Na co vše mají držitelé ZTP průkazu nárok? - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

MHD zdarma i vlastní parkovací místo. Na co dalšího mají držitelé ZTP průkazu nárok?

, Tomáš Bohuslav,
MHD zdarma i vlastní parkovací místo. Na co dalšího mají držitelé ZTP průkazu nárok?
Zdroj: Shutterstock

Existují tři druhy průkazů pro osoby zdravotně postižené, díky nimž mohou tito lidé čerpat několik výhod, které mají za cíl ulehčit jejich ztížené životní situaci. Kartička s označením ZTP je jedním z nich.

Ve snaze zmínit vše podstatné, nač mají držitelé tohoto průkazu nárok, je potřeba začít zcela od začátku, tedy u lidí, kterým byl přiznán „pouze“ 1. stupeň mimořádných výhod. Těmto osobám je v městské hromadné dopravě (MHD), ale rovněž i v autobusech či vlacích vyhrazeno speciální místo k sezení. To je však až na jisté výjimky víceméně vše.

Právo na jakoukoliv slevu spojenou s držením průkazu TP (těžké postižení) jim nevzniká a nemají současně ani žádný nárok na vlastní parkovací stání či možnost parkovat na místech vyhrazených pro invalidy.

Co se týče zmíněných výjimek, ty představuje například situace týkající se projednávání osobních záležitostí na úřadech. Pakliže by totiž v takovém případě neměli možnost si při čekání ve frontě sednout, vzniká jim přednostní právo. Kromě toho si mohou držitelé průkazu TP ještě zažádat o takzvaný euroklíč, díky němuž mají přístup na bezbariérové toalety jak zde v České republice, tak v zahraničí.

Průkaz ZTP zaručí významné slevy na jízdném

Ve srovnání s nimi jsou osoby disponující kartičkou ZTP v úplně jiné pozici. Lidé se zvlášť těžkým postižením mají nárok na všechny výhody, které náleží osobám s průkazem TP, a ještě celou řadu dalších.

Co se MHD týče, tu mají držitelé zmíněné karty zcela zdarma. Současně s tím jim stát slevil 75 procent z ceny jízdného ve 2. třídě osobních vlaků i rychlíků Českých drah, potažmo v rámci vnitrostátní autobusové dopravy.

Jak je to s parkováním?

V souvislosti s parkováním je situace lehce komplikovanější. Ti, kdo ZTP průkaz vlastní, mají současně nárok na vydání průkazu parkovacího, jenž je opravňuje stát, respektive parkovat na místě pro invalidy a vozíčkáře. Zda to bude zcela zdarma, či nikoliv, je však plně v pravomoci dané obce. Existují města, kde se tyto osoby poplatku nevyhnou. Jedná se například o některá parkoviště v Českých Budějovicích, Plzni nebo nedalekých Klatovech.

Žádá-li si to nastalá situace, mohou držitelé parkovacího průkazu vjet do míst, kde jinak platí zákaz vjezdu nebo která jsou označena jako pěší zóny. Avšak pouze na nezbytně nutnou dobu a v naléhavých případech.

Při nákupu auta sleva na DPH

Kromě parkování mají osoby s přiznaným 2. stupněm výhod též úlevu při zápisu auta do registru motorových vozidel. Takový úkon vykonají v jejich případě úředníci zcela zdarma. Současně nemusejí nic platit ani tehdy, žádají-li o vydání řidičského průkazu. Dále jsou ušetřeni od platby ekologické daně a nemají povinnost kupovat si dálniční známku, pokud se rozhodnou použít některou z tuzemských dálnic či rychlostních silnic (tedy za předpokladu, že po takové dálnici, respektive rychlostní silnici jedou vlastním autem nebo autem patřícím osobě blízké).

Pakliže by držitel průkazu ZTP měl skutečně v úmyslu koupit si vlastní automobil, má za určitých okolností nárok na vratku DPH. Aby se tak mohlo stát, musí mu však nejprve příslušný úřad práce přiznat příspěvek k jeho nákupu. Je přitom jedno, zda se má jednat o vůz nový, nebo ojetinu. Důležité v tomto ohledu je právě přiznání onoho příspěvku ze strany „pracáku“. V ideálním případě může finanční úřad osobě se zvlášť těžkým postižením vrátit až 100 tisíc korun.

Jsou místa, kde kartička nepomůže

Zmíněný průkaz ZTP musejí držitelé nárokující si některou z výše uvedených výhod mít v takové chvíli vždy u sebe. Pokud by jej nepředložili například na výzvu revizora v MHD, může jim být udělena bloková pokuta na částku 1550 korun.

Jsou však i místa a situace, kde ani kartička ZTP příliš platná není. Osoby se zvlášť těžkým postižením musejí například stejně jako všichni ostatní hradit poplatky za svoz komunálního odpadu v jejich plné výši, soudní poplatky či poplatky koncesionářské. Stejně tak nemají ani právo na přednostní vyšetření u lékaře nebo odbavení na poště.

Jak a kde o průkaz ZTP žádat?

Veškerou problematiku spojenou s vydáváním průkazů pro tělesně postižené – ať už v rámci prvního, druhého či třetího stupně – má na starost místně příslušný úřad práce. Důležité je v tomto ohledu zdůraznit, že o kartičku lze žádat i tehdy, nebyl-li inkriminované osobě přiznán invalidní důchod ani jakýkoliv příspěvek na péči nebo mobilitu. I přesto, že se na první pohled jedná o dvě spolu související věci, jsou tyto záležitosti ve skutečnosti posuzovány každá zvlášť.

Žádost je možné vyplnit přímo na úřadě, lze ji však pochopitelně též stáhnout na internetu, například rovnou ze stránek ministerstva práce a sociálních věcí.

Následně bude takový formulář předán obvodnímu lékaři, který jej společně se zdravotní dokumentací pro změnu zašle lékaři posudkovému.

V případě obdržení kladného písemného rozhodnutí si může zdravotně postižená osoba svůj průkaz vyzvednout přímo na úřadu práce, aniž by přitom musela čekat na jakoukoliv výzvu z jeho strany. Pakliže by toho nebyla vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopna sama, může k tomu na základě plné moci pověřit někoho jiného. V takovém případě ovšem bude muset dotyčný s sebou přinést i potvrzení od obvodního lékaře, v němž je tato skutečnost písemně uvedena.

Zajímá-li vás, na jaké výhody mají nárok i držitelé průkazu ZTP/P, přečtěte si tento náš článek.

Čtěte také:

Žádost o invalidní důchod můžete podat i ve dvaceti. Výpočet jeho výše je však komplikovaný

Nárok na sirotčí důchod není automatický. Jaké se musí splnit podmínky?

Vdovský důchod: kdy na něj vzniká nárok a jak se počítá?