a Slánský provedl rituální sebekritiku, když připustil, že kvůli němu proniklo do vedoucích funkcí „tolik škůdců, nepřátel a spiklenců“.

Hra skončila v listopadu 1951, kdy Stalin vyslal do Prahy zvláštního emisara - člena moskevského politbyra - Anastáze Mikojana s příkazem k Slánského zatčení.

Z pamětí Stalinovy dcery Světlany plyne, že její otec byl latentní antisemita. Charakteristická je třeba pasáž, ve které popisuje, jak si vzala spolužáka Grigorije Morozova: „Byl to Žid a to mému otci nebylo vhod. Ale nějak se s tím smířil (…) vem to čert (…) jen na jedné věci trval, aby se můj muž neobjevoval v jeho domě.“

Stalin byl nicméně pragmatik, a tak skoro celou válku podporoval Židovský antifašistický výbor, který pod vedením herce Solomona Michoelse sháněl mezi bohatými americkými Židy příspěvky na boj s Hitlerem. Na podzim 1947 navíc Sovětský svaz hlasoval v OSN pro vznik židovského státu, příští rok v květnu ho jako první na světě de iure uznal a umožnil Izraeli -napadenému arabskými sousedy - přežít, když mu zprostředkoval vojenské dodávky z Československa.

Jenže už předtím si to začal Stalin se sovětskými Židy paranoidně vyřizovat a vydal rozkaz k zavraždění nyní již nepohodlného Michoelse. Komando vyslané z Moskvy ho v lednu 1948 vylákalo na „daču“ šéfa běloruské bezpečnosti Canavy, utlouklo ho k smrti, přejelo náklaďákem a pak hercovo tělo - coby oběť nehody - pohodilo v zapadlé uličce Minska. Když v říjnu téhož roku první izraelskou velvyslankyni v Moskvě Goldu Meirovou spontánně vítalo 50 tisíc sovětských Židů, nedala na sebe reakce dlouho čekat.

Ubitý a přejetý. Na předsedu antifašistického výboru Solomona Michoelse poslal Stalin v lednu 1948 vrahy. Vše vypadalo jako nehoda.

O měsíc později zrušil Stalin Židovský antifašistický výbor, brzy poté vypuklo zatýkání, vyhazovalo se z práce, začala se zavírat židovská divadla, vydavatelství, kluby a v lednu 1949 stranický deník Pravda definoval Žida coby „odrodilého kosmopolitu“.

Spiknutí bílých plášťů

V srpnu 1952 (tedy čtvrt roku před Slánským) bylo v Moskvě popraveno 13 „sionistických spiklenců“, kteří v minulosti spolupracovali s Židovským antifašistickým výborem. Ničím se neprovinili, a tak se na ně - kromě dalších šílených obvinění - vytáhl dávno opuštěný plán zřídit na Krymu židovskou republiku, kterou prý vymyslel americký milionář Rosenberg proto, aby ji mohly uchvátit spáry mezinárodních sionistů. Zároveň se připravoval mohutný proces s předními sovětskými lékaři - skoro všichni byli židovského původu - kteří si prý „vytkli za cíl špatným léčením zkrátit život aktivním činitelům Sovětského svazu“, a zavraždili tak třeba Stalinova šéfideologa Andreje Ždanova.

Paralelně - vlastně lze těžko říci, co byla příčina a co následek - se zhoršovaly sovětsko-izraelské vztahy. Stalinův plán, že - v poválečném období jednoznačně levicově orientovaná - židovská elita udělá z Izraele sovětský satelit, selhal. Izrael se místo toho stále víc orientoval na Spojené státy a v roce 1951 s nimi uzavřel obchodní dohodu.


Na jasném čele lehký stín: Stalina i Gottwalda odvezli na lafetě


Zpět ke Slánskému. Vyšetřování, týrání a učení rolí trvalo rok. Ke Slánskému v hlavní roli „přifařili“ sovětští poradci hodně nesourodou skupinu lidí - „buržoasního nacionalistu“ Clementise, nám již známého brněnského tajemníka Šlinga, vysoce postavené funkcionáře komunistické bezpečnosti - Bedřicha Reicina a Karla Švába či profesionální experty typu Rudolfa Margolia a Ludvíka Frejky.

Když v listopadu 1952 proces začal, Rudé právo ujišťovalo, že socialistická společnost odmítá antisemitismus coby „barbarskou odrůdu rasismu“, ovšem zároveň lhalo, že Slánský je „celým svým založením sionista“ a jeho spoluobžalovaný Bedřich Geminder rovnou „sionistický zločinec“, který místo pořádné češtiny (či aspoň němčiny) mluví jakousi překroucenou hatmatilkou: „Kdyby si stokrát dal změnit své jidášské jméno, jak mu to radil Slánský, neztratil by nic ze své kosmopolitní podstaty.“ Ani Volkischer Beobachter by to nenapsal líp.

Čtěte také:

Ani sami bohové. Sovětské plány na přetvoření přírody byly velkolepé

Jen ty mašiny roztlučme aneb Proč textilky přiváděly lidi do náruče komunismu

Takoví normální sovětští zabijáci

Spisovatel Forsyth se pomiloval se s StB. Sledování cizinců měla tajná policie v popisu práce

Akce jménem COB: bývalý československý špion rozvířil britskou politikuČtěte také

 Helena Válková

Vládní zmocněnkyní pro lidská práva se má stát bývalá ministryně spravedlnosti Válková

Novou vládní zmocněnkyní pro lidská práva by se od 1. května měla stát bývalá ministryně…

25. dubna 2019

Události Protipovodňový systém okolo New Orleans, ilustrační foto

Američané postavili za 300 miliard ochranu před velkou vodou. Systém vydrží jen 4 roky

Po hurikánu Katrina, který v roce 2005 ničivě zasáhl americké pobřeží Mexického zálivu,…

25. dubna 2019

 Plynovod Net4Gas

Více plynu, více zisku. Net4Gas zvýšil výnosy o 11 procent

Net4Gas loni díky rostoucí přepravě ruského plynu navýšil zisk na téměř tři miliardy…

25. dubna 2019

Sdílení

Líbí se Vám tento článek?
Sdílejte ho

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

ve spolupráci s
  • Jak rychle poslat peníze po Evropě? Zkuste SEPA platbu

  • Koruna se letos výrazně pod 25 CZK/EUR nepodívá

  • Dilema, které řeší každoročně tisíce dovolenkářů. Je…

  • Opce jsou pro toho, kdo si rád nechává zadní vrátka…

  • Strašák jménem volatilita

  • Posíláte peníze po Evropě a chcete se vyhnout vysokým…

  • Online platby, reklamace a clo. Co nepodcenit při nákupu…

  • Připsání zahraniční platby v řádu minut? Jde to!

  • Začnou přibývat nezaměstnaní?

Finance
Vybila se vám autobaterie? Auto neroztlačujte, mohli byste poškodit katalyzátor
Lupénka přestává být strašákem
Hledáte střednědobý nájem? Hledání vám usnadní služba Flatio
Jaké doklady jsou třeba k vyřízení dětského pasu nebo občanky?
Kupujete léky na internetu?
Auta
Videodojmy: Dacia Duster 1.5 dCi 4×4
Reborn na polský způsob: Firma Land Serwis začala nabízet původní Defender ve stavu nového vozu
Srovnávací test: Ducati 1299 Panigale S vs. Panigale V4 S
Kamiony s palivovými články
Pět hrubých řidičských chyb, které vás mohou na silnici stát život
Hry pro příležitostné hráče