Země pro budoucnost. Česko se může stát inovačním lídrem Evropy - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Země pro budoucnost. Česko se může stát inovačním lídrem Evropy

, Karel Havlíček, Rada pro výzkum, vývoj a inovace,
Země pro budoucnost. Česko se může stát inovačním lídrem Evropy

Jak prokazuje mezinárodní srovnání, Česko má potenciál stát se součástí inovační špičky v Evropě v rozhodujících nástrojích pozitivních změn, a to především v inovační infrastruktuře a podpoře digitalizace. K faktickému inovačnímu potenciálu má také jasnou představu, co je pro změnu třeba udělat, což prokazuje devět oblastí. V neposlední řadě má rovněž politickou vůli k provedení těchto změn.

Jeden z prvních kroků bude snaha zvýšit výdaje na výzkum a vývoj. Tyto výdaje budou vázány na hodnocení výzkumu, který bude stále kvalitnější v mezinárodním srovnání.

Ze jména umělá inteligence a digitalizace

Jako průmyslová země, která z hlediska dovedností svých lidí vždy byla na předních místech vývoje, se neobáváme změn označovaných jako Průmysl 4.0, ale budeme podporovat takový výzkum a vývoj, který posílí místo České republiky ve světě. A to zejména v oblasti umělé inteligence a digitalizace hospodářských odvětví. Ke kvalitě života občanů přispěje také digitalizace služeb veřejné správy, zvláště významné bude prosazení práva občanů na digitální službu.

Ve světě platíme za mimořádně vynalézavý a kreativní národ. Vždycky jsme měli vysoký technický potenciál, schopné inženýry a techniky. Nové výzvy vyžadují účinný systém polytechnického vzdělávání, nové způsoby výuky, digitální vzdělávání, podporu technického vzdělávání a manuální zručnosti již od školek. Budou upraveny školské vzdělávací programy, budou se dále vzdělávat učitelé s praxí a v tomto smyslu budou vedeni i studenti učitelských oborů.

Soustavně bude také posilována ochrana duševního vlastnictví. To vyžaduje zejména podporu systematického vzdělávání v této oblasti, podporu patentové ochrany a vymáhání práv. Bude dále posílena podpora endogenních českých firem, spin-offs a start-ups, které vzniknou jak z akademického výzkumu, tak z přirozeného vývoje podniků ve všech oblastech společenských potřeb.

Podle izraelského vzoru budeme vytvářet prostředí, kde stát podpoří svými nástroji nejrizikovější období vzniku nových firem. S pomocí EU fondů a národních prostředků budou podporována nejperspektivnější centra a výzkumné infrastruktury, a to jak centra, která mohou dosáhnout mezinárodního významu, tak inovační centra, která budou vysoce užitečná pro českou společnost a hospodářství.

Produkční potenciál české ekonomiky bude obnovován a rozšiřován s podmínkou vazby na vysokou přidanou hodnotu produkce a spolupráci s výzkumnou infrastrukturou České republiky. Investice v Česku budou orientovány na podporu inovativnosti.

Nový brand

Dnešní a budoucí infrastruktura zahrnuje nejen silnice, dálnice a železnice, ale také telekomunikační infrastrukturu a s ní spojenou logistiku. Budeme připraveni na autonomní dopravu, nové pohony dopravních prostředků, mj. s ohledem na dopady klimatických změn. V krátkém čase dojde k reformě stavebního práva tak, aby se zásadně urychlil schvalovací proces.

Československo bylo ve světě pojmem. Česká republika má „nárok“ na obdobný brand. Nový brand.

Ten zní: Czech Republic – The Country for the Future. Uděláme vše pro to, aby tato značka ve světě rostla jako značka dynamické země, která má kvalitní podmínky pro život lidí.

PDF verze březnového čísla magazínu Export a podnikání ke stažení

  Titulka Export a podnikání 3/19

Ohodnoťte tento článek
Diskuze