Více než polovina českých firem chystá investice do nových technologií - Euro.cz

Přihlášení

Více než polovina českých firem chystá investice do nových technologií

, Barbora Dostálová, Petra Sivová, Export a podnikání,
Více než polovina českých firem chystá investice do nových technologií
Zdroj: Archiv Export a podnikání

V loňském roce zástupci CzechInvestu jako již mnohokrát v minulosti navštěvovali české firmy po celé republice s cílem zjistit, co plánují, co je tíží a v čem jim mohou pomoci. Získali data od téměř čtyř set padesáti podniků, zejména těch malých a středních, ale také těch, které zaměstnávají stovky lidí.

Firmy, na které se CzechInvest zaměřil, působí zejména v oblasti zpracovatelského průmyslu a informačních technologií. Ve třech čtvrtinách případů šlo o ryze české firmy, které nemají zahraniční mateřskou firmu. CzechInvest se zajímal zejména o jejich technické zázemí, o to, zda plánují investice do nových technologií, jak jsou na tom se zaměstnanci, jestli a jak spolupracují se školami, místními zástupci státní samosprávy či výzkumně-vývojovými institucemi a zda exportují do zahraničí.

Zázemí a investice do nových technologií

Ve vlastním zázemí podnikají dvě třetiny (67 procent) z oslovených firem, necelá třetina (27 procent) působí v pronajatých prostorách. Jen zlomek kombinuje vlastní zázemí s pronájmem. Téměř každá druhá firma (42 procent) se však v horizontu dvou let plánuje rozšiřovat a přesunout do prostor nových.

Potěšující je, že většina firem (59 procent) se chystá v příštích dvou letech investovat také do nových technologií a téměř každá třetí (26 procent) tuto možnost zvažuje. Investice by se podle jejich odhadů měly pohybovat v řádu jednotek až desítek milionů korun.

Zaměstnanci a spolupráce se školami

Evergreenem mezi tématy, která podnikatele trápí nejvíce, je nedostatek zaměstnanců, zejména těch kvalifikovaných. Potýká se s ním však překvapivě jen polovina (55 procent) oslovených firem. Desetina podnikatelů (devět procent) pak dokonce uvádí, že si mezi uchazeči mohou vybírat. K nejvíce nedostatkovým profesím patří technici, konstruktéři a pracovníci výzkumu a vývoje. Polovina (52 procent) firem spolupracuje z důvodu náboru a výchovy nových pracovníků se školami. K těm, které tak nečiní, patří firmy, které působí na trhu jen krátce, a neměly tím pádem dosud šanci se do těchto aktivit zapojit. Anebo jde o firmy natolik malé, že na to nemají kapacitu.

 Průzkum agentury CzechInvest

V případě těch, které se školami na všech úrovních – od základních až po vysoké školy – spolupracují, se nejčastěji jedná o exkurze žáků a studentů do firem, praxe a stáže, podniková stipendia, vedení rekvalifikačních kurzů či technické kroužky, vedení a oponentury studentských prací či vlastní učební programy.

Vztahy s radnicí

Každá druhá firma (54 procent) spolupracuje se zástupci místních samospráv a státní správy a většina z nich (78 procent) je s takovou spoluprací spokojená. Podnikatelé s radnicemi nejčastěji spolupracují na kulturních či sportovních akcích pro veřejnost, infrastruktuře, jako jsou parkovací místa, veřejná doprava či cyklostezky a chodníky, ale také v oblasti podpory rozvoje podnikání v obci, například ve formě podnikatelského inkubátoru. Když si firmy ve vztahu k místní samosprávě na něco stěžují, pak to bývá obecně nezájem, přílišná byrokracie, nedostatek prostor pro podnikání či zdlouhavé povolovací procesy.

42 procent firem plánuje do dvou let rozšíření do nových prostor
59 procent firem plánuje investice do nových technologií, 26 procent o tom uvažuje
9 procent firem si může vybírat mezi kandidáty na volné pracovní místo
42 procent firem si pochvaluje spolupráci s radnicemi
50 procent firem má vlastní výzkum a vývoj
94 procent firem exportuje, 57 procent i mimo Evropu

Výzkum a vývoj

Přesně polovina z oslovených firem zaměstnává výzkumně-vývojové pracovníky, každá desátá (deset procent) pak dokonce v počtu dvaceti a více. Silnější třetina (38 procent) firem spolupracuje na výzkumu a vývoji s univerzitami či výzkumně-vývojovými institucemi. Často také firmy zmiňovaly, že využívaly či využívají podpory této oblasti z evropských fondů, spolupracovaly či spolupracují s Technologickou agenturou ČR nebo využívaly či využívají tzv. inovačních voucherů.

Export

Naprostá většina oslovených podniků (94 procent) exportuje za hranice České republiky. Necelá polovina z nich (44 procent) se zaměřuje výhradně na trhy Evropské unie, ostatní vyvážejí i na náročnější mimo­evropská odbytiště, jako je Rusko, Čína, Afrika či Austrálie. Každá čtvrtá (25 procent) z oslovených firem aktivně spolupracuje při svých exportních aktivitách s agenturou CzechTrade, další čtvrtina (24 procent) o tom uvažuje. Jako důvod, proč nepřemýšlejí o rozšíření exportních aktivit do dalších destinací, firmy nejčastěji uváděly, že jsou na hranici svých produkčních možností a další poptávku by nebyly schopny uspokojit. České firmy se podle zjištění CzechInvestu plánují rozšiřovat a chtějí také investovat do nových technologií. Významná část z nich má vlastní výzkumně-vývojové aktivity nebo v tomto směru spolupracuje s externími partnery. Dobrou zprávou by pro ně mohlo být to, že ve snaze posunout Českou republiku na pozici evropského inovačního lídra chce vláda soukromé investice do výzkumu a vývoje ještě více podnítit, například novou úpravou v oblasti daňových odpočtů.

Mnohé z oslovených firem exportují, v dalším rozšíření exportu jim ale brání jejich vlastní kapacitní možnosti, zejména v oblasti pracovní síly. Uvítaly by také větší angažovanost místní samosprávy a užší spolupráci s radnicemi.

Barbora Dostálová je vedoucí regionální kanceláře CzechInvestu pro Moravskoslezský kraj

Petra Sivová je vedoucí Oddělení komunikace a tisková mluvčí CzechInvestu

PDF verze dubnového čísla magazínu Export a podnikání ke stažení
 Titulka Export a podnikání 4/19