Platnost občanského průkazu je omezená. Kdy zažádat o nový a jak přesně probíhá výměna občanského průkazu?

15. 2. 2022
Zdroj: Profimedia.cz
Potřebujete zažádat o nový občanský průkaz, ale nejste si jisti, co vše výměna občanky obnáší? Současné občanské průkazy již jsou strojově čitelné, obsahují biometrické údaje a o jejich vydání můžete zažádat i ve zrychlené lhůtě. Žádost o občanský průkaz ale podléhá určitým pravidlům. Kde a jak zažádat o nový občanský průkaz?

Občanský průkaz

Občanský průkaz je veřejná listina, která patří mezi nejdůležitější doklady vydávané na našem území. Musí ho mít povinně každý občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Může být ale vystaven také občanům, kterým byla omezena svéprávnost, a dětem mladším 15 let.

V současné době se standardně vydávají občanské průkazy se strojově čitelnými biometrickými údaji (konkrétně od 2. 8. 2021). Jde o zobrazení obličeje a u dětí starších 12 let i o otisky prstů. Každý, komu byl doklad vydán po 1. 7. 2018, má navíc občanský průkaz s čipem. Nově vydávané občanské průkazy mají také na přední straně v levém horním rohu kód země vydávajícího státu.

Vydávání občanských průkazů je ošetřeno zákonem č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, v platném znění (dále jen „zákon o občanských průkazech“).

Jaká je platnost občanského průkazu?

Platnost občanského průkazu se vždy odvíjí od věku občana. Čím je občan starší, tím má občanský průkaz delší platnost. Konkrétně jde o tyto hranice:

  • občané mladší 15 let – platnost na 5 let,
  • občané ve věku 15 až 70 let – platnost na 10 let,
  • občané starší 70 let – platnost na 35 let,

Výše uvedené hranice platí pro standardně vydávané občanské průkazy. Existují ale ještě tzv. dočasné občanské průkazy, na kterých nejsou uvedeny strojově čitelné údaje. Ty mohou mít platnost buď na 5 měsíců (v situaci, kdy nelze z důvodu technické závady, katastrofy nebo jiné nepředvídatelné události vystavit klasický občanský průkaz), nebo na 2 měsíce (pokud občan žádá o vydání občanského průkazu do dvou měsíců po zisku českého občanství).

Kdy žádat o nový občanský průkaz?

O vydání nového občanského průkazu občané žádají v následujících situacích bezplatně:

  • končící platnost dosavadního občanského průkazu,
  • změna trvalého bydliště,
  • změna rodinného stavu,
  • změna jména nebo příjmení,
  • změna pohlaví,
  • výrazná změna fyzické podoby.

Případně může skončit platnost občanského průkazu i tím, že je občanovi odcizen, ztratí ho nebo je zničen. Ztráta občanského průkazu bohužel ale nepatří mezi důvody pro bezplatné vystavení nového dokladu.

Kde můžete žádat o vydání občanského průkazu?

O vydání občanského průkazu nemusíte nutně žádat v místě trvalého bydliště. To usnadní jeho vyřízení osobám, které hodně cestují a nepobývají často v blízkosti svého trvalého bydliště.

Stačí zajít na jakýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností. V Praze to dokonce může být jakýkoliv úřad městské části Prahy 1 až 22. Žádost o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pak vyřizujete přímo na Ministerstvu vnitra.

Co si připravit k vyřízení občanského průkazu?

Chystáte-li se zažádat o výměnu občanského průkazu, nemusíte už předem vyplňovat úřední tiskopis, jako tomu bylo dříve. Veškeré osobní údaje za vás vyplní pověřený úředník do systému v počítači a žádost pak vytiskne, na vás je pouze její podpis. Ani nemusíte myslet na to, abyste si předem zašli k fotografovi pro průkazové fotografie. Během vyřizování žádosti si tuto povinnost odbudete také přímo na úřadě.

Jediné, co si s sebou musíte vzít, je rodný list (v případě žádosti o první občanský průkaz v 15 letech), případně dosavadní občanský průkaz, žádáte-li o novou občanku z důvodu nějaké významné změny (jména, rodinného stavu), nebo se platnost vašeho dokladu chýlí ke konci. Nemáte-li sebou dosavadní občanku, budete muset předložit rodný list, případně i doklad o státním občanství.

Občanský průkaz online

Samotný občanský průkaz zatím nepořídíte na dálku bez návštěvy úřadu, ale můžete ho využít ke komunikaci s úřady, prokazovat s ním online svou totožnost a užívat si dalších výhod eObčanky. Touto funkcí disponují všechny občanské průkazy vydané po 1. 7. 2018, obsahují totiž elektronický čip.

Občanský průkaz pro děti

O občanský průkaz si vždy musí zažádat občan sám za sebe, nemůže to za něj vyřídit někdo jiný. Existují ale výjimky, a jednou z nich jsou děti.

Občanka pro děti pod 15 let sice není povinná, ale můžete jim tento doklad opatřit. Za občana mladšího 15 let může žádost o vydání občanského průkazu podat zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl daný člověk svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy či ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Děti starší 15 let si již musí žádost o občanský průkaz vyřídit samy. Neplatí to pouze pro situace, kdy nemůže občan ze zdravotních důvodů hájit svá práva a byl mu pro tyto účely přidělen opatrovník.

Kolik stojí nová občanka?

Pokud o občanský průkaz žádáte poprvé nebo potřebujete vyměnit dosavadní občanku, které končí platnost, neplatíte žádný správní poplatek. Dále se nic neplatí ani v situaci, že žádáte o výměnu z důvodu změny důležitých osobních údajů.

Za vydání občanského průkazu z jiných důvodů už si musíte připlatit 200 Kč. Občanský průkaz se běžně vydává do 30 dnů od data žádosti. Proto je ideální o něj žádat právě 30 dní před tím, než mu vyprší platnost. Žádost je určitě lepší podat o něco dříve, než zjistíte, že máte propadlý občanský průkaz.

Chcete získat občanský průkaz na počkání? Potřebujete-li vydat občanku zrychleně (do 5 pracovních dnů), je potřeba zaplatit 500 Kč. Za expresní vydání do 24 hodin je potřeba uhradit poplatek ve výši 1 000 Kč. Hotový průkaz si pak vyzvednete na Ministerstvu vnitra.

Co dělat, pokud mám propadlý občanský průkaz?
Pokud máte prošlý občanský průkaz, nemůžete ho již využít k prokázání totožnosti při žádosti o nový průkaz. Na úřad tak budete muset přinést rodný list a další doklady. Pokud o nový občanský průkaz zažádáte déle než 15 dní po vypršení platnosti dosavadního, může vám být udělena sankce až do výše 10 000 Kč.
Lze zažádat o občanský průkaz online?
Zatím to není možné. Nové občanské průkazy vydané po 1. 7. 2018 jsou ale opatřeny elektronickým čipem. Lze si je zaregistrovat do aplikace eObčanka, jejímž prostřednictvím pak můžete komunikovat s úřady, vyřizovat na dálku jiné záležitosti a prokazovat svou totožnost online.
Jak zabránit zneužití občanského průkazu?
Ztráta občanského průkazu by měla být co nejrychleji nahlášena na jakémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností. Krádež občanského průkazu je nejlepší rovnou ohlásit Policii České republiky. Občanka pak bude po tomto oznámení okamžitě založena do databáze neplatných dokladů a nikdo ji tak nebude moci zneužít.

  • Našli jste v článku chybu?